Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Plans de mobilitat

Procés de redacció d'un pla o estudi de mobilitat:

L'elaboració d'un pla o estudi de mobilitat no és un procés trivial, i requereix d'un temps important que depenent dels casos pot ser d'entre 12 mesos a 30 mesos.

Per tal de millorar la informació prèvia sobre aquest procés tot seguit s'explica quines són les diferents fases d'elaboració d'un estudi de mobilitat amb la col.laboració de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat.

  • FASE I: Signatura del conveni:

La primera fase de signatura del conveni té els següents tràmits:

1) Petició formal de l'ajuntament a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d'un estudi o pla de mobilitat segons el catàleg de serveis de mobilitat. Aquesta petició es realitza amb una carta de l'alcalde o regidor a la presidenta delegada de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.

2) Reunió amb l'Ajuntament per fer un informe sobre l'àmbit, tipus i magnitud de l'estudi o pla. Aquest informe, conjuntament amb el vist-i-plau de l'ajuntament a la proposta de conveni es fa arribar a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per a la seva validació.

3) Enviament, per part de l'Ajuntament, del certificat de disponibilitat pressupostària per al finançament d'una part del cost de l'estudi i de la resolució d'aprovació del conveni per part de l'Ajuntament.

4) Aprovació del conveni per part de la Diputació de Barcelona.

5) Signatura del conveni per part de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament i inici dels treballs.

Tota aquesta fase té una durada prevista d'entre 6 i 7 mesos.

  • FASE II: Redacció del document:

Aquesta fase consisteix, bàsicament, en:

- Contratactació de l'empresa o empreses que realitzaran la redacció tècnica de l'estudi.
- Redacció de l'estudi fins a obtenir una versió prelimiar (la versió preliminar o maqueta és l'estudi complet, pendent de l'aprovació definitiva).

Aquesta fase té una durada prevista d'entre 5 i 18 mesos, depenent del tamany del municipis o municipis a estudiar.

  • FASE III: Aprovació del document:

La tercera fase d'aprovació del document inclou tots aquells tràmits per a fer efectiva aquesta aprovació, així com les diferents activitats de participació, comunicació i informació que es vulguin realitzar.

Depenent del marc del document l'aprovació serà més o menys complexe:

Cas 1:Municipis obligats a realitzar un Pla de mobilitat. Aquesta aprovació cal la realitzi:
- l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pels municipis situats a la Regió Metropolitana de Barcelona.
- la Secretaria per la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pels municipis fora de la Regió Metropolitana de Barcelona.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 6 mesos

Cas 2: Estudis d'avaluació de la mobilitat generada. L'aprovació definitiva del document depèn de l'aprovació del document de planficació urbanística al que fa referència.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 12 mesos

Cas 3: Validació del document definitiu, que només depèn de l'ajuntament i que acostuma a basar-se en diferents sessions d'informació pública i al.legacions.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 2 mesos


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal