caes
Diputació de Barcelona

 Declaració d'accessibilitat

 Introducció

La Xarxa mobal s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic , pel qual es trasposa la Directiva ( UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre del 2016 .

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web Xarxa mobal , excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

 Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 Contingut no accessible

 El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018

  1.  Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'una manera per seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció]

  2. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].

  3. Alguns vídeos pregravats al lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius (gravat)].

  4. En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].

  5. En alguns formularis, el camp d'entrada que recopila informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació del propòsit d'entrada].

  6. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].

  7. En alguna pàgina la relació de contrast en text podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contrast mínim].

  8. En alguna pàgina alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclat].

  9. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].

  10. De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per solucionar-ho [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment davant d'errors].

  11. En alguna pàgina els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor ].

  12. En alguna pàgina els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació mitjançant funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Missatges d'estat].

  13. La documentació del producte no enumera o explica totes les característiques d'accessibilitat disponibles [requisit número 12.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Característiques d'accessibilitat i compatibilitat].

  14. La documentació del producte pot no estar completament en formats accessibles [requisit número 12.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].

  15. Els serveis de suport no proporcionen tota la informació de les característiques d'accessibilitat que s'inclouen a la documentació del producte [requisit número 12.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Informació de les característiques d'accessibilitat].

  16. Els serveis de suport no sempre es poden adaptar a les necessitats de comunicació dels usuaris amb discapacitat [requisit número 12.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Comunicació efectiva].

  17. Hi pot haver documentació subministrada pels serveis de suport que no estigui en un format accessible [requisit número 12.2.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Documentació accessible].

 2. Càrrega desproporcionada

  1. No s'aplica.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden existir fitxers d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat. Tot i que s'ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per la Xarxa mobal o que no estiguin sota el seu control, com ara fitxers ofimàtics.

  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

 Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 07/06/2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per inSuit el dia 03/06/2024.

Última revisió de la declaració: 07/06/2024

 Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

Acord a l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.

 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:

  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.

  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds dinformació accessible i queixes es poden presentar a través de formulari queixes , així com de la resta dopcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 doctubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d'informació accessibles seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de la Xarxa mobal.

 Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada mitjançant formulari reclamacions de Xarxa mobal, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat de la Xarxa mobal.

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació