caes
Diputació de Barcelona

Planificació supramunicipal


Recull dels principals documents de planificació supramunicipal que tenen incidència en les polítiques de mobilitat.

Pla de Rodalies de Catalunya 2020 - 2030 (actualització)

Pla de Rodalies de Catalunya 2020 - 2030 (actualització)

29/07/2021 11:19 h.

Promotor: ADIF
Estat: aprovació definitiva

Aquest document suposa l'actualització de l'anterior Pla de Rodalies 2008-2015. 

 

Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030

Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030

29/07/2021 10:32 h.

Promotor: Generalitat de Catalunya
Estat: Aprovació definitiva

El Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, és l’estratègia en seguretat viària i mobilitat sostenible per a la propera dècada

 

Estrategia estatal por la Bicicleta

Estrategia estatal por la Bicicleta

09/06/2021 10:16 h.

Promotor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Estat: Aprovació definitiva

Aquest document resumeix els continguts de l'Estrategia Estatal por la Bicicleta per al període 2020-2025, l'objectiu del qual és fomentar l'ús de la bicicleta en diferents àmbits i es plasmen a través de 27 instruments i més de 100 accions.

 

Pla específic de mobilitat del Vallès. Horitzó 2026

Pla específic de mobilitat del Vallès

12/02/2021 14:22 h.

Promotor: Generalitat de Catalunya
Estat: Aprovació definitiva

El document recull una setantena d’actuacions per a promoure una mobilitat sostenible, eficient i segura, tot apostant pel transport públic i els modes no motoritzats a les dues comarques que conformen el Vallès.

 

Pacte per la Mobilitat Sostenible al Maresme

Pacte per la Mobilitat Sostenible al Maresme

02/10/2020 16:08 h.

Promotor: Generalitat de Catalunya
Estat: Aprovació definitiva

L’acord recull una trentena d’actuacions que comporten una inversió de 430,7 MEUR fins al 2025 i que incideixen tant en les connexions internes com les externes, de relació amb la resta del país, especialment amb l’àrea de Barcelona.

 

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030

17/09/2020 15:48 h.

Promotor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Estat: Pendent aprobació un cop feta la fase de participació pública

La Estragegia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 és un document marc a llarg termini que guiarà les actuacions de el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en els propers 10 anys, per aconseguir afrontar els reptes en mobilitat de persones i transports de mercaderies de segle XXI.

L'Estratègia de Mobilitat s'estructura en 9 eixos, amb més de 40 línies d'actuació i més de 150 mesures concretes, però no es configura com un document tancat, sinó com un "Document per Debat", per entaular un veritable debat amb tots els actors de l'ecosistema de la mobilitat i amb la societat en el seu conjunt.

 

Pla Director d'Infraestructures 2021 - 2030

Pla Director d'Infraestructures 2021 - 2030

04/08/2020 16:15 h.

Promotor: Autoritat del Transport Metrolità (ATM)
Estat: Aprovació inicial

El PdI recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l'àmbit, en aquest nou Pla, del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) amb independència de l'Administració i l'operador que les explota.

 

Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la província de Barcelona

Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la província de Barcelona

30/07/2020 15:29 h.

Promotor: Diputació de Barcelona
Estat: Aprovació definitiva

El Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona, és l’instrument de planificació amb força legal que té per objecte principal determinar el viari amb condició funcional de carretera que és susceptible d’incorporació a la xarxa de carreteres de titularitat de Diputació de Barcelona.

Es tracta de l’objecte reconegut legalment a la normativa sectorial de carreteres, on es diu que es pot afegir a la xarxa local de carreteres les que es defineixin com a tals en els plans zonals (art. 6 Decret Legislatiu 2/2009).

 

Pla Director de Mobilitat 2020 - 2025

Pla Director de Mobilitat 2020 - 2025

16/05/2020 16:21 h.

Promotor: Autoritat del Transport Metrolità (ATM)
Estat: Aprovació definitiva

El Pla Director de Mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la mobilitat. El pdM desenvolupa al territori el que determinen les directrius nacionals de mobilitat (art. 7.1 de la Llei), en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent a la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

Pla metropolità de mobilitat urbana 2019 - 2024

Pla metropolità de mobilitat urbana 2019 - 2024

09/05/2020 16:24 h.

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona 2019 - 2024 (AMB)
Estat: Aprovació definitiva

El PMMU és l'instrument de planificació i programació de polítiques i línies d'actuació sobre mobilitat que l'AMB preveu impulsar i executar en els propers sis anys (2019-2024), en col·laboració amb els ajuntaments metropolitans i les administracions competents. 

El pla recull 102 mesures per millorar la mobilitat metropolitana.

 

Mostrando el intervalo 1 - 10 de 16 resultados.

Tu privacidad es nuestra prioridad

Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:

  • Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
  • Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
    Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador.
  • De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, X, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.

Más información