Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Plans de mobilitat

Conveni de col.laboració:

D'ençà que la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat va començar a oferir serveis de mobilitat local, l'any 2003, la demanda d'aquests no ha parat de créixer en els darrers anys. Així mateix, la feina realitzada fins al moment també ha servit per aprendre i millorar el procés de cooperació municipal en mobilitat.

Fruit del treball realitzat entre el 2003 i el 2006, la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat va realitzar un procés de reflexió per orientar la col.laboració amb els ajuntament i aquest procés es va concretar en un conveni de col.laboració entre Ajuntament i Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per a la realització d'estudis o plans de mobilitat.

Tot seguit es detallen els principals punts del conveni i la seva raó de ser:

  • COFINANÇAMENT:

L'Ajuntament participarà en el finançament de l'estudi o pla de mobilitat, tenint en compte el seu tamany i capacitat financera. Així els municipis més grans paguen un percentatge més elevat i els més petits un percentatge menor. Aquests percentatges van des del 50 % fins al 10 % del cost de l'estudi.

D'aquesta manera s'intenta implicar i responsabilitzar a l'Ajuntament en tot el procés de planificació i gestió de la mobilitat.

  • FORMACIÓ:

S'estableix que l'Ajuntament designarà un o més tècnics per a la realització dels cursos de Planificació de la mobilitat i Gestió de la mobilitat que organitza la Diputació de Barcelona i el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Així mateix la Diputació assumirà el 100% del cost d'aquests cursos mitjançant beques als tècnis designats per realitzar la formació.

L'objectiu d'aquesta mesura és promoure que, almenys un tècnic, del municipi que desenvolupa un estudi o pla de mobilitat tingui els coneixements tècnics necessaris per tot el seguiment del procés de redacció del pla així com la posterior gestió del mateix.

  • CREACIÓ DE XARXA :

Els tècnics municipals que realitzin el seguiment de l'estudi de mobilitat s'hauran d'inscriure a la Xarxa MOBAL.

Amb aquest requeriment es pretén incentivar l'intercanvi d'informació entre tècnics de mobilitat i l'implementació de polítiques de cooperació intermunicipal.

  • SEGUIMENT DE L'ESTUDI O PLA :

Es crearà una comissió de seguiment del pla on hi haurà un representant de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant de les diferents àrees de l'Ajuntament que tinguin una implicació directa en l'àmbit de la mobilitat, per exemple: Alcaldia, Policia Local, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi ambient, participació ciutadana, comerç, etc.

Les funcions d'aquesta comissió seran:
- Aportar informació als redactors de l'estudi.
- Aprovar el guió de treball
- Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.
- Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del conveni.2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal