Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Vídeo del mes

última actualització: 18/02/2020
Enviar  |  Subscripció

Millorar la velocitat comercial del transport públic

 

Un dels principals reptes del transport públic urbà és la velocitat comercial. Si es vol que el transport públic, especialment l'autobús urbà, sigui una alternativa real i competitiva al transport amb vehicle privat, cal avançar en reduir els temps de viatge del transport públic. Actualment la velocitat comercial dels busos urbans és un dels principals temes a treballar ja que en moltes xarxa de bus, la velocitat és molt reduïda en comparació a d'altres mitjans de transport. A la ciutat de Barcelona, per exemple, l'any 2010 la velocitat comercial del bus era de 11,2 km/h i a Madrid de 13,5 km/h, velocitats poc competitives amb el vehicle privat. 

Velocitat comercial de les principals ciutats espanyoles

Velocitat comercial del bus urbà de les principals ciutats espanyoles (Font: OMM)

Per tal d'incrementar la velocitat comercial del transport públic no existeix una sola solució sinó que passar per la combinació adequada d'un conjunt d'actuacions. Si la intensitat del trànsit és important, es fa necessari disposar d'una plataforma reservada per al bus que li permeti evitar les aglomeracions. Per altra banda, un altre aspecte que alenteix molt el serveis de bus és tota la operació de pujada i baixada del bus. En aquest cas cal analitzar amb deteniment un bon equilibri entre cobertura territorial i distància entre parades de bus: una distància massa llarga entre parades pot penalitzar l'ús del transport, però una distància massa curta pot alentir molt el recorregut del bus fent-lo poc atractiu per als usuaris que tinguin altres alternatives de transport. Per últim cal tenir en compte la semaforització i cercar solucions tecnològiques que permetin que el transport públic tingui el màxim de temps possible la fase en verd, per no haver-se d'aturar a les cruïlles. 

En els següents vídeos veurem dos casos on s'han implementat algunes d'aquestes solucions per a millorar la velocitat comercial de la xarxa de busos

 

San Francisco: menys parades, més freqüència

La ciutat de San Francisco va dur a terme un pla de reducció de parades de bus per tal de millorar la velocitat comercial dels vehicles. La ciutat tenia una xarxa de busos molt lenta degut al gran nombre de parades que hi havia, pràcticament una parada a cada illa de cases. Per tal de millorar la velocitat comercial del bus es va dur a terme un pla de reducció de parades de bus. D'aquesta manera es va aconseguir que la velocitat augmentés cosa que va permetre incrementar la freqüència de pas sense necessitat d'incrementar el nombre de vehicles de la flota. 

 

Una de les avantatges d'aquesta actuació és que té un cost molt reduït ja que no cal cap obra inversió ni en infraestructura ni en vehicles. També és una actuació de ràpida implantació que depèn més de la voluntat política i de l'acceptació ciutadana que no pas de la viabilitat tècnica. 

Val a dir que la ciutat de San Franscisco partia de l'herència d'una xarxa de bus molt antiga i que un 70% de les parades de la xarxa estaven per sota de la recomanació tècnica indicada a les guies tècniques de l'Agència de mobilitat de San Francisco  de posar les parades de bus amb una distància entre elles entre 250 i 300 metres. Tot i això, aquesta recomanació tècnica segueix sent força generosa ja que, per exemple, la nova xarxa de bus ortogonal de Barcelona situa les seves parades entre 450 i 500 metres. 

Un altre aspecte que també es va tenir en compte és quines parades eliminar de la xarxa. Per aquest motiu es van prioritzar aquelles parades situades en punts de la xarxa on existien equipaments dirigits a gent gran o persones amb mobilitat reduïda per tal de minimitzar l'impacte entre les persones que més dificultats podien tenir per a desplaçar-se. 

 

Semàfors al servei del transport públic

Un altre aspecte que redueix la velocitat comercial són els semàfors. Una de les millors maneres per a reduir aquest temps d'espera és utilitzant sistemes de priorització semafòrica per tal de coordinar la fase de verd del semàfor amb el moment en que aquest passa per la intersecció. 

La ciutat de Toulousse (437.715 habitants), gràcies al projecte europeu CIVITAS-MOBILIS va equipar dues de les seves línies de bus amb sistemes de prioritat semafòrica per al bus, per tal d'analitzar-ne el funcionament, rendibilitat i estalvi econòmic que això suposava. 

El sistema que es va implementar funciona a partir d'una xarxa de telecomunicacions per ràdio que permeten mantenir un contacte permanent entre els busos i les interseccions. Quan un bus s'aproxima a una cruïlla el sistema pren el control del semàfor, calcula el temps que trigarà a arribar el bus i posa la fase de verd en el moment exacte que el bus arriba a la cruïlla, d'aquesta manera el bus sempre troba la fase de verd disponible.

Els resultats del projecte van mostrar com la regularitat del bus i la durada del trajecte van millorar considerablement, en concret es va reduir un 52% el temps d'espera del bus en els semàfors. 

El sistema implementat a Toulousse va costar uns 3 milions d'euros, que inclou el maquinari instal·lat als busos i a les cruïlles i el sistema informàtic de control. Tot i que la inversió inicial és important, val a dir que l'estalvi energètic que suposa la major fluïdesa de la circulació dels busos va permetrà amortitzar la inversió en els propers 3 o 4 anys. 

Cliqueu aquí per veure el vídeo

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'algun vídeo o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal