Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Bones pràctiques

Última actualització 5/13/2011

Vial per a vianants entre la Sagrera i El Rieral a Santa Eulàlia de Ronçana:

Situació de partida:
El municipi de Santa Eulàlia de Ronçana té la seva població dispersa en varis nuclis de població els més importants dels quals són els del Rieral i la Sagrera, separats uns 900 metres i comunicats per la carretera BV-1435 per on passa el trànsit a peu i en bicicleta entre els dos nuclis. Aquesta té una única calçada de set metres i no té ben definit un espai reservat a vianants i ciclistes, fins i tot en algun tram aquests han de circular per la cuneta amb el corresponent perill per a la seva integritat.
Característiques de l'actuació:

L'objecte del present projecte és materialitzar una plataforma apta per a la circulació de vianants i ciclistes protegida del trànsit de la carretera. La longitud total del vial projectat és de 822 metres.

L'actuació en qüestió ha consistit en la construcció d'un vial segregat de la carretera. Aquest vial és d'ús compartit tant per vianants i ciclistes. El vial té una amplada aproximada de 2 metres. Degut a la peculiar orografia del terreny, el vial varia la seva secció en diferents trams. Les seccions que s'han realitzat son:

Seccions de l'obra
Diferents seccions del vial per a vianants.

Resultats obtinguts:

Després de l'actuació s'ha aconseguit l'objectiu inicial que era garantir la seguretat dels usuaris més vulnerables, és a dir vianants i ciclistes, en el tram de la carretera BV-1435, que uneix els nuclis del Rieral i de la Sagrera del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 1997
Cost total de l'actuació: 300.000 €
Redactor del projecte: Joan Jordana
Empresa constructora: FAUS, SA
Finançament: Servei de Vies Locals. Diputació de Barcelona

L'opinió del tècnic/a:

Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Diputació de Barcelona
sanchezcontadorep@diba.es
93.402.21.95

Fotografies:

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana. 


 

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana

Detall del vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana on s'aprecia l'il.luminació específica per al vial, així com el tipus de paviment i l'enjardinament del voltant.


 

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana

Detall del vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana on s'aprecia l'il.luminació específica per al vial, així com el tipus de paviment i l'enjardinament del voltant.


 

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana

Detall del vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana on s'aprecia la tanca protectora del vial, així com el tipus de paviment i l'enjardinament del voltant.


 

Vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana

Detall del vial per a vianants a Santa Eulàlia de Ronçana on s'aprecia l'accés al vial.


 

Situació inicial

Fotografia on s'aprecia la situació inicial abans de l'actuació i el pas de vianants per la cuneta de la carretera, amb l'evident perill.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal