Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Actuacions de millora de la seguretat dels vianants a Mollet del Vallès:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Mollet del Vallès és una ciutat compacta, amb característiques tant urbanes com rurals que influeixen sobre l'estructura i els hàbits de mobilitat dels seus ciutadans. El terme municipal ocupa una superfície de 10,8 km2, 4,25 dels quals corresponen a nucli urbà, 4,45 km2 a la zona natural de Gallecs i 2,12 km2 a polígons industrials.

Com ha succeït a la majoria de pobles i ciutats, especialment en l'àmbit metropolità de Barcelona, la demanda de mobilitat i el trànsit de vehicles privats ha anat en augment tot generant disfuncions ambientals i de seguretat viària que han afectat la qualitat de vida urbana.

La pacificació del trànsit i la millora de la mobilitat dels vianants i ciclistes ha esdevingut, doncs, una de les prioritats de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, ja que com ha succeït a la majoria de municipis dels àmbits metropolitans el trànsit de vehicles privats ha anat en augment tot generant disfuncions ambientals i de seguretat viària que afecten la qualitat de vida urbana. En aquest sentit, des de l'Àrea de Serveis Territorials es treballa en els àmbits següents:

 • Jerarquització dels carrers,
 • creació d'una xarxa d'aparcaments públics,
 • connexió de les estacions de ferrocarril mitjançant el bus urbà,
 • ampliació de les voreres dels carrers i les àrees de vianants, establint una xarxa de recorreguts de vianants,
 • foment de l'ús de la bicicleta,
 • creació de camins escolars.

Actualment, s'ha impulsat l'elaboració del Pla de Mobilitat del municipi, en el marc del qual s'analitzaren les dades de repartiment modal.

Plànol de situació de la ciutat de Mollet

Plànol de situació de la ciutat de Mollet

 

Creació de la Taula de mobilitat

L'Ajuntament va crear l'any 2004 la Taula de la Mobilitat de Mollet per trobar solucions consensuades al repte de planificar i gestionar la mobilitat urbana des de criteris sostenibilistes. Això significa, entre d'altres qüestions, millorar l'eficiència energètica, reduir les emissions i la contaminació atmosfèrica i acústica, disminuir l'ocupació de l'espai públic pels cotxes, reduir l'accidentalitat i l'exclusió social o millorar l'accés als equipaments de la ciutat i les connexions amb l'exterior.

Les taules de mobilitat estimulen el debat a la societat civil i afavoreixen la representació dels agents socials implicats en els canvis dels hàbits de mobilitat dels ciutadans, així com en el transport de mercaderies. Com a òrgan de participació, reflexió i debat, estan obertes a tota la societat i als grups, associacions i entitats que estiguin a favor dels seus principis, objectius i actuacions, i vulguin portar-los a terme.

La Taula de Mobilitat de Mollet del Vallès s'organitza en quatre comissions de treball:

 • vianants, infraestructures, accessibilitat i bicicleta,
 • transport públic,
 • educació i sensibilització,
 • vehicles motoritzats privats, infraestructures, aparcament i transport de mercaderies.

Pel que fa a la composició, la Taula de Mobilitat està integrada per un total de 51 entitats de diferents àmbits i temàtiques, tals com l’educació, el medi ambient, el transport públic, associacions de veïns, representació sindical, Policia Local, partits polítics, usuaris de la bicicleta, sector del taxi, col.lectius de gent gran o comerç i desenvolupament econòmic.

Característiques de l'actuació:

Les principals actuacions en matèria de millora de la seguretat dels vianants i, en concret també, dels escolars, s'han centrat en la recuperació d'espais per a la mobilitat a peu, la revisió del pla d'accessibilitat de Mollet  i la realització d'experiències i projectes per a millorar la mobilitat dels nens i nenes.

Espais per a vianants

La millora de l'espai urbà de la zona urbana de Mollet ha comportat la recuperació de diversos espais per als vianants:

 • Creació de zones de vianants al centre històric.
 • Creació d’itineraris de vianants per a potenciar els eixos cívics (per exemple, els carrers Francesc Macià o Borrell, i els passatges Borrell i Santa Bàrbara).
 • Ampliació de voreres.
 • Construcció d'aparcaments soterranis amb recuperació d'espais exteriors per a usos ciutadans i per a l'ordenació de l'estacionament a la via pública (aparcament soterrat al Parc de les Pruneres i urbanització d'aquest espai, aparcament soterrat a la Plaça de Joan Miró i urbanització de la plaça i aparcament soterrat al nou hospital comarcal).

Actualment, la xarxa de zones per a vianants és de 4 km.

Plànol de la zona de vianants

Plànol de la zona de vianants

Espai de nova creació per a vianants (Carrer Francesc Macià)

Espai de nova creació per a vianants (Carrer Francesc Macià)

Ampliació de voreres i pacificació del trànsit al C. Borrell

Ampliació de voreres i pacificació del trànsit al C. Borrell

Zona de vianants al centre històric

Zona de vianants al centre històric

Eix cívic de la Rambla

Eix cívic de la Rambla

 

Experiències i projectes educatius

Per a reforçar la seguretat dels escolars, i implicar-los en la divulgació dels valors de la mobilitat sostenible, des de l'Ajuntament s'han impulsat diverses actuacions que han comptat amb la participació activa dels centres escolars, i que s'emmarquen en la creació de camins i itineraris segurs per a escolars.

Els centres que hi han participat, des de l'any 2006, han estat: CEIP Princesa Sofia, CEIP Sant Jordi, CEIP Joan Abelló i Centre d'Estudis Mollet. Després de valorar els resultats assolits fins al moment, l'Ajuntament ha portat a terme una roda de contactes amb les escoles per a analitzar-los i implantar les millores oportunes. La voluntat de l'administració local és donar continuïtat al projecte tot estenent-lo a la resta d'escoles de la ciutat.

Les accions que s'han considerat durant la creació dels camins escolars han estat les següents:

 • ­estudi de la viabilitat d'implantar places d'aparcament temporal al costat dels centres escolars (campanya "petó i a l'escola"), per a la qual és imprescindible la col•laboració de l'escola i dels pares i mares perquè l'ús sigui respectat.
 • reubicació de contenidors de residus i realització de podes d'arbres i arbustos per a millorar la visibilitat dels conductors en els llocs on hi ha trànsit habitual d'escolars,
 • reordenació dels accessos a zones d'estacionament per a reduïr el pas de vehicles en els guals del camí escolar,
 • augmentar el temps semafóric per a els vianants a les hores d'entrada i sortida dels alumnes,
 • reordenació del trànsit en els carrers de davant de centres escolars per a evitar el trànsit de pas i pacificar el carrer.

Actuacions de reubicació de contenidors, poda d'arbustos i millora dels passos de vianants
Actuacions de reubicació de contenidors, poda d'arbustos i millora dels passos de vianants

Actuacions de reubicació de contenidors, poda d'arbustos i millora dels passos de vianants
Actuacions de reubicació de contenidors, poda d'arbustos i millora dels passos de vianants

Semàfors regulats en cruïlles i guals més segurs
Semàfors regulats en cruïlles i guals més segurs

Dades bàsiques:

Municipi: Mollet del Vallès (52.000 habitants; 10,8 km2; 4.768 hab/km2)
Any de realització: Des de 2004
Agents implicats: Ajuntament de Mollet del Vallès

L'opinió del tècnic/a:

Josep Quesada
Gerent de l'Àrea de Serveis Territorials
jquesada@molletvalles.cat
93 5719500

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal