Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Plans de mobilitat

Introducció:

El setembre de l'any 2003 es va aprovar la Llei de la mobilitat. Aquesta llei fa un especial èmfasis en la mobilitat en l'àmbit local i en concret, obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els que són capital de comarca a realitzar un Pla de mobilitat urbana.

L'any 2003 la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona també va iniciar la cooperació municipal en l'àmbit de la mobilitat urbana. Aquesta cooperació va ser, inicialment, per a realitzar alguns estudis de mobilitat de municipis petits i molt enfocats a resoldre problemes de trànsit, però durant els darrers anys, les sol.licituds de cooperació per part dels municipis de la província ha anat creixent tant en nombre com en tipologia de sol.licituds, passant de documents orientats a problemàtiques concretes a documents de planificació generals, com són els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Tipologia de le sol·licituds d'estudis de mobilitat a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Tipologia de les sol·licituds en mobilitat 2007 - 2011

Actualment, a part de la Llei de la mobilitat, existeixen d'altres documents normatius que encara afegeixen més requeriments als municipis en matèria de mobilitat:

  • El PDM, determina que tots els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona amb més de 20.000 habitants, hauran de realitzar un Pla de mobilitat urbana.
  • El Decret 152/2007, determina que tots els municipis inclosos dins de l'àmbit de protecció especial de l'ambient atmosfèric hauran de realitzar un Pla de mobilitat urbana.
  • El Decret 344/2006, determina que tots els documents de planejament general o derivat, i implantacions singulars que superin els 5000 viatges / dia hauran d'incorporar un document d'avaluació de la mobilitat generada. Aquest document estudiarà la mobilitat en aquestes noves planificacions urbanístiques i en proposarà els canvis necessaris per a garantir l'accessibilitat amb tots els mitjans de transport.

La Diputació de Barcelona considera la mobilitat local com un àmbit estratègic de gran importància per al desenvolupament del territori i en el seu programa d'actuacions encarrega a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat el reforç de la cooperació local en matèria de mobilitat local.

Amb l'objectiu de regular i millorar el resultat final dels documents redactats, des de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat s'ha elaborat un conveni de col.laboració amb els municipis que és el document marc que determina les obligacions i compromisos, tant de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat com de l'ajuntament per a la realització de plans de mobilitat.

En aquest apartat de la Xarxa MOBAL trobareu tota la informació referent a la cooperació local en matèria de mobilitat que s'ofereix des de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat als municipis de la província de Barcelona.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal