Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 17/05/2011

Aparcament dissuassiu d'accés al centre de la vila de Centelles:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Paraules clau: Aparcament dissuasori,
Situació de partida:

Centelles és un municipi de la comarca d’Osona, situat a 17 quilòmetres al sud de Vic. És una vila ben comunicada, tant per carretera, amb la carretera C-17, com per ferrocarril, amb la línia C3 de Rodalies RENFE.

Actualment, Centelles té una població de 7.259 habitants (any 2010) i és un centre comercial important de la zona sud de la comarca d’Osona.

En els darrers anys l’Ajuntament de Centelles ha desenvolupat una política activa en matèria de mobilitat i seguretat viària, realitzant diferents actuacions com per exemple l’estudi de camins escolars de Centelles, el Pla de mobilitat del municipi o l’actuació de l’aparcament dels Horts de cal Comte que és l’objecte d’aquesta bona pràctica.

Com ja s’ha comentat anteriorment, Centelles es caracteritza per ser un municipi amb una activitat comercial força important i dinàmica, una característica que, des de l’Ajuntament, s'ha pontenciat els propers anys. Per això cal que el centre urbà de Centelles sigui un espai atractiu i còmode per als vianants, una característica molt sovint incompatible amb la presència de trànsit de vehicles, pel soroll i ocupació de l’espai que això suposa. Alhora, però, l’atractivitat d’una vila també té a veure amb la facilitat per arribar-hi i aparcar a prop dels centres d’interès. Com resoldre aquest conflicte d’interessos? Aquest és el repte que l’Ajuntament de Centelles està intentant resoldre amb les actuacions que tot seguit es presenten.

Característiques de l'actuació:

Espai per al vianant:

El principal criteri perquè un carrer sigui atractiu per al vianant és que aquest diposi de l’espai i de les condicions de seguretat i comoditat suficients per a poder caminar-hi sense haver d’estar pendent de la circulació de vehicles. En base a aquest criteri es considera que l’amplada mínima d’una vorera hauria de ser d’entre 1,5 i 2 metres.

L’Ajuntament de Centelles, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona, va realitzar l’any 2007 un Pla de mobilitat on, entre d’altres coses, es feia una clara aposta per convertir el centre urbà de Centelles en un espai pensat per als vianants i on s’hi proposaven els següents criteris per a redefinir els carrers de la vila:

  • Amplada entre façanes de menys de 7 metres: plataforma única i prioritat per al vianant.
  • Amplada entre 7 i 9 metres: Voreres amb amplada entre 1,5 i 2 metres i carrils per a la circulació, sense aparcament.
  • Amplada de més de 9 metres: configuracions variables, garantint els 2 metres d’amplada de les voreres.

Aquests criteris es van concretar en les següents propostes:

1) Zona de prioritat per a vianants:

Plànol vianants
Plànol de les zones de vianants actuals

Plànol zones vianants futures
Plànol de les zones de vianants futures

Com es pot veure en els plànols la proposta de l’Ajuntament de Centelles és d’anar ampliant progressivament la zona de prioritat per a vianants del centre urbà 

2) Ampliació de voreres:

Com es pot veure en el plànol hi ha una proposta ambiciosa d’ampliació de voreres. L’espai per a l’ampliació de les voreres es guanya a partir de l’eliminació d’algun sentit de circulació i també, en alguns casos a l’eliminació de places d’aparcament ja que l’oferta queda garantida pel nou aparcament dels Horts de cal Compte.

Plànol ampliació voreres
Proposta d'ampliació de les voreres (cliqueu a sobre per ampliar)

Aquestes propostes, a part de les millores òbvies de cara a l’atractiu de la vila de cara al vianant, també presenten una problemàtica que és la pèrdua de places d’aparcament. En total, amb les actuacions proposades es calcula que es perdran unes 200 places d’aparcament.

 

Aparcament dissuasiu: proximitat i accessibilitat

Per tal de gestionar l’aparcament al centre de la vila. Centelles disposa de l’aparcament d’Horts de cal Compte, un aparcament que té una funció dissuassiva d’accés al centre de la ciutat de vehicle privat, i que, per la seva situació permet el desplaçament a peu a qualsevol dels principals centres d’atracció del municipi.

Imatge de l'aparcament
Imatge de l'aparcament dels Horts del Comte a Centelles

A més a més l’aparcament té una bona accessibilitat des de les principals vies d’accés al municipi que és la carretera C-17 pel que fa al vehicle privat i l’estació de trens, pel que fa al ferrocarril.

Per tal de direccionar els usuaris del vehicle privat que es vulguin dirigir al centre de la vila s’ha instal.lat senyalització específica d’accés al pàrquing.

Plànol situació
Plànol de situació amb els diferents punts d'interès propers a l'aparcament

 

Vial d’accés al centre de la vila

La construcció de l’aparcament ha permès, també, la realització de tot un conjunt de millores urbanístiques que han revitalitzat l’entorn més pròxim. Aquestes actuacions són:

  • Vial d’accés per a vianants que uneix l’aparcament amb la plaça major del poble.
  • Urbanització de la Ronda Tàpies.
  • Millora urbanística dels carrers del nucli antic.

 

 

Canvi d’hàbits de la població, la importància de la informació

Tot i la bona situació de l’aparcament, la seva bona accessibilitat amb vehicle privat i una oferta àmplia, hi ha un aspecte important alhora de dinamitzar la funció dissuassiva d’accés al centre que té l’aparcament; aquest aspecte és el canvi d’hàbits dels ciutadans.

Aquest fet s’accentua encara més en municipis petits i mitjans on la cultura del cotxe i d’aparcar a la porta del punt de destí està molt arrelada i és difícil, tot i l’existència de l’aparcament, d’evitar l’accés amb vehicle privat al centre de la ciutat.

Per tal de conscienciar una mica als veïns i veïnes i d’explicar la funció de l’aparcament, l’Ajuntament de Centelles va editar un tríptic informatiu que informava de l’ampliació de l’aparcament dels Horts de cal Compte i que, alhora, explicava també la seva funció principal, és a dir, l’aparcament on deixar el vehicle i accedir al centre a peu.

Informació difusió
Tr&ia

Resultats obtinguts:

Amb l’actuació de l’aparcament dels Horts del Centre i la seva oferta de 160 places, es garanteix per molts anys una oferta suficient d’aparcament al centre de la vila.

Amb aquesta actuació es posa de manifest la importància de les actuacions de reforma i millora  dels carrers del centre segons els criteris explicats anteriorment i, sobretot, permet evitar les reticències que sovint originen aquest tipus d’actuacions, tant per part del sector comercial, que veu en la manca d’aparcament proper una pèrdua de clientela i també dels veïns i veïnes que preveuen majors dificultats per poder aparcar els seus vehicles.

A més de les primeres actuacions fetes en motiu de la gran zona d’aparcament, com son la urbanització de la ronda de les Tàpies, l’obertura d’un accés directe al centre, a la plaça Major, la reforma de la sagrera, de la plaça i carrers del nucli antic, hi ha previstes futures actuacions per la reforma del carrers Sant Joan i Sant Antoni entre altres.

Dades bàsiques:

Títol del projecte: Aparcament dels Horts del cal Compte a Centelles
Any d’inici del servei: 2007
Cost de l'actuació: 387.488 € incloent el vial de connexió de la plaça major a la Ronda Tàpies
Empresa constructora: Aresnas y grava Castellot, SA

L'opinió del tècnic/a:

Mª Àngels Bardolet Cases
Arquitecta municipal
Ajuntament de Centelles
Telèfon: 93.881.03.75
Mail: centelles@diba.cat

Fotografies:

Vista aèrea del pàrquing actual

Vista actual del pàrquing dels Horts de Cal Comte

 


 

Vista de l'aparcament

Vista del pàrquing actual dels Horts de Cal Comte

 


 

Vista nocturna de l'accés

Vista nocturna de l'accés peatonal a l'aparcament dels Horts del Cal Compte. Aquest accés porta directament al centre de la vila.

 


 

Vista nocturna de l'accés

Vista nocturna de l'accés peatonal a l'aparcament dels Horts del Cal Compte. Aquest accés porta directament al centre de la vila.

 


 

Vista nocturna de l'accés

Vista nocturna de l'accés peatonal a l'aparcament dels Horts del Cal Compte. Aquest accés porta directament al centre de la vila.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal