Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/29/2010

Sant Just Desvern aprova inicialment el seu Pla de mobilitat urbana

El Pla de mobilitat de Sant Just, s'ha realitzat amb col.laboració de la Diputació de Barcelona, i respon a una de les mesures incloses al del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el Decret 226/26

En el Ple municipal celebrat el 25 de març de 2010 es va aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sant Just Desvern. Es tracta d’un document bàsic que defineix les estratègies de mobilitat sostenible al municipi, d'acord amb la Llei 9/2003 de la mobilitat, amb una temporalitat de 6 anys (2008-2014). L’elaboració del PMU, el qual ha comptat amb la direcció tècnica de la Diputació de Barcelona i la participació d'entitats i ciutadania, respon a una de les mesures incloses al del Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb el Decret 226/26, com a municipi inclòs dins les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Després del primer tràmit de l’aprovació inicial ara s’ha obert un període d’exposició pública perquè la ciutadania i les entitats de la ciutat hi puguin fer al•legacions, si ho consideren oportú. Per altra banda l’Autoritat del Transport Metropolità també emetrà un informe sobre el PMU per avaluar-ne la coherència amb el Pla Director de la Mobilitat i per últim el Departament de Medi Ambient de la Generalitat també elaborarà la memòria ambiental, el document final del procés d’avaluació ambiental obligatori per als plans de mobilitat urbana.

Pel que fa a les propostes d’actuació del PMU, aquest proposa una cinquantena de mesures per millorar la mobilitat en els diferents mitjans de transport, així com l’aparcament, la seguretat viària, l’estalvi i l’eficiència energètica i la contaminació acústica.

Les actuacions que es proposen en el pla són les següents:


Millora de la mobilitat a peu

 

Millora de la mobilitat en bicicleta

 

Millora de la mobilitat en transport públic

 

Millora de la mobilitat en vehicle privat motoritzat

 

Millora en l'aparcament

 

Altres mesures


En el següent enllaç es poden descarregar els documents del PMU:

http://www.consensus.cat/santjust/index.php?option=com_processes&act=show_process&id=244&Itemid=60

Moment de la participació ciutadana


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal