Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Escales, rampes mecàniques i ascensors inclinats per a millorar l'accessibilitat a Santa Coloma de Gramenet:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

El municipi de Santa Coloma de Gramenet està definit per una topografia singular, caracteritzada per un espai de plana fluvial, una plana intermèdia situada a més altitud on es troba el centre urbà i una zona d'altiplans i dels vessants de la Serra de Sant Mateu que superen la cota dels 60 metres on hi ha diversos barris. En aquest darrer cas, l'orografia esdevé una barrera arquitectònica per als vianants, i només permet un accés fàcil en autobús o vehicle privat.

En termes de població, aproximadament la meitat dels ciutadans de Santa Coloma (uns 55.000 habitants) viu en barris que tenen carrers amb pendents superiors al 10%. Millorar l'accessibilitat quotidiana d'aquestes persones representa, per tant, afrontar la realitat dels forts pendents per accedir a gran part dels barris i sectors residencials de la ciutat.

Aquesta evidència va portar l'Ajuntament de Santa Coloma a elaborar i aprovar l'any 2006 un Pla de millora de mobilitat i accessibilitat de vianants (modificat l'any 2008) amb 18 propostes d'actuació dirigides a:

 • facilitar la connexió entre el centre urbà i els barris amb una topografia més accentuada i amb molta densitat de població,
 • garantir que el ciutadà disposi d'un itinerari òptim, consolidat i amb continuïtat,
 • potenciar la connexió amb els serveis de transport públic (autobús i metro).

Aquestes actuació consisteixen en la formació d'itineraris amb accessos mecànics en els barris de Singuerlin, Fondo, Llatí, Les Oliveres, Santa Rosa, Raval, Guinardera, Can Franquesa i Riera Alta, on hi viu un 46% dels habitants de Santa Coloma. La instal·lació d’aquests elements mecànics, a més de millorar l’accés a molts punts de la ciutat, suposen una millora substancial en la urbanització dels trams on s’hi instal·len. En tots els casos, l’Ajuntament renova el paviment, l’enllumenat, el clavegueram i els sistemes de serveis de cadascuna de les zones.

Plànol de situació

Característiques de l'actuació:

De les 18 propostes plantejades en el Pla de mobiltat i accessibilitat de Santa Coloma, i que incorporen un total de 50 elements mecànics, fins el moment se n'han realitzat 11, que corresponen a 25 elements.

Les actuacions realitzades han estat les següents:

Plaça de la Mediterrània

1 escala mecànica en funcionament des de maig de 2006,

 • integrada en el procés de remodelació de la plaça,
 • desnivell salvat de 6 metres,
 • comunica la Rambla del Fondo amb la Plaça de la Mediterrània.

 

Jardins d’11 de Novembre

2 escales mecàniques en funcionament des de maig de 2007,

 • desnivell salvat d’11 metres,
 • comuniquen els carrers de Pep Ventura i Carretera de la Font de l’Alzina,
 • s’ha urbanitzat un espai públic de superfície 800 m2, anteriorment obsolet i en desús.

 

Carrer de Verdi

2 rampes mecàniques en funcionament des de juliol de 2007,

 • desnivell salvat d’11,40 metres,
 • comuniquen els carrers de Roma i de Perú,
 • actuació inclosa al projecte d’urbanització del carrer de Verdi: rampes integrades a la secció del carrer, que té 8 metres d’amplada i pendent aproximada del 18%, creació d'un itinerari de preferència per a vianants amb plataforma única per reduir l’impacte dels vehicles.

 

Carrer d’Àngel Prats

1 escala mecànica en funcionament des de juliol de 2007,

 • desnivell salvat de 7 metres,
 • comunica els carrers d’Àngel Prats i Sants,
 • actuació inclosa al Projecte d’urbanització del carrer d’Àngel Prats: urbanització del carrer des de l’Avinguda d’Anselm de Riu fins al carrer de Sants; l’escala mecànica s’ha integrat dintre de la modificació de les escales manuals preexistents, les quals han estat renovades per tal d’adaptar-se a la normativa vigent.

 

Carrer de Bruc

2 escales mecàniques en funcionament des de setembre de 2007,

 • desnivell salvat de 9 metres.
 • comuniquen els carrers de Mas Marí i Pirineus / Sant Pasqual.
 • escales integrades a la secció del carrer, que té 6,00 m d’amplada,

 

Carrer de Gènova

2 escales mecàniques en funcionament des de desembre de 2007,

 • desnivell salvat de 12,50 metres,
 • comuniquen els carrers de Florència i part alta del carrer de Gènova,
 • s’urbanitza un espai públic de vial de 400 m2,

 

Carrer d’Alps

2 escales mecàniques en funcionament des de desembre de 2007,

 • desnivell salvat de 7,50 metres.
 • comuniquen els carrers de Wilson, Florència i de Josep Serrano,
 • s’urbanitza un espai públic de vial i zona verda de 300 m2,

 

Carrer de l’Aragó

2 rampes mecàniques en funcionament des de novembre de 2007,

 • desnivell salvat 13,40 m,
 • comuniquen l’Avinguda Ramon Berenguer i el carrer de Galícia,
 • s’urbanitza un espai públic de vial de 1.000 m2,
 • actuacions: rampes integrades a la secció del carrer, que té 10,00 m d’amplada i pendent aproximada del 18%; creació d’itinerari de preferència per a vianants amb plataforma única per reduir l’impacte dels vehicles.

Durant l'any 2008 es van realitzar altres actuacions:

 • Barri Les Oliveres, entre els carrers Juli Garreta i Ctra Font de l’Alzina: 5 escales mecàniques, en funcionament des de juliol 2008.

 • Barri Singuerlin, entre els carrers Sants i Montseny. 3 escales mecàniques, en funcionament des de febrer 2009.

 • Barri Santa Rosa, entre els carrers Monturiol i Roger de Llúria: 3 rampes mecàniques, en funcionament des de febrer 2009.

 

Centre de control:

L’empresa Thyssenkrupp, adjudicatària del Manteniment de tota la xarxa d’elements mecànics va posar en marxa al maig de 2008 el Centre de Control i Telecomandament de les escales i rampes mecàniques de la ciutat, ubicat al mateix municipi. Des d’aquest centre es vetlla pel bon funcionament del parc d’unitats mecàniques de Santa Coloma, per tal de reduir al mínim el temps de resposta a qualsevol incidència.

Paral·lelament l’Ajuntament de Santa Coloma ha procedit a la implantació d’una xarxa corporativa de fibra òptica i antenes WiMAX, amb la finalitat de portar la informació en temps real sobre el funcionament de cada element mecànic directament al Centre de Control, així com la informació del sistema de videovigilància incorporat.

L’objectiu d’aquest sistema és detectar i solucionar al moment, des del mateix centre, les possibles incidències, i realitzar el manteniment a distància de totes les unitats mecàniques de Santa Coloma. El Centre de Control funciona els 365 dies de l’any, durant 16 hores diàries -l’horari de funcionament del parc d’escales i rampes mec&

Resultats obtinguts:

Les instal·lacions han estat molt ben valorades per la ciutadania, perquè faciliten els desplaçaments a peu en barris amb moltes dificultats d’accés. Destaca el respecte que els veïns mostren cap a les instal·lacions, ja que el vandalisme que s'ha produït ha estat mínim, gens significatiu.

D’altra banda, s'ha de tenir compte que les escales mecàniques van acompanyades d’actuacions urbanístiques complementàries, de manera que el que abans era una barrera arquitectònica i un indret de difícil accés, s'ha acabat convertint-se en un pol d’atracció i de dinamització de l’entorn.

Dades bàsiques:

Població: Santa Coloma de Gramenet (120.000 habitants)
Anys de realització: 2006-2009
Cost total: 20 milions €
Agents implicats: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L'opinió del tècnic/a:

Com s'emmarquen aquestes actuacions en la política de mobilitat sostenible de l'Ajuntament?

Les escales i rampes mec{niques formen part d’una seqüència d’actuacions dirigides totes elles a potenciar els desplaçaments a peu per la ciutat. Hem de tenir en compte que a Santa Coloma el 79% de desplaçaments es fan caminant i que un 40% dels ciutadans viuen en barris amb pendents del 10 al 20%.

Per tant, facilitar itineraris mecanitzats suposa facilitar molt la mobilitat de molts. A més, estem portant a terme una intensa política d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors i facilitar d’aquesta forma l’accés a les vivendes, amb subvencions que poden arribar fins el 80% del cost. També s’est{ ampliant la xarxa de metro gràcies a la construcció de sis noves estacions de la Línia 9.

Quin paper ha tingut la ciutadania en l'elaboració dels projectes i la realització de les actuacions?

Fa temps algunes entitats havien sol·licitat la instal·lació d’escales mecàniques. Ho havien fet des de la prudència, potser pensant que es tractava d’una reivindicació difícil.

Quan l’ajuntament els va anunciar el propòsit d’aprovar aquest pla, l'acollida va ser entusiasta. Les associacions de veïns, en especial, van col·laborar en la definició de les ubicacions de les escales. El seu coneixement exhaustiu dels barris i dels itineraris més usuals del veïnat van ajudar a millorar les propostes inicials dels tècnics municipals. Fins i tot es van descartar algunes ubicacions i es van proposar nous emplaçaments.

D’altra banda, els veïns han tingut també l'oportunitat d’opinar sobre la urbanització de l’entorn, els horaris de funcionament de les escales i vetllen activament pel bon ús de les instal·lacions.

Dades de contacte:

Miquel Roig i Roch
Coordinador de Gabinet d’Acció Territorial
roigrm@gramenet.cat
93 462 40 00

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal