Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Programa 'Viatjo amb tu':

Imprimir  | Versió en PDF   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Els nens i els adolescents fins als 18 anys d’edat representen una mica més del 21% de la població de la Unió Europea, amb variacions nacionals que poden anar del 15% al 24%. La mobilitat d'aquesta cinquena part de la població europea depèn totalment dels desplaçaments a peu o en bicicleta, dels transports públics o dels cotxes del pares. Els nens i els joves (5-18 anys) fan entre el 15% i el 20% del total de desplaçaments de la població.

Entre setmana, anar al col·legi és la causa de set desplaçaments de cada deu. Cada vegada és més freqüent que els nens es desplacin amb la companyia d’un adult o en l’automòbil d’una persona gran. El costum d’acompanyar els nens a l’escola o a d’altres destinacions habituals i, especialment, el fet d’acompanyar-los en cotxe té repercussions sobre el seu desenvolupament psicomotor, ja que els infants adopten actituds apàtiques, i perden el dinamisme i l’atenció.

Des de l’AMTU s’ha creat el programa educatiu "Viatjo amb tu" adreçat als alumnes de Cicle Superior de Primària amb el qual es vol apropar la utilització del transport urbà als nens i nenes que per l’edat comencen a desplaçar-se sols i soles, ja sigui per anar a l’escola o en el seu temps lliure. Aquestes activitats es desenvolupen en el marc escolar i es plantegen des d’una metodologia lúdica i participativa.

Logo de Viatjo amb tu

Característiques de l'actuació:

L’objectiu genèric del programa és fomentar el transport públic urbà entre els nens i nenes i proporcionar-los un major grau d’independència en la seva mobilitat. Els objectius concrets són els següents:

 • Introduir el concepte de transports públics i transport urbà.
 • Reflexionar sobre l’ús dels mitjans de transport públics, concretament l’autobús.
 • Fomentar el transport urbà, concretament l’autobús.
 • Estimular l’interès per desplaçar-se amb autobús de forma autònoma.
 • Promoure l’ús dels autobusos per moure’s per dins del poble o ciutat.

L'actuació també té uns objectius d'aprenentatge orientals a l'usuari:

 • Reconèixer el carrer com a espai comú.
 • Valorar les actituds de civisme i seguretat a l’hora de desplaçar-se.
 • Donar a conèixer les característiques dels diferents autobusos urbans.
 • Mostrar els elements bàsics per poder viatjar amb autobús (parada, horari, termòmetre, etc.).
 • Reforçar i ensenyar nou vocabulari relacionat amb els desplaçaments en autobús.
 • Apreciar i valorar la mobilitat com a fet important tant per a l‘individu com per al conjunt de la societat.

 

Els continguts del programa

Els continguts del “Viatjo amb tu”, programa d’educació per la promoció del transport urbà, s’emmarquen dins els àmbits temàtics següents:

Els mitjans de transport:

 • Identificació de les diferents maneres que tenen les persones de desplaçar-se.
 • Participació en l’activitat per tal de buscar respostes a les qüestions relacionades amb els desplaçaments en autobús.
 • Reconeixement de la importància de l’ús dels transports urbans per als seus desplaçaments.

Desplaçament en autobús:

 • Reconeixement i descripció dels elements que conformen els desplaçaments en autobús.
 • Observació directa i indirecta de les característiques d’un viatge en autobús.
 • Interès per respondre les preguntes plantejades sobre com s’organitza un viatge en autobús.
 • Valoració de l’ús de l’autobús dins de l’àmbit urbà.
 • Participació en l’activitat per tal d’aconseguir desplaçar-se en autobús de manera autònoma.

Seguretat en els desplaçaments:

 • Adopció d’actituds prudents per la seguretat pròpia i dels altres.
 • Presa de consciència de la importància de la seguretat a l’hora de desplaçar-se en autobús.

Civisme:

 • Reconeixement de les pròpies actituds cíviques o incíviques que ens ajuden o ens dificulten els desplaçaments en autobús.
 • Apreciació de les normes de convivència al autobusos.

 

La metodologia:

El programa d’educació es concreta en la realització d’una activitat a les escoles. Aquesta consta d’una part teòrica a l’aula i d’una part pràctica durant un viatge en autobús. Per realitzar l’activitat es treballa amb una metodologia activa, creativa i vivencial. Es busca la participació de tots els agents implicats en el procés educatiu (alumnes, mestres, famílies...) tot fomentant la discussió de diferents temes que impliquen una presa de decisions i una valoració dels aspectes positius i negatius de les decisions preses.

Per tal que l’activitat d’aprenentatge s’adapti el millor possible a la metodologia de l’escola, a les característiques del grup classe i al seu moment curricular, els centres educatius que reserven l’activitat poden preparar-se prèviament l’activitat mitjançant material educatiu que se’ls facilita des de la pàgina web de l’AMTU. Aquest material aporta informació i recursos didàctics per treballar diferents aspectes dels desplaçaments en autobús. Per a la realització de l’activitat és imprescindible la presència del mestre, així com, la motivació i la participació de l’alumnat per tal que els processos d’aprenentatge siguin significatius.

El programa consta d’una activitat adreçada a Cicle Superior de Primària, i té com a eixos fonamentals els tres aspectes següents:

 • La participació. Tots han de ser protagonistes, no sols l’educador o educadora. Els nens i nenes també ha de ser partícips de l’activitat i viure-la plenament.
 • La presa de decisions de forma individual i/o col·lectiva. En primer lloc hem de prendre decisions, després ja valorarem si aquestes són encertades o podem fer-ho millor. En tot cas, el primer pas és ser capaços de prendre les decisions.
 • La valoració dels pros i dels contres de les decisions preses.

L’activitat es desenvolupa amb dos educadors per grup classe. La funció dels educadors és traslladar i instal·lar el material a l’escola, dur a terme l’activitat i realitzar l’avaluació. Cada activitat té una durada de 3h. Els educadors han de tenir experiència en el camp de la dinamització infantil i juvenil, així com coneixement de la dinàmica escolar i dels continguts del currículum de cada sistema educatiu.

En finalitzar l’activitat els educadors donen

Resultats obtinguts:

Durant l'any 2008 es van realitzar 44 activitats en les que hi van participar 24 escoles d'una desena de municipis.

La valoració del primer any de realització del mòdul escolar “Viatjo amb tu!” és molt satisfactòria, ja que les enquestes realitzades a les diferents escoles tenen una puntuació elevada. La resposta dels nens i nenes ha estat també positiva, perquè hi han participat activament a les activitats proposades.

El programa és, per tant, una bona eina perquè els nens que estan en l’edat de poder agafar el transport públic sols puguin divertir-se i aprendre d’una manera pràctica, educada i segura. La previsió per als propers any és poder realitzar aquesta activitat a la majoria de les escoles dels municipis adherits a l'AMTU, i fins i tot ampliar-la a la resta de municipis de l'àmbit territorial d’actuació de l'Associació.

Per al curs 2009/2010 hi ha previstes 135 activitats en una seixantena de municipis adherits a l'AMTU.

Dades bàsiques:

Institució: Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (66 municipis i 5 Consells Comarcals; 1,7 milions d'habitants i 44,5 milions de viatgers transportats).

Any de realització: 2009

Cost total: 374,51 € (per activitat)

Agents implicats: Agrupació de Municipis amb Transport Urbà

L'opinió del tècnic/a:

Dades de contacte:

Sergi Martínez-Abarca Espelt
Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)
93 861 39 76
amtu@amtu.cat

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal