Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 5/21/2009

Es redueixen un 28% els accidents mortals la ciutat de Barcelona

La mobilitat a Barcelona va ser una mica més sostenible durant l'any 2008. Sigui pels efectes de la crisi, sigui per les mesures de seguretat viària i de pacificació del trànsit empreses durants els darrers anys, el fet és que les dades de l'enquesta de mobilitat del 2008 a la ciutat de Barcelona són molt positives.

Pel que fa a la seguretat viària baixen els accidents i les víctimes mortals ja que s’ha passat dels 49 morts per accident de trànsit l’any 2007 als 31 de l’any 2008. Aquesta dada encara és més positiva si es té en compte que la tendència dels darrers anys era a anar incrementant la mortalitat per accidents de trànsit. Així mateix, el nombre d’accidents també s’ha reduït un 10% respecte les dades de l’any anterior.

Evolució dels accidents a Barcelona
Evolució dels accidents a Barcelona

Evolució dels accidents mortals a Barcelona
Evolució dels accidents mortals a Barcelona


Pel que fa a la mobilitat en general es registra un descens de la quantitat de viatges, a causa de la crisi econòmica i de l’atur. Tot i això el descens dels desplaçaments ha estat més acusat en el vehicle privat, que ha baixat un 4% i no tant en els desplaçaments en transport públic que han baixat un 0,3 %. 

Les dades presentades per l’Ajuntament també mostren que els transports públics que més bons resultats obtenen són el metro, que augmenta un 2,7% i el tramvia, que augmenta un 11,1 %, gràcies a l’augment de la oferta existent respecte el 2007. Pel que fa a la xarxa d’autobusos hi ha un descens del 7,4%, com a conseqüència de la vaga que es va produir l’any passat. La xarxa de rodalies mostra resultats diferents entre RENFE, que baixa un 2,3% i FGC que augmenta el nombre d’usuaris en un 2,5%.

Una de les dades més espectaculars i positives des del punt de vista de la mobilitat sostenible és l’augment del nombre de desplaçaments en bicicleta. Segons les dades presentades, l’ús de la bici ha crescut un 26%. Pel que fa al Bicing va augmentar el nombre d’abonats en un 79% passant dels prop de 100.000 abonats l’any 2007 als 180.000 al 2008. Val a dir, però que aquest increment s’ha frenat durant l’any 2009 ja que el nombre d’abonats es manté estable entorn als 190.000.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal