Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Millora de la seguretat viària d'una cruïlla a Montgat:

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

La seguretat viària és una dels principals problemàtiques derivades de la eclosió de l'ús del vehicle privat en les darreres dècades. Des de fa molts anys la millora de la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat de les carreteres i ciutats ha esdevingut una de les principals prioritats dels responsables de la mobilitat i la seguretat viària.

Actualment la lluita contra la sinistralitat sembla que comença a obtenir bons resultats i, tot i el nombre encara massa alt de morts i ferits greus en accidents de trànsit, sembla que la tendència és a disminuir any rera any aquesta sinistralitat. En concret l'any 2000 hi va haver 891 morts per accident de trànsit a Catalunya, mentre que l'any 2006, els morts van ser 569. Tot i aquesta millora cal posar atenció en tot el que fa referència a l'accidentalitat en l'àmbit urbà. Si pel mateix període de temps agafem les dades de l'accidentalitat en tram urbà s'observa que pràcticament no ha variat en els darrers anys: l'any 2000 eren 211 morts i l'any 2006 178.

Gràfic Accidentalitat

És per aquest motiu que el Pla de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit 2005 - 2007 fa un especial èmfasi en la seguretat viària en entorn urbà i s'han començat a desenvolupar línies de treball específiques per millorar la seguretat viària en l'entorn urbà.

La vila de Montgat ha experimentat en els darrers anys un fort increment de la població i també de la motorització, la qual cosa ha fet augmentar el nivell de trànsit de les seves vies i en conseqüència el nombre d'accidents. Aquests accidents quasi sempre son deguts a una velocitat inadequada en determinades cruïlles que comporten el xoc entre vehicles i el risc d'atropellament per als vianants.

Per aquest motiu l'Ajuntament de Montgat ha analitzat diferents punts de la ciutat que presentaven una concentració d'accidents i ha desenvolupat algunes actuacions de baix cost per reforçar la seguretat viària en aquestes cruïlles.

Tot seguit s'ha volgut presentar una d'aquestes actuacions realitzades a Montgat i que pot ser de gran intrerès per d'altres municipis. En concret es tracta d'una actuació realitzada a l'encreuament entre l'Avinguda Sant Jordi - i el vial Pedreres.

Característiques de l'actuació:

L'Avinguda Sant Jordi es troba situada a la part alta del municipi i és un dels principals carrers de la ciutat al tractar-se d'un vial d'entrada i sortida del municipi, per tant registra importants intensitats de trànsit, d'uns 3000 vehicles / dia. Per altra banda el vial de les Pedreres, que creua l'Avinguda de Sant Jordi, també és un vial important del municipi que articula la zona industrial del municipi i que serveix per fer la connexió nord-sud del mateix. També presenta intensitats de trànsit importants, d'uns 1400 vehicles / dia, així com el pas de vehicles pesants per la proximitat de la zona industrial.

situacio

L'encreuament d'ambdós vials és un punt conflictiu pel que fa a la seguretat viària per diversos motius. Per una banda la poca visibilitat que presenten determinades maniobres, per altra banda el fort pendent de l'Avinguda Sant Jordi que dificulta la frenada dels vehicles i per últim l'amplada de les calçades que donen una sensació de falsa seguretat als conductors. Les dades d'accidentalitat d'aquesta cruïlla demostren aquest fet ja que durant l'any 2006 s'hi varen produir 3 accidents i entre el gener i maig de l'any 2007 varen ser 9 els accidents en aquest punt

Per aquest motiu l'Ajuntament va decidir realitzar, el juny de 2007, una actuació de reducció de la velocitat en aquest punt i, per tant, de millora de la seguretat viària. Degut al fort pendent del tram es feia desaconsellable aplicar elements reductors de velocitat del tipus obstacles a la calçada, com per exemple plataformes sobreelevades o coixins berlinesos. Finalment, la solució que es va triar va ser un trencament de la trajectòria dels vehicles en forma de xicana.

Els objectius de la xicana són els següents:

  • En primer lloc, la reducció de la velocitat.
  • Millora de la visibilitat de la cruïlla, ja que els vehicles circulen canalitzat per la zona de més visibilitat de la mateixa.
  • Evitar adelantaments indeguts. Això es produïa principalment en una parada de bus propera on els vehicles adelantaven l'autobús abans d'entrar a la cruïlla ja que l'amplada de la calçada ho permetia. Amb l'estretament de la calçada que comporta la xicana aquesta maniobra ja no es pot fer.
  • Ordenació de l'aparcament. Per tal de reforçar el trencament de la trajectòria de la xicana, es creen algunes places d'aparcament que reforcen aquest trencament.

esquema xicana

Resultats obtinguts:

L'actuació realitzada a la cruïlla entre l'Avda. Sant Jordi i el vial de les Pedreres ha obtingut uns resultat plenament satisfactoris com ho demostra el fet que s'hagi passat dels 9 accidents del primer semestre de l'any 2007 als 0 accidents registrats en aquest punt entre el juny i l'octubre de 2007. Aquesta reducció demostra, doncs, l'encert de l'actuació pel que fa a l'assoliment dels objectius que es proposaven.

Per altra banda, es tracta d'una actuació de baix cost, la qual cosa encara la fa més interessant. Molt sovint la millora de la seguretat viària d'una cruïlla no requereix de grans inversions sinó que amb petites actuacions, com la que s'ha vist de Montgat, es poden obtenir millores considerables en la seguretat viària d'un municipi.

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2007
Pressupost d’actuació: 2.000 € aproximadament

Finançament:
Ajuntament de Montgat.

L'opinió del tècnic/a:

Joan Carles Fernández Manero
Tècnic de mobilitat
Ajuntament de Montgat
fernandezmjn@diba.cat

Fotografies:

Vista general de la Xicana

Vista general de la xicana a Montgat

 


 

Vista general de la Xicana

Vista de la cruïlla abans de l'actuació.

 


 

Vista general de la Xicana

Vista de la cruïlla abans de l'actuació

 


 

Vista general de la Xicana

Vista general de la xicana on es pot veure clarament la trajectòria dels vehicles.

 


 

Vista general de la Xicana

Vista de la cruïlla un cop realitzada l'actuació.

 


 

Vista general de la Xicana

Vista de la cruïlla un cop realitzada l'actuació.

 


 

Vista general de la Xicana

Vista d'un dels elements de la xicana, encara amb la senyalització de la parada de bus que es va traslladar posteriorment per la impossibilitat del bus d'aturar-se en aquesta zona.

 


 

Vista general de la Xicana

Vista de la xicana.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal