Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Vídeo del mes

última actualització: 18/02/2020
Enviar  |  Subscripció

SFPark: trobar aparcament des de l'Smartphone a San Francisco

Aparcar a les grans ciutats ha estat sempre un gran problema per als conductors i una gran preocupació per a les administracions públiques. Tant és així que les polítiques d’aparcament solen ser les més complexes de gestionar i les que més reacció poden produir per part de la ciutadania. 

Estar clar que tothom voldria aparcar davant de la seva destinació, però com és evident, l’espai públic és limitat i, molt sovint, requereix d’usos més necessaris que l’aparcament de vehicles. Per aquest motiu les administracions locals han d’aplicar polítiques de contenció, com exemple l’aplicació de tarifes, per tal de modelar l’oferta i la demanda d’aparcament i garantir, així, un equilibri entre la demanda de places d’aparcament i el nombre total de places existents.

En els darrers anys, i gràcies l’avenç de les tecnologies de la informació, s’ha començat a introduir una nova possibilitat en la gestió de l’aparcament a les ciutats: conèixer en temps real la disponibilitat de places d’aparcament. Qui no ha desitjat, després de donar vàries voltes infructuoses amb el cotxe, conèixer en quin punt de la xarxa viària hi ha una plaça d’aparcament disponible?. Amb aquesta idea de base es va desenvolupar el projecte SFPark a la ciutat de San Francisco.

SFPark és un sistema que permet que els conductors puguin conèixer l'ocupació de les places d'aparcament del centre de la ciutat a través d’Internet, ja sigui per mitjà de l’Smartphone o de l’ordinador, i decidir on aparcar.  El sistema es basa en un conjunt de sensors instal•lats en cada plaça d’aparcament dels carrers del centre de la ciutat que permeten saber si hi ha un cotxe aparcat o no. Tota la informació generada pels sensors és enviada, mitjançant comunicació sense cables,  a un sistema central que s’encarrega de centralitzar-la, processar-la i actualitzar constantment el lloc web que poden consultar els usuaris.

Per tal de fer ús d’aquesta informació l’usuari només cal que es connecti a la pàgina web del servei i consulti com es troba el grau d’ocupació de les places d’aparcament de la zona on es dirigeix. De fet, amb aquesta informació, l’usuari pot planificar el seu viatge i, fins i tot, optar per un mitjà de transport diferents si les expectatives d’aparcament no són gaire bones.


Regulació del preu d’aparcament en funció de la demanda

A part de donar un millor servei al ciutadà, el sistema també permet ajustar més els preus. No sembla lògic que calgui pagar el mateix per aparcar el vehicle en una hora on hi ha moltes places disponibles que en una hora on és pràcticament impossible trobar-hi places. Coneixent el grau d'ocupació de l'aparcament al carrer, el sistema també regula els preus de manera flexible en funció de la demanda. Així els carrers molt plens de vehicles augmenten progressivament el preu i els carrers on hi ha més places disponibles baixen de preu, de tal manera que es desincentiva el trànsit pels carrers més densos i s’equilibra el trànsit en el conjunt de la ciutat.

 

Beneficis del sistema

El sistema d’ajuda a l’aparcament té diversos beneficis. Com és obvi facilita als usuaris la recerca d’una plaça d’aparcament però alhora té d’altres beneficis. Per exemple, el sistema permet reduir el nombre de vehicles que aparquen en doble fila, la qual cosa té una incidència sobre la fluïdesa del trànsit. En segon lloc també millora la seguretat viària ja que redueix l’ansietat dels conductors que estan cercant plaça d’aparcament i que no la troben. Per últim, el sistema permet reduir la mobilitat en vehicle privat ja que elimina tot el trànsit d’agitació que només té per objectiu la recerca d’aparcament.


Altres iniciatives similars

D’altres municipis han provat sistemes similars per tal d’optimitzar la gestió de l’aparcament en la via pública. Per exemple, el Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la Universitat Autònoma de Barcelona va dissenyar, el passat 2010, un sistema telemàtic, anomenat XALOC, que ajuda als conductors a trobar places d’aparcament lliures a la via pública.

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/imatge_mes/imatge_mes.asp?codi=17

Un altre exemple el trobem a Sant Cugat, on aquest mes de novembre, s’ha inaugurat el primer carrer intel•ligent, un carrer ple de sensors que informen, entre d’altres coses, de les places disponibles d’aparcament. Es tracta d’un projecte que s’engloba dins de la iniciativa Sant Cugat Smart City que pretén utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar la gestió de la ciutat i la qualitat de vida dels ciutadans, alhora que pot suposar un estalvi econòmic a mig termini.

 

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'algun vídeo o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal