Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 12/22/2016

Es presenta el Catàleg de Serveis 2017

Les sol·licituds dels serveis inclosos al Catàleg 2017 es podran començar a realitzar a partir del 2 de gener

El pressupot del Catàleg de Serveis de 2017 és de  61,32 milions d’euros, un 4,6% superior que el pressupost del 2016

La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, coopera amb els governs locals a través de diferents instruments de cooperació. El Catàleg de serveis és un d’aquests instruments l’aprovació del qual respon a la satisfacció de les necessitats manifestades pels governs locals de la demarcació de Barcelona.

El Catàleg del 2017 té com a destinataris preferents els ajuntaments i els consells comarcals, i té per finalitat principal reforçar les competències locals i garantir la prestació dels serveis mínims arreu del territori. Per aquesta raó, i tenint en compte l'asimetria territorial, fruït de conjugar els principis de subsidiarietat i proximitat, el Catàleg preveu un reconeixement especial als municipis petits, amb l’impuls d’un model de desenvolupament integral que parteix d’una convicció municipalista i que s’orienta a la diversificació econòmica i a afavorir el progrés social.

El Catàleg 2017 es presenta com l’edició que més recursos ofereix des de la seva aparició per primera vegada, l’any 2006. Concretament, es posen a disposició del món local un total de 260 recursos orientats a garantir la cohesió social i l'atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic local, a fomentar l'ocupació i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de reforçar l'autonomia dels governs locals.

Com a novetat, s'inclouen en l’oferta de recursos del Catàleg suports específics que responen al desplegament de polítiques locals de caràcter transversal com ara el tractament de situacions de vulnerabilitat social vinculades a l'habitatge i la lluita contra la pobresa energètica, entre d’altres. A més, el Catàleg 2017 s’emmarca en un procés de millora contínua en la mesura que es presenta també com a Carta de serveis, i contribueix de forma decisiva a reforçar la transparència i el bon govern, esdevenint apte i idoni per afavorir l’assoliment dels objectius del Pla Xarxa de Governs Locals i de les competències de la Diputació de Barcelona en matèria de cooperació i assistència local.

 

Les sol·licituds al Catàleg 2017 es podran començar a fer a partir del 2 de gener del 2017 a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona

 

 

Recursos específics en l'àmbit de la mobilitat, accessibilitat i infraestructures viàries

 

Com cada any, el Catàleg de Serveis incorpora serveis específics en la matèria de mobilitat, accessibilitat i infraestructures viàries:

Tots els serveis de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat es poden consultar en el següent enllaç

 

Àmbit de la mobilitat i accessibilitat:

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

S'ofereix l'elaboració de:

 

 

Estudis i plans d'accessibilitat:

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix l'elaboració de:

 

 

Electrificació de flotes municipals:motocicletes

Les flotes de vehicles dels serveis municipals són una de les fonts d'emissions més importants dels ajuntaments, tan de gasos amb efecte d'hivernacle com de contaminants atmosfèrics, especialment les partícules i els òxids de nitrogen. 

Substituir els vehicles de motor tèrmic per vehicles elèctrics suposa una important millora, ja que són energèticament molt més eficients i molt menys contaminadors.

 

Electrificació de flotes municipals:turismes i motocicletes

Les flotes de vehicles dels serveis municipals són una de les fonts d'emissions més importants dels ajuntaments, tan de gasos amb efecte d'hivernacle com de contaminants atmosfèrics, especialment les partícules i els òxids de nitrogen. 

Substituir els vehicles de motor tèrmic per vehicles elèctrics suposa una important millora, ja que són energèticament molt més eficients i molt menys contaminadors.

 

Àmbit de la xarxa viària de titularitat municipal:

Camins municipals:

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals en fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior.

 

També s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals amb l'objectiu d'analitzar, diagnosticar i fer propostes concretes d'actuació per resoldre problemes de seguretat en trams on s'observa una concentració d'incidents i accidents de trànsit.

 

Àmbit del canvi climàtic i sostenibilitat:

Promoció de la mobilitat sostenible

S'ofereix l'elaboració i el disseny de:

 

Cessió de bicicletes elèctriques:

Amb aquest recurs es pretén fomentar la mobilitat sostenible als serveis locals, especialment els de medi ambient i la policia local. Les bicicletes seran elèctriques.

 

Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica:

Amb l'objectiu d'aconseguir que els serveis ambientals municipals, especialment els obligatoris, siguin efectuats amb la major eficiència econòmica i ambiental, el recurs inclou el suport a les actuacions següents:

  • Eficiència energètica i renovables
  • Eficiència en altres recursos
  • Planificació dels recursos locals
  • Promoció de la mobilitat tova i de la mobilitat elèctrica

 

Àmbit de la sensibilització, participació i divulgació ambiental:

Activitats de sensibilització i educació ambiental

S'ofereix, entre d'altres serveis, els següents relacionats amb la mobilitat:

  • Mitigació i adaptació al canvi climàtic
  • Mobilitat sostenible (camins escolars, foment de la bicicleta, etc.)
  • Ambientalització de la gestió local
  • Campanyes sobre contaminació atmosfèrica i acústica

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal