caes
Diputació de Barcelona

09/11/2016 16:13 h.

Rambla d’Egara exclusiva per al transport públic, taxi i bici a Terrassa

Comparteix

Rambla d’Egara exclusiva per al transport públic, taxi i bici a Terrassa

Rambla d’Egara exclusiva per al transport públic, taxi i bici a Terrassa

Entre els anys 2007 a 2011 el municipi de Terrassa va realitzar tot un seguit d'actuacions amb l'objectiu de pacificar la cèntrica Rambla d'Egara i només permetre-hi el pas de bicicletes, taxis i transport públic. 

 

 

Situació prèvia:

Fins l’any 2007, la Rambla d’Egara era una via de la xarxa bàsica de la ciutat, tal i com queda palès a les figures de planejament urbanístic i de mobilitat de la ciutat, el POUM i el PMU, ambdós aprovats al 2003.

Per la Rambla d’Egara, amb 2 carrils per sentit de circulació, hi passaven cada dia 25.000 vehicles. Tot i així, la Rambla sempre ha tingut un caràcter diferenciat de la resta de la xarxa viària, en tractar-se d’una via perimetral al centre històric i la illa de vianants, desenvolupada a la darrera dècada del segle XX.

Imatge de la Rambla Egara, abans de l'actuació

 

El context de l'actuació:

L’any 2007 s’aprova el Decret 152/2007 d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, que és d’aplicació a Terrassa per ser per les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. L’objectiu del Pla és millorar la qualitat ambiental dels municipis afectats, forçant a l’adopció de mesures que permetin reduir la mobilitat motoritzada, concretament per assolir una reducció del 5% de la mobilitat a les vies urbanes.

També al 2007 l’Ajuntament de Terrassa finalitza el mapa de capacitat acústica i el mapa de soroll, on s’indica la necessitat de prendre accions per reduir el nivell acústic de molts carrers de la ciutat que superen els nivells permesos o que es troben en situació de risc de superació. El vehicle privat és el principal responsable del soroll als carrers, i  la Rambla d’Egara es troba al llindar màxim de soroll permès.

Per últim, l’any 2008 es finalitza el Pla Local de Seguretat Viària, on s’indiquen els punts i trams de concentració d’accidents de la ciutat, sent La Rambla d’Egara un d’aquests trams.

 

Descripció de les actuacions:

A finals de l’any 2007 s’inicien les obres de perllongament de la línia S1 de FGC, que dotaran la ciutat de 3 noves estacions ferroviàries. L’afectació que aquestes obres ocasionen a La Rambla d’Egara obliguen a tallar la circulació rodada d’aquesta via durant un període aproximat de 12 mesos.

Amb aquest condicionant, s’estableix que les vies que hauran de servir com a itineraris alternatius a la Rambla seran, principalment, les vies que configuren la Ronda de la ciutat, i per al trànsit local els carrers paral•lels situats a l’oest de la Rambla, el c. Arquímedes en sentit de pujada i el c. Galileu en sentit de baixada.

Arribat aquest punt, es plantegen 3 reptes importants que requereixen la implantació de diferents mesures per afrontar-los:


1. Com mantenir el nivell de servei de les 10 línies d’autobús i el servei de taxi que circula per la Rambla?

 • S’incorpora un carril BUS-TAXI als carrers Arquímedes i Galileu, que permetin garantir la velocitat comercial i la puntualitat del servei sense allunyar-lo del centre històric.

 

Carril BUS-TAXI del carrer Arquímedes


2. Com desviar els 25.000 vehicles que circulen diàriament per La Rambla?

 • Es potencien, amb senyalització informativa als accessos de la ciutat, els itineraris alternatius pel trànsit de pas, és a dir, els vehicles que creuen la Rambla de nord a sud i viceversa.
 • Es milloren els punts crítics de capacitat viària de la ronda exterior per potenciar aquests itineraris pel trànsit de pas.
 • Es suprimeix el carril d’aparcament dels carrers Arquímedes i Galileu per incorporar un carril de circulació de vehicles.

 


3. Com potenciar els mitjans de transport alternatius per minimitzar l’impacte sobre la xarxa viària?

 • S’inicia una campanya de comunicació intensiva per informar i advertir als conductors de les noves condicions de circulació i aconsellant la utilització del transport públic, l’anar a peu i en bicicleta per accedir al centre de la ciutat.


Díptic de la campanya de comunicació

Al desembre del 2007 es planifiquen aquestes actuacions, i s'inicia el tancament de La Rambla el dia 9 de gener del 2008.

 

Resultats obtinguts:

El resultat de l’operatiu és molt positiu, els conductors s’habituen a les noves condicions de circulació i el transport públic aconsegueix millorar la velocitat comercial respecte la que tenia quan circulava per la Rambla.

El tancament de la Rambla al trànsit rodat ha suposat un transvasament de vehicles cap a altres vies de la ciutat i un augment de la utilització del transport públic del 3%. De l’estudi elaborat pels tècnics municipals es desprèn que l’increment més important en la circulació s’ha produït a les dues grans avingudes que circumval•len Terrassa.

Al llarg del 2008 s’efectuen comptatges de vehicles en les principals vies alternatives, detectant-se un increment de trànsit que no compensa la pèrdua de vehicles de la Rambla, fet que fa pensar que hi ha hagut:

 • una pèrdua d’una part del trànsit de vehicles que s’ha traslladat a altres mitjans
 • un filtratge del trànsit de vehicles per vies de la xarxa secundària.

Les línies d’autobús que circulen pels carrers Arquímedes i Galileu tenen un interval de pas de 2 min. És a dir, cada 2 min circula un autobús urbà pel carril bus de Galileu i un altre pel carril bus d’Arquímedes, a més dels serveis d’autobusos interurbans, el transport escolar i el servei públic del taxi. Quan es va produir el tall de la Rambla, l’autobús va guanyar en uns 1.150 viatgers diaris (3% més que en el mateix període de l’any anterior) i també en puntualitat.

La creació del carril bus, la seva segregació i el rigor disciplinari amb que es controla per part de la policia municipal (en especial, l’estacionament de cotxes), fa que el ciutadà visualitzi de forma clara l’aposta decidida de l’Ajuntament pel transport públic.Dispositiu de reobertura de la Rambla al desembre del 2008:

Al llarg del 2008, i amb la previsió de la reobertura de la Rambla un cop es finalitzin les obres, es determina no tornar a obrir la Rambla al trànsit privat i es planifiquen un conjunt de mesures complementàries a la restricció de vehicles privats de la Rambla: el Programa de Mobilitat per l’Ambientalització de Terrassa.

Després del procés de consulta amb els agents socials de la ciutat en el marc de la Taula de Mobilitat es determina tirar endavant el Programa de Mobilitat per l’Ambientalització de Terrassa, que inclou mesures de “Push and Pull” per impulsar la utilització de mitjans de transport sostenibles i racionalitzar la utilització del vehicle privat a la ciutat:

 • l'ampliació de l'oferta de transport públic, amb una nova línia i més freqüència en 4 línies existents (inversió d'aproximadament 3 M€)
 • carril bus al carrer 22 de Juliol
 • carril bici a les avingudes Jaume I i Abat Marcet (inversió 350.000 €)
 • reestructuració dels sentits de circulació del barri de Ca N’Aurell

De les actuacions previstes inicialment al Programa queden pendents de realització l'ampliació dels carrils bus a les avingudes i l'ampliació de la zona blava que no seran abordades fins l’entrada en funcionament del nou servei ferroviari i de l’obertura de la Ronda Vallès. D’aquesta manera, des del 2 de desembre del 2008, a la Rambla només es permet la circulació de:

 • autobusos
 • vehicles de càrrega i descàrrega en una franja horària determinada
 • bicicletes
 • taxis
 • vehicles de servei: ambulàncies, recollida d’escombraries, etc.
 • vehicles autoritzats: residents que han d'accedir als seus garatges (aquests tenen un distintiu i una autorització específica per circular per determinats trams de la Rambla)

Els carrers Arquímedes i Galileu recuperen les condicions de circulació prèvies al tall, amb un carril de circulació i un carril d’aparcament, aconseguint reduccions significatives de les IMD, tot i que es mantenen per sobre dels valors del 2007 i una millora de la seguretat viària en determinades cruïlles.

Es continua treballant des del Servei de Mobilitat per reduir els impactes que aquest tall ha poduït sobre altres carrers de la ciutat, amb actuacions de pacificació dels trànist i de millora de la seguretat dels vianants.

Cilqueu aquí per veure el tríptic en pdf

 

Situació actual:

Un cop es va consolidar el tall de la Rambla a la circulació es va procedir, al llarg dels anys 2010 i 2011 a la reurbanització de l'entorn, ampliant les zones d'estada per al vianant. 

El projecte ha permès ampliar les voreres agafant l’espai d’un dels carrils de circulació de cada sentit. La nova urbanització també ha permès millorar els desplaçaments a peu, alhora que consolida la restricció del pas de vehicles particulars, exceptuant algun tram que s’ha mantingut per l’accés a guals.

Reurbanització de la Rambla Egara, amb espai de pas prioritari per al transport públic

Terrassa Vallès Occidental

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

 • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
 • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
  Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
 • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, X, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació