Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

actualitzat el 16/05/2011

Adaptació a espai d'ús compartit de la travessera de Sant Sebastià dels Gorgs (Avinyonet del Penedès):

Imprimir   |  Enviar  |  Subscripció
Situació de partida:

El nucli de Sant Sebastià dels Gorgs pertany al municipi d'Avinyonet del Penegès a la comarca de l'Alt Penedès. Es tracta d'un nucli urbà molt petit, amb un centenar d'habitants. És un nucli, però, amb un interès turístic destacable gràcies al conjunt monàstic romànic que data del segle XI, i que actualment rep un important nombre de visites, casaments i d'altres activitats lúdiques i culturals.

La carretera BV-2429, gestionada pel Servei de Vies Locals, travessa el nucli de Sant Sebastià dels Gorgs i és la seva única via d'accés. Aquesta carretera no registra unes intensitats de trànsit massa elevades, en concret els darrers anys la carretera ha resgistrat IMD d'uns 1.500 vehicles / dia.

situacio
Plànol de situació de Sant Sebastià dels Gorgs

Un altre element important pel que fa a la carretera és la seva integració paisatgística. Com ja s'ha comentat anteriorment el nucli de Sant Sebastià dels Gorgs té un patrimoni històric de gran interès i per tant és de gran importància mantenir un entorn urbà que afavoreixi i potenciï aquest valor paisatgístic. Una infraestructura com una carretera pot esdevenir un element cohesionador o distorsionador del paisatge depenent del tractament que li donem en el seu pas per l'entorn.

St Sebastià dels Gorgs
Detall del conjunt monàstic romànic

Per últim, i no menys important, cal tenir en compte la seguretat viària de la travessera. El pas de la carretera per aquest nucli té un parell de revolts força tancats que són un perill potencial per la seguretat dels vianants i usuaris de la carretera, sobretot en un nucli com Sant Sebastià dels Gorgs, que, com ja s'ha comentat té puntualment rep una afluència important de visites.

Per tots aquests motius, el Servei de Vies Locals va realitzar una actuació en tota la travessera del nucli de Sant Sebastià dels Gorgs que dóna una solució satisfactòria a les consideracions anteriorment plantejades.

Característiques de l'actuació:

La carretera BV-2429 al seu pas pel nucli de Sant Sebastià dels Gorgs tenia un impacte considerable per dos motius:

  • A nivell paisatgístic, la carretera trencava amb el conjunt monumental del nucli històric i de l'església romànica.
  • A nivell de seguretat viària, l'estretor entre les façades de la travessera feina impossible la possibilitat de disposar d'espais segurs per als vianants (voreres) i, fins i tot, l'amplada de la calçada suposava un impediment perquè dos vehicles pesats poguessin creuar-se sense problemes.

Per aquests motius el projecte realitzat es va concretar en les següents actuacions:

Calçada d'espai compartit:

Eliminació de la calçada segregada per al trànsit rodat en el tram comprès com a travessera per crear un espai de paviment únic i compartit tant per vehicles com per vianants i d'altres usuaris de la via. Aquesta actuació permetia solucionar el problema de la manca d'espai per al vianant ja que d'aquesta manera el vianant passava a ésser l'usuari amb prioritat en tot el tram de la travessera i l'usuari del vehicle privat havia d'adaptar la seva conducció a aquest nou espai compartit.

A l'entrada del municipi i per tant a la zona de plataforma única es van instal.lar unes plataforma sobreelevades perquè els conductors que entressin al nucli adaptessin la seva conducció al nou entorn, és a dir amb la funció de reduir la seva velocitat.

Així mateix, per tal de regular l'estacionament en aquest tram es van intal.lar pilones per a evitar l'estacionament il.legal en zones perilloses de la travessera i que encara haurien dificultat més el pas de vehicles i vianants.

Semaforització per pas alternatiu:

Per tal de solucionar la dificultat de creuament de dos vehicles pesats es va instal.lar un semàfor per a ordenar el trànsit en pas alternatiu per cadascun dels sentits de circulació.

Integració paisatgística:

En tot el projecte es va tenir molta cura alhora de seleccionar els materials per a realitzar l'obra. Així es va triar un tipus de paviament i de mobiliari urbà que s'ìntegrés perfectament en l'entorn històric de Sant Sebastià dels Gorgs. Així mateix es van instal.lar elements de jardineria per a fomentar i potenciar el valor patrimonial del nucli.

Resultats obtinguts:

Després de l'obra s'han pogut observar diferents millores en aquest tram de travessera, com ja s'ha comentat anteriorment tant pel que fa a la integració de la carretera en l'entorn urbà, com pel que fa a la millora de la seguretat viària dels vianants en la travessera.

Aquets obra, a més a més, té un valor com a projecte pilot ja que és una de les primeres obres que es va realitzar des del Servei de Vies Locals, concebent la seguretat viària amb una filosofia diferent. La gestió de la seguretat viària, molt sovint, es tracta aplicant la segregació d'espais, és a dir indicant el tram de la calçada pel qual ha de circular cada mitjà de transport. Aquesta filosofia, però, està canviant i s'està observant que el concepte de compartir espais també és una bona opció per la millora de la seguretat viària, sempre, que les condicions d'intensitat del trànsit ho fassin possible.

La idea de fons és que el conductor, quan entra a l'espai compartit, no té un espai que li és propi i on té la prioritat de pas, sinó que tot l'entorn és de prioritat per al vianant i per tant, cal que adapti la seva conducció a aquest nou espai. Evidentment, per a poder gestionar la seguretat viària d'una travessera aplicant l'espai compartit, cal també una prèvia pacificació del trànsit, que en el cas de l'obra de Sant Sebastià dels Gorgs s'obté amb la plataforma sobreelevada i el semàfor de pas alternatiu.

És interessant destacar que un cop finalitzada la obra de Sant Sebastià dels Gorgs, diversos veïns van manifestar el seu malestar perquè tenien sensació de inseguretat al no disposar de voreres per on circular. Aquest fet demostra fins a quin punt la consciència dels usuaris de la via pública encara pensa en el cotxe com l'element de màxima prioritat. Un cop més, es fa palesa la necessitat de fer una tasca paral.lela d'informació i participació dels veïns de l'entorn per a millorar la percepció que aquests puguin tenir de l'obra realitzada.

Des del punt de vista del Servei de Vies Locals, la realització d'actuacions en travesseres, com la que es presenta en aquesta bona pràctica, són molt útils ja que com a gestor de la xarxa de carreteres locals de la província de Barcelona, es gestionen aproximadament 1700 quilòmetres de carretera, dels quals 335 quilòmetres són en trams urbans, el que suposa un 20 % del la xarxa local.

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2002
Empresa constructora: Electricas Manresanas (ELECMAN)
Pressupost d’actuació: 200.000 € (aproximadament)

L'opinió del tècnic/a:

Paloma Sánchez-Contador Escudero 
Oficina Tècnica de Seguretat Viària i Mobilitat Local
Gerència de Serveis en Infraestructures Viàries i Mobilitat
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Diputació de Barcelona

sanchezcontadorep@diba.cat

Fotografies:

Vista prèvia

Vista general de l'actuació a Sant Sebastià dels Gorgs.

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació a Sant Sebastià dels Gorgs.

 


 

Vista general

Vistà prèvia de l'actuació.

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació a Sant Sebastià dels Gorgs

 


 

Vista prèvia

Vista prèvia a l'actuació realitzada.

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació a Sant Sebastià dels Gorgs

 


 

Vista general

Vista general de l'actuació a Sant Sebastià dels Gorgs, o s'aprecia la instal.lació semàforica d'accés al nucli urbà.

 


 

Vista general

Actuació realitzada a Sant Sebastià dels Gorgs.

 


 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal