Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Gestió de la mobilitat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura:

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya i va ser creada al 1973. Des d'octubre de 1991 té la seva seu al nou edifici a Sant Cugat del Vallès.

En aquesta escola s’hi poden realitzar els estudis d’arquitectura, així com diferents màsters oficials relacionats amb l’arquitectura, l’urbanisme i el medi ambient, així com  d’altres programes de  postgrau.

En total, l’ETSAV té uns 1.100 alumnes, uns 120 professors i uns 55 membres del PAS, que, conjuntament a les visites de treball conformen la mobilitat quotidiana de l’ETSAV.

Oferta de mitjans de transport:

L’edifici en si de l’ETSAV està situat entre el centre de la ciutat de Sant Cugat i la zona residencial de MiraSol, molt proper a les estacions de tren de Sant Cugat i de Mirasol i que donen servei a 4 línies de FGC (S1, S2, S5 i S55), amb una freqüència de 4 min. en hora punta. El temps de desplaçament entre ambdues estacions de tren i l’ETSAV és d’uns 10 minuts a peu.

Pel que fa a l’autobús, existeix una parada propera a l'estació de FGC de Sant Cugat on paren la majoria de línies d'autobusos interurbans que passen per Sant Cugat, per tant l’accés a l’ETSAV en autobús interurbà també és una opció viable, encara que presenta algunes limitacions.

Pel que va a les comunicacions per carretera, l’edifici de l’ETSAV es troba molt proper a l’autopista E-9, que uneix Barcelona amb Terrassa i Manresa a través dels túnels de Vallvidrera.

La situació pròxima, tant al centre de Sant Cugat com a la zona residencial de Mirasol fan possible el desplaçament a peu o en bicicleta per accedir a l’Escola.

Plànol situació ETSAV

Les polítiques de sosteniblitat a la ETSAV:

La UPC i l’ETSAV s’han mostrat sensibles per promoure un model de gestió sostenible i respectuós amb el medi ambient. En aquest sentit, l’ETSAV va realitzar un estudi l’any 1999, l’informe MIES, on es feia una avaluació de la gestió de l’activitat de l’ETSAV en termes de sostenibilitat i, sobretot, d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

En aquest informe es va observar que, del conjunt d’emissions de CO2 que generava l’activitat de l’ETSAV, un 57% era deguda a la mobilitat. Aquestes conclusions van ser el punt de partida per a treballar d’una forma més específica la recerca de d’actuacions encaminades a fomentar un model de mobilitat molt més sostenible.

Per altra banda, l’any 2006 es va crear el grup 50/50. Es tracta d’un grup d’estudiants de la ETSAV amb preocupacions socials i sostenibilistes i que va començar a reivindicar la necessitat de dur a terme actuacions concretes per a millorar la mobilitat a l’ETSAV.

A part de la pròpia voluntat de la UPC, i en concret de l’ETSAV, per a dur a terme actuacions per a millorar el respecte pel medi ambient, actualment ens trobem en un marc normatiu que tendeix clarament cap a la implantació d’actuacions específiques de gestió de la mobilitat en els punts d’atracció / generació de viatges . Alguns exemples poden ser els següents:

 • La creació de la figura dels gestors de la mobilitat en els polígons industrials, un bon exemple el tenim en el projecte Gesmopoli
 • Decret 152/2007 on es determina el pla d'actuació per a la protecció de l'ambient atmosfèric al voltant de Barcelona, que obliga a tots els edificis de l’administració pública de més de 200 treballadors i a totes les empreses de més de 500 a desenvolupar un pla de mobilitat específic.

Així doncs, tant la voluntat de l’ETSAV com el marc actual de la planificació de la mobilitat són els precedents del projecte de gestió de la mobilitat a l’ETSAV i que és l’objecte de la present bona pràctica.

Característiques de l'actuació:

L’actuació més destacada per tal de gestionar la mobilitat a l’ETSAV és la creació, l’octubre de 2007 d’un Grup de Mobilitat. Es tracta d’un grup obert a la participació de qualsevol membre de la ETSAV i que té la responsabilitat de marcar les directrius de mobilitat i fer el seguiment dels treballs que es vagin realitzant. Un dels primer reptes d’aquest grup fou el d’aconseguir el finançament necessari per a contractar els 4 tècnics encarregats de desenvolupar diferents actuacions en mobilitat.

El finançament per a aquest projecte es va obtenir a partir del programa de la UPC Pla UPC Sostenible 2015. En concret es va obtenir una subvenció de 5.285 € per un projecte d’una durada prevista de 9 mesos.

Un dels treballs més destacats ha estat la celebració de la Setmana de la mobilitat, que va tenir lloc entre els dies 20 i 25 d’abril de 2008. Les diferents activitats que es van organitzar durant aquesta setmana de la mobilitat foren les següents:

 • Enquesta de mobilitat periodica:

S'ha realitzat una enquesta per conèixer els hàbits de mobilitat dels alumnes, professors i personal de l'ETSAV en els quals han participat 455 persones que suposa un 38,5 % de la població total. Així mateix s'ha establert un protocol que permetrà realitzar l'enquesta anualment i veure així l'evolució en les pautes de mobilitat a l'ETSAV.

 

 • Borsa de mobilitat compartida:

A través de la web de l’ETSAV es va establir un sistema per a compartir viatges a l’ETSAV. Així les persones interessades en compartir un viatge s’inscrivien a través d’aquesta web i d’aquesta manera es podien posar d’acord amb d’altres persones que volguessin realitzar un viatge similar i compartir el mateix cotxer per a realitzar-lo.

Imatges borsa mobilitat

 • Prova pilot d’accés restringit al pàrquing de l’ETSAV només a vehicles amb dos o més ocupants:

Com a mesura pilot per a regular la demanda de mobilitat a l’ETSAV es va permetre l’accés a l’aparcament de l’Escola només a tots aquells vehicles per portaven més d’un ocupant. En concret es va permetre l’accés a l’aparcament a vehicles amb 2 o més ocupants els dies 21, 22 i 23 d’abril de 2008 i els dies 24 i 25 es va permetre l’accés a tots aquells vehicles que portessin 3 o més ocupants.

Imatges aparcament ETSAV

 • Conveni amb FGC:

Es va signar un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal de subvencionar en un 50% el bitllet de transport a tots els usuaris de l’ETSAV que viatgessin en FGC durant els dies de la Setmana de la Mobilitat.

 • Exposició i activitats sobre la bicicleta:

Es va arribar a un acord amb el BACC per realitzar una exposició al voltant del món de la bicicleta, [y con la Unió Ciclista de Sant Cugat para llevar a cabo otras actividades...] així com diverses activitats com per exemple, tallers de mecànica de la bicicleta i una exhibició de vehicles alternatius, a càrrec de la casa Monty.

Imatges activitats bici

 • Conferència sobre mobilitat:

Es va comptar amb la presència del Sr. Ole Thorson per a realitzar una conferència sobre mobilitat.

 • “10 minuts” a cada assignatura:

En les diferents assignatures que es van cursar durant els dies de la Setmana de la Mobilitat es van introduir en les classes petites explicacions de 10 minuts de durada i que tractaven diferents temes de mobilitat que afecten directament a la futura tasca professionals dels arquitectes.

 • Difusió i conscienciació:

Durant la Setmana de la Mobilitat es van editar tríptics informatius explicant els principals problemes que comporta la mobilitat i les possibles actuacions que es poden desenvolupar a nivell personal i també a nivell d’Escola.

Imatge tríptic
Detall del tríptic que es va editar durant la Setmana de la Mobilitat 2008

Un valor a destacar de tot el procés realitzat pel Grup de Mobilitat és que es tracta d'un procés totalment participatiu. El Grup de Mobilitat és obert a la participació de qualsevol membre de la comunitat.

Resultats obtinguts:

L’experiència de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès pel que fa a la gestió de la mobilitat té diferents repercussions interessants:

Pel que fa a les activitats organitzades al voltant de la Setmana de la Mobilitat és una excel·lent forma de conscienciació del conjunt d’usuaris de l’Escola de la necessitat de fer un ús racional del vehicle privat.

Pel que fa a la pròpia Escola, l’existència d’un Grup de Mobilitat també permet disposar d’un interlocutor alhora de negociar amb els operadors de transport possibles millores del servei, de la tarificació o dels horaris del transport públic, així com centralitzar les demandes i necessitats del conjunt d’usuaris de l’Escola en matèria de mobilitat.

Per últim, l’experiència del Grup de Mobilitat de l’ETSAV permet disposar de referents perquè d’altres entitats, ja siguin universitats o d’altres centres educatius també iniciïn polítiques específiques de gestió de la mobilitat. En aquest sentit, val la pena destacar una altra experiència similar duta a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també s’ha creat un grup de mobilitat específic i permanent.

 

Continuitat del projecte:

[Actualment s'està preparant el projecte per poder continuar el pròxim curs, pel qual es cercarà finançament específic. Les línies de treball principals que preveu el projecte pel següent any són:

 • Elaborar un informe de la mobilitat a l'ETSAV a partir de les dades de l'enquesta i altres resultats.
 • Profunditzar en la difusió, la participació i els aspectes educatius.
 • Organitzar un projecte en el que es sintetitzin i visualitzin les diferents mesures en curs. S'estan treballant diferents opcions: II Setmana de la Mobilitat, Dimarts de mobilitat  (es tractaria que els 14 dimarts amb classes normals d'un quadrimestre, es realitzessin activitats similars a les de la Setmana de la Mobilitat.
 • Impliar a altres organismes i institucions.
Dades bàsiques:

Títol del projecte: Gestió de la mobilitat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Any: 2007 / 2008
Cost de l'actuació: 5.285 € (Fundació UPC Sostenible); 2.500 € FGC

L'opinió del tècnic/a:

David Balbàs Alonso
Becari del Grup de Mobilitat
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
C/Pere Serra, 1-15. Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93.401.79.00

mobilitat.EAV@etsav.upc.edu

Fotografies:

El pàrquing de l'EAV
Imatge del pàrquing abans i després de les actuacions de restricció de l'accés al mateix durant els dies de la setmana de la mobilitat.

 


 

Activitats bici

Activitats relacionades amb la bicicleta organitzades durant la setmana de la mobilitat.

 


Borsa de viatges

 

Actes realitzats durant la setmana de la mobilitat, tals com la borsa de viatges per a compartir el vehicle alhora de realitzar un viatge.

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal