Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Foment d'una mobilitat més eficient i sostenible entre els professionals del taxi - Institut Metropolità del Taxi:

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Paraules clau: Taxi,
Situació de partida:

L'Institut Metropolità del Taxi és un organisme públic la funció del qual és regular i ordenar el servei del taxi de 27 municipis de l'Àrea metropolitana de Barcelona. Actualment, la flota d'autotaxis està constituïda per gairebé 10.500 llicències.

L'any 2006 es va crear l'Àrea de Mobilitat i Sostenibilitat per a treballar conjuntament amb altres departaments i institucions públiques i privades dos objectius principals:

 • fomentar les bones pràctiques per a reduir la contaminació derivada de la circulació de taxis en situació de lliure i ocupat,

 • promoure la substitució progressiva dels combustibles tradicionals per energies alternatives (biocombustibles, gas liquat del petroli, gas natural comprimit) i la incorporació de vehicles eficients (híbrids, vehicles amb menor emissió de CO2) per a reduir, especialment, la contaminació derivada de la circulació de taxis ocupats.

A diferència d'altres flotes captives de transport públic (com autobusos, vehicles de policia, bombers, etc.) els taxis no són propietats de l'administració, sinó dels professionals autònoms que exerceixen la professió, motiu pel qual són aquests els que decideixen com realitzen el servei i quin vehicle utilitzen.

Per aquest motiu, les actuacions portades a terme han anat acompanyades de campanyes d'informació i comunicació sobre bones pràctiques per a reduir el consum i sobre els nous combustibles i vehicles alternatius que hi ha al mercat.

Característiques de l'actuació:


En el marc de l'actuació de l'Àrea de Mobilitat i Sostenibilitat de l'Institut Metropolità del Taxi, les actuacions impulsades fins al moment s'han centrat en:

 • la realització de campanyes informatives, i elaboració i distribució de materials divulgatius amb consells per a reduir el consum de carburant i la contaminació,

 • l'organització, en col•laboració amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN), de cursos de conducció econòmica i eficient, amb tècniques que permeten reduir fins a un 20% el consum de carburant.

Algunes de les accions concretes realitzades en l'àmbit comunicatiu han estat:

 • publicació periòdica a la Revista del Taxi d'articles relacionats amb la mobilitat sostenible (bimensual),

 • participació a les III Jornades Internacionals de Biodièsel (febrer 2007),

 • organització d'una Jornada sobre Combustibles Alternatius i Vehicles Eficients en el sector del taxi (octubre 2007),

 • participació en l'acte realitzat durant la Setmana de la Mobilitat per l'Ajuntament de Barcelona per a presentar 30 vehicles que fan servir combustibles i tecnologies alternatives (setembre 2008),

D'altra banda, també s'han portat a terme accions per a impulsar combustibles renovables i menys contaminants i les noves tecnologies més eficients:

 • acord de col•laboració amb l'Associació Catalana de Biodièsel, Repsol Butano i Gas Natural per a informar i promoure l'ús dels diferents carburants alternatius,

 • difusió de l'experiència del grup de taxistes que utilitzen Biodièsel 100 (B100),

 • bonificació del 50% als fabricants de vehicles en la tassa d'autorització de vehicles per al servei del taxi que utilitzen combustibles alternatius i/o tecnologies eficients (2007-2008),

 • autorització per al servei del taxi de vehicles amb GLP (gas liquat del petroli) que ofereixen garanties del fabricant (SEAT Toledo, SEAT Altea XL, Skoda Octavia),

 • autorització per al servei del taxi de vehicles amb tecnologia híbrida (Toyota Prius, Honda Civic),

 • autorització per al servei del taxi d'un vehicle amb gas natural (Opel Zafira),

 • campanya d’informació intensiva en relació a les subvencions atorgades per l'ICAEN per a l’adquisició de vehicles amb energies i tecnologies alternatives.

Imatge del tríptic Cap a una mobilitat sostenible i segura
Imatge del tríptic Cap a una mobilitat sostenible i segura

 

Imatge del tríptic Cap a una mobilitat sostenible i segura
Imatge del tríptic Cap a una mobilitat sostenible i segura

 

Campanya informativa ICAEN
Campanya informativa ICAEN

 

Cartell jornada tècnica
Cartell jornada tècnica

 

Gas natural Opel Zafira

Gas natural Opel Zafira

 

Vehicle amb GLP Seat Toledo
Vehicle amb GPL (Seat Toledo)

 

Tecnologia híbrida Toyota Prius
Tecnologia híbrida - Toyota Prius

 

Benzinera amb biodièsel B-100

Benzinera amb biodièsel B-100

 

Actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2007:

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2007

 

 

Resultats obtinguts:

Les actuacions realitzades fins el moment han contribuït a augmentar l'interès dels professionals del taxi per l'eficiència energètica i la introducció dels combustibles alternatius en la flota de vehicles.

Algunes dades que posen de manifest això són les següents:

 • 3083 persones del col•lectiu han realitzat els cursos de conducció eficient.

 • 615 taxistes han optat per la utilització de vehicles amb energies i tecnologies alternatives: 396 professionals disposen d’un vehicle que utilitza Gas Liquat del Petroli, 108 utilitzen biodièsel (B100), 96 disposen d’un vehicle amb tecnologia híbrida i 15 d’un vehicle amb gas natural

L’IMT està treballant actualment en un pla d’avaluació per mesurar els beneficis ambientals que aporta el desenvolupament d’aquestes actuacions.

D'altra banda, per a millorar la coordinació entre l'oferta i la demanda de taxi, s'han impulsat també mesures per a potenciar les parades de taxi, les emissores i els sistemes de gestió de flotes. Així, des de l'any 2003, existeix també una línia de subvencions per a incorporar equips de seguretat amb sistema GPS-GPRS que incorpora tecnologia adequada per a la gestió de flotes.

Actualment, és el taxista el que pren l’opció d’incorporar-se a una emissora de taxi i donar una doble funcionalitat a l’equip (seguretat i gestió de flotes), i l'IMT hi col•labora donant suport al professional a incorporar la tecnologia més adequada. 5.101 disposen ja d'equips amb GPS-GPRS.

L'opinió del tècnic/a:

Quina valoració es fa dels progressos assolits fins al moment, i on es vol arribar a mig i llarg termini?

Els resultats assolits han superat les nostres expectatives més optimistes. Inicialment no preveiem que aquests bons resultats es poguessin materialitzar en només tres anys, donat que els objectius contemplats en el nostre pla implicaven canvis en la cultura de treball del nostre sector, el mercat de les energies i tecnologies alternatives estava poc desenvolupat i les nostres actuacions es centraven principalment en campanyes informatives. No obstant, actualment, ja podem constatar que una bona part del col•lectiu del taxi coneix i aplica pràctiques de mobilitat més sostenibles.

El nostre objectiu final és oferir als ciutadans un servei de taxi que produeixi el mínim d’impacte ambiental possible. El temps per assolir aquest objectiu dependrà en bona part del convenciment i la implicació dels professionals a l’hora d’incorporar les bones pràctiques en el treball diari. Un altre element imprescindible, però, per assolir aquest objectiu tan ambiciós serà poder tenir a l’abast un mercat consolidat d’automòbils més eficients i amb energies i tecnologies alternatives, així com amb una àmplia xarxa de distribució de les  noves energies.

Com s'estan implicant els professionals del taxi en aquesta política ambiental de l'IMT?

Cal apuntar que per promoure la mobilitat sostenible en el nostre sector, l’IMT va creure oportú relacionar els avantatges genèrics d’assolir un medi ambient més net amb l’estalvi econòmic que també podia representar per als professionals. Creiem que aquesta doble visió de la política ambiental ha contribuït, sens dubte, a poder comptar amb un important grau d’implicació per part del nostre col•lectiu.

La participació en els cursos de conducció eficient ha estat extraordinària i en aquest punt volem destacar tant la implicació dels professionals en actiu com la de les persones que en el seu període formatiu per accedir a aquesta professió van participar-hi.

Quant a l’adquisició de vehicles amb energies i tecnologies alternatives ressaltem l’aposta confiada que estan realitzant aquests professionals davant una tecnologia i subministrament que en el nostre país encara es troba en procés embrionari de desenvolupament i distribució.

 

Persona de contacte:

Mª Dolors Galián Riera
Responsable de l’Àrea de Mobilitat i Sostenibilitat
93 506 97 48
galian@amb.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal