Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Plans de mobilitat

Recomanacions per al procés de redacció d'un estudi o pla de mobilitat:

Fruit de l'experiència en la redacció d'estudis i plans de mobilitat la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat ha realitzar diversos estudis per reflexionar sobre la gestió de la mobilitat en l'àmbit municipal. El resultats d'aquests estudis s'ha cristalitzat en un decàleg de recomanacions que, des del Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, s'intenta tenir en consideració alhora de realitzar un estudi o pla de mobilitat.

Aquestes recomanacions, algunes de les quals ja s'incorporen al conveni de col.laboració, són les següents:

  • Cofinançament de l'estudi de mobilitat per part de Diputació de Barcelona i ajuntament, en funció dels recursos econòmics de cada ajuntament.
  • Promoure la formació dels tècnics municipals, amb la realització dels cursos de planificació de la mobilitat i gestió de la mobilitat local.
  • Creació d'una comissió municipal de seguiment del pla de mobilitat que incorpori tant tècnics com polítics locals.
  • Realització d'un procés participatiu en paral.lel al desenvolupament del pla de mobilitat, que culmini amb la creació del Consell Territorial de la Mobilitat.
  • Creació de xarxa entre els tècnics municipals, fomentant la inscripció a la Xarxa Mobal.
  • Coordinar al màxim les polítiques d'urbanisme i mobilitat per tal de poder associar les actuacions a realitzar al planejament urbanístic futur.
  • Fomentar el paper de la Diputació de Barcelona com a representant dels interessos municipals, especialment en aquells municipis on s'hi realitzin infraestructures que puguin afectar a la mobilitat local.
  • Incorporar en els documents finals dels estudis i plans de mobilitat el màxim de concreció en les propostes per tal que els tècnics i polítics les puguin assumir i gestionar.
  • Incorporar partides pressupostàries locals per tal d'executar aquelles actuacions que per cost i rapidesa puguin desenvolupar-se en el curt termini.
  • Aprovació oficial del document per part de l'Ajuntament.

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal