Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Senyalització vertical alimentada per plaques solars a L'Hospitalet de Llobregat:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

Al Pla integral de millora dels barris de Collblanc i la Torrassa, a L’Hospitalet de Llobregat, acollit a la Llei de Barris de la Generalitat, es van plantejar tot un seguit d’actuacions de tipus transversal que suposaven una millora substancial en la qualitat dels barris, no només a nivell urbanístic, sinó a nivell de convivència i de seguretat.

Una d’aquestes actuacions anava dirigida a remarcar la denominada “zona comercial de Collblanc”, delimitada pels carrers Ctra. de Collblanc, Llobregat, Montseny i Dr. Martí i Julià. És un espai que, als últims anys, ha presentat diferents actuacions urbanístiques orientades a la recuperació i millora d’espais per a vianants. Algunes d'aquestes actuacions han estat:

 • Ampliació de voreres als carrers Progrès, Llobregat i Rafael de Campalans
 • Urbanització de la plaça del Mercat
 • Urbanització de Riera Blanca
 • Construcció de 3 aparcaments municipals (Pl. del Mercat, Vidreres Llobregat i Ptge. Amat)
 • Arranjament del Parc de la Marquesa
 • Millora en l’eficiència de l’enllumenat públic
 • Increment del nombre i freqüència de pas de les línies de transport públic
 • Construcció d’una estació de la nova Línia 9 de Metro
 • Millora de l’accessibilitat de l’estació de Collblanc de la línia 5

A banda d’això, s’han urbanitzat diferents carrers de prioritat invertida i s’ha implantat un Camí Escolar Segur al barri de La Torrassa, on es concentra una part dels equipaments escolars.

Tot aquest conjunt d'actuacions han significat una transformació important del barri, que també ha comportat una important pacificació del trànsit rodat. Per tal de reforçar la pacificació del trànsit l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat va optar per reforçar la senyalització i aquesta actuació concreta és la que es presenta com a bona pràctica.

Característiques de l'actuació:

El Servei de Mobilitat i Cooperació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, va concretar l’actuació a la “zona comercial” amb la instal·lació de dos tipus de senyalització:

 • Senyals d’orientació “in itinere”
 • Senyals de límit de velocitat a 30 ó 40 Km/h, segons el cas.

Pel que fa al primer tipus, es va senyalitzar el perímetre extern, com a zona d’aproximació, orientant a vianants i conductors cap al nucli de la mateixa. Aquesta senyalització completa la ja instal·lada anteriorment, i en algun cas és completament nova. Són senyals formats per calaixos d’alumini, de 1600 x 300 mm, retolat per una cara sobre material reflexiu de nivell II. El suport és d’alumini de 100 mm de diàmetre i 3000 mm d’alçada.

Pel que fa al segon tipus, a l’entrada de la zona comercial es va instal·lar senyalització de límit de velocitat a 30 Km/h. i a la zona més perimetral, de límit de velocitat a 40 Km/h. Es tracta d’un senyal en forma de calaix d’alumini de 900 x 900 mm, amb el frontal de color negre, que incorpora el senyal reglamentari de limitació de velocitat de material reflectant i doble retolació: “Precaució” i “Zona comercial”.  Als quatres angles incorpora llums de leds de 12 v. alimentats per una bateria incorporada dins del propi calaix. El suport és d’alumini de 100 mm de diàmetre i 3500 mm d’alçada.

El que fa diferent aquest tipus de senyal és que l’alimentació elèctrica no es fa per escomesa de companyia, sinó per una placa fotovoltaica instal·lada a la part superior del suport del senyal, que alimenta la bateria de 12 v..
El senyal presenta tot un seguit d’avantatges:

 • Estalvi energètic
 • Fàcil instal·lació
 • Grau d’autonomia molt alt
 • Garantia de visibilitat (de dia, i en especial de nit)
 • Baixa contaminació lumínica nocturna
 • Netedat de la instal·lació
 • Aconsellable en zona urbana i, especialment en zona periurbana, on normalment és molt difícil portar una escomesa elèctrica.

Malgrat tot, també presenta diferents inconvenients:

 • En zona urbana s’ha d’estudiar molt clarament els punts d’instal·lació per tal de preveure que la placa tindrà un nombre d’hores de llum solar suficients per ala càrrega de la bateria.
 • El senyal presenta unes dimensions que desaconsellen la seva instal·lació a voreres o espais de pas insuficients per a vianants. Una separació mínima de la línia de vorada per evitar cops de les caixes dels camions, en particular. Protegir amb pilons metàl·lics, si cal.
 • La instal·lació i, en especial, el manteniment són més cars que el d’un senyal convencional.

Plànol situació
Plànol de situació de l'actuació de senyalització

Informació complementària:

L'actuació ha permès millorar la seguretat viària, incorporant una senyalització singular que reforça el missatge als conductors de l’entrada a una zona de tractament especial, com és una zona comercial, on el trànsit de vianants a determinades hores és intens.

Hem de destacar d’implementació de noves tecnologies que incorporen elements d’energies renovables i sostenibles i de consum altament eficient, valorant la relació cost/benefici.

La senyalització d’orientació instal·lada completa i incrementa la seguretat pel que fa a la presa de decisions sobre els itineraris dels conductors.

Afegir que, al concurs públic convocat, l’empresa adjudicatària del contracte va aportar 9 senyals més dels 8 previstos al plec de clàusules tècniques i 1 senyal informatiu d’orientació més dels 18 licitats al plec.

Dades bàsiques:

Títol del projecte: Senyalització vertical alimentada per plaques solars
Any: 2007 - 2008
Cost de l'actuació: 42.000 €
Finançament: Pla integral Collblanc – La Torrassa
Empresa instal.ladora: GRUPISA INFRAESTRUCTURAS, SA

L'opinió del tècnic/a:

Nom i cognoms: Manel Sabariego Guerrero
Entitat: Servei de Mobilitat i Cooperació. Àrea de Mobilitat i Cooperació. Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
Càrrec: Cap de l’Oficina Tècnica de Circulació i Centre de Gestió del Trànsit
Telèfon: 93.402.95.83
Correu electrònic:
msabariego@l-h.cat

Fotografies:

Senyalització alimentada per plaques solars

Senyalització vertical alimentada per plaques solars

 


 

Senyalització alimentada per plaques solars

Senyalització d'orientació al voltant de la zona de Collblanc

 


 

Senyalització alimentada per plaques solars

Exemple de la senyalització vertical lluminosa alimentada per plaques solars.

 


 

Senyalització alimentada per plaques solars

Exemple de la senyalització vertical lluminosa alimentada per plaques solars.

 


 

Senyalització alimentada per plaques solars

Exemple de la senyalització vertical lluminosa alimentada per plaques solars.

 


 

Senyalització alimentada per plaques solars

Exemple de la senyalització vertical lluminosa alimentada per plaques solars.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal