Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació urbanística

Notícies:

Bones pràctiques:

imatge 1

Biblioteca tècnica:

L’errònia supeditació del planejament territorial a la planificació de les infraestructures de transport. El cas català 2006 - 2010
Editat per: Architecture, City and Environtment (ACE)
Autor/a/s/es: Màrius Navazo
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

En base a unes reflexions metodològiques de caràcter general (apartats 1, 2 i 3) i l’exposició de vuit casos d’estudi catalans (apartat 4), l’article argumenta que el planejament territorial aprovat a Catalunya en el període 2006-2010 conté un greu error: la supeditació del model territorial a les determinacions del pla sectorial d’infraestructures de transport aprovat l’any 2006. L’article conté també un apartat propositiu (apartat 5), on s’esbossa una metodologia per abordar les diferents debilitats exposades als apartats anteriors. Finalment es conclou amb un epíleg sobre el cost d’oportunitat de les infraestructures. 


Guia de referència per a l’elaboració de les normes urbanístiques del POUM
Editat per: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2011

Un dels objectius principals del treball ha estat simplificar l’estructura i contingut de les normes urbanístiques dels POUM a partir dels requeriments legals i de les determinacions i regulacions mínimes i necessàries que aquestes han de contenir, i alhora clarificar conceptes relatius als diferents instruments normatius, per evitar duplicitats i confusions. El model que es planteja permet ser adaptat i revisat quan s’utilitzi per cada POUM, segons tamany i morfologies pròpies de cada municipi.


Libro verde del urbanismo y la movilidad
Editat per: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de Transportes
Autor/a/s/es: Varis autors
Preu: 20 € (16 € per col.legiats)
Any: 2008

Els continguts del llibre són:

1. Mobilitat urbana
2. Relacions entre ciutat i mobilitat: conseqüències del model actual
3. Ciutats més sostenibles, saludables i socialment integradores: claus des de la gestió de la mobilitat
4. Històries d'èxit
5. Recomanacions i propostes


Ciutats en (re)-construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 10,00 €
Any: 2008

Aquest llibre recull i amplia les aportacions realitzades durant el seminari "Ciutats, en (re) construcció. Necessitats socials, millora de barris i nous instruments de transformació urbana", celebrat a Barcelona el desembre de 2005.

La ciutat construïda està de nou en el centre del debat, no només urbanístic, sinó també social. La societat es troba en un moment clau pel que fa a la transformació social i material de ciutats i barris. Aquesta obra contribueix a identificar les noves necessitats i les millors iniciatives per a fer les ciutats més habitables, justes i cohesionades.


Vídeos:

Imatge del mes

Imatge del mes

Imatge del mes


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal