Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 1/11/2013

Diputació de Barcelona, AMB i TMB signen un conveni per posar en marxa l'Observatori d'Accessibilitat Universal als Transports

Aquest conveni permetrà donar continuitat a el treball conjunt dut a terme entre TMB i al Diputació en matèria d’accessibilitat al llarg de més de 10 anys

 

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, ha signat un conveni amb el vicepresident de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, i amb el vicepresident executiu de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Dídac Pestaña, per a la realització d'estudis de millora de l'accessibilitat al transport públic.

Moment de la signatura del conveni

Moment de la signatura del conveni

El vicepresident de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, ha destacat que el conveni signat avui «reformula o reprèn un acord que ja existia per treballar conjuntament per millorar l'accessibilitat, però amb la creació de l'Observatori es comptarà amb una eina important per aprofundir en les bones pràctiques que han de beneficiar tota la ciutadania». Llobet també ha dit també que «Barcelona és capdavantera en accessibilitat, i que la Diputació de Barcelona treballa per traslladar les millores en aquesta matèria a altres indrets de la província, de més baixa densitat que l'Àrea Metropolitana».  

Amb la signatura del conveni -que tindrà un any de durada, prorrogable dos anys més- les tres entitats volen posar en marxa l'Observatori d'Accessibilitat Universal als Transports, a partir de la col•laboració en projectes i estudis d'investigació, per intercanviar assessorament especialitzat i bones pràctiques, i impulsar la implantació de les solucions més adients pel que fa a l'accessibilitat als transports públics, tant per a la població en general com per a les persones amb diferents tipus de dificultats, que mereixen una atenció especial.

L'Observatori té els següents objectius: 

El nivell d'accessibilitat de la ciutat de Barcelona i dels seus transports són contemplats com a modèlics a la resta d'Europa. El conveni té com a finalitat continuar treballant per a la millora constant en aquesta matèria. El vicepresident de Transport i Mobilitat d'AMB, Antoni Poveda, ha assenyalat que aquest conveni «ens obliga a avançar encara més, perquè les coses sempre són millorables» i ha indicat que l'Observatori servirà «per posar en valor tota una experiència acumulada, que moltes vegades no hem estat capaços d'explicar».

Per la seva banda, el vicepresident executiu de TMB, Dídac Pestaña, ha destacat que aquesta empresa ha manifestat sempre «la voluntat d'oferir un servei públic de qualitat i ha estat sensible a la necessitat de l'eliminació de barreres, per fer possible la igualtat d'oportunitats que suposa la plena accessibilitat universal als transports». Transports de Barcelona i la resta dels operadors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona porten més de 20 anys incorporant vehicles accessibles de pis baix.

 

Experiència acumulada amb més de 10 anys de treballant en accessibiltiat

Des de l'any 2000 fins a l'any 2011, la Diputació de Barcelona i TMB han mantingut vigent un conveni per a la millora de l'accessibilitat, fruit del qual han resultat una sèrie d'estudis de millora i desenvolupament que es considera d'interès difondre i posar en valor. 

El conveni que s’ha signat recentment dóna continuïtat a aquesta tasca. Alguns dels projectes de més rellevància duts a terme al llarg de tots aquests anys podrien ser:

 

Resum dels projectes de col·laboració entre Diputació i TMB en matèria d'accessibilitat

Resum dels projectes de col·laboració entre Diputació i TMB en matèria d'accessibilitat

 

La Xarxa MOBAL com a plataforma de difusió i intercanvi d’informació

La voluntat de l’Observatori d’Accessibilitat Universal dels Transports Urbans és difondre tota aquella informació i coneixements acumulats al llarg de més de 10 anys de treball conjunt entre TMB i Diputació de Barcelona en matèria d’accessibilitat. Aquesta informació es divulgarà a través d’aquest mateix lloc web, la Xarxa MOBAL. Actualment la informació continguda a aquest lloc web referent a temes d’accessbilitat ja és força àmplia i contempla temes com els plans d’accessibilitat, normativa, biblioteca tècnica, bones pràctiques, etc. 

En els següent enllaços es poden consultar diversos continguts relacionats amb l’accessibilitat:

 

 

 

Barcelona, un exemple d’accessibilitat en el transport públic a Europa

La ciutat de Barcelona està considerada com una de les ciutats més accessibles de tot Europa, gràcies a un treball que es porta realitzant de manera ininterrompuda des de l’any 1992 i que ha permès que, tant l’espai públic, com el transport públic siguin molt accessible. 

Una prova d’aquest treball és que l’any 2011 la ciutat de Barcelona va ser finalista en el Access City Award, un premi concedit anualment per la Unió europea i que reconeix les ciutats que més han treballat per a millorar l’accessibilitat. Cal destacar que la ciutat de Terrassa també va ser finalista d’aquest premi l’any 2012, cosa que mostra que el bon treball en matèria d’accessibilitat no s’ha centrat només a la ciutat de Barcelona sinó que s’ha difós per tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, seguint l’exemple de Barcelona. 

Per tal de seguir millorant l’accessibilitat en el transport públic en els darrers mesos s’han dut a terme diverses millores, tant en el material mòbil com en les infraestructures fixes, en els autobusos i en el metro de Barcelona, a través del l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, pensades per a diferents tipus de persones amb restriccions de mobilitat o d'interacció amb l'entorn. Actualment el 100% del servei d'autobús a l'àrea metropolitana, operat per TMB i per altres empreses en gestió indirecta, és accessible a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Igualment, el 83% de les estacions de metro compten amb ascensors i altres facilitats per a PMR.

Aquestes millores repercuteixen directament sobre els públics més vulnerables, aporten també una major seguretat i usabilitat per a la resta de la ciutadania, i són fruit d'un esforç en inversió però també en coneixement, ja que estan emparades per estudis i treballs de millora contínua en favor d'aquests públics que mereixen una atenció especial.

 

Accessibilitat de l’espai públic, el pla d’accessibilitat com a eina de treball

Un aspecte important alhora de plantejar les polítiques d’accessibilitat és tenir en compte que no es pot mesurar el grau d’accessibilitat de manera aïllada, sinó com un continu que engloba totes les etapes del desplaçament que fa una determinada persona. Per exemple, un itinerari es pot considerar no accessible si qualsevol de les seves etapes no està preparada per a persones amb mobilitat reduïda. Per molt que el transport públic estigui perfectament adaptat si just al costat de les parades de bus existeixen voreres sense guals, aquest itinerari ja no serà accessible per a persones amb cadira de rodes. Com dèiem, doncs, per aplicar bones polítiques d’accessibilitat cal tenir en compte la totalitat del desplaçament i això passa per tractar, també, l’accessibilitat de l’espai públic. 

L’eina essencial per a gesionar l’accessiblitat de l’espai públic és el pla d’accessibilitat. En aquest sentit, Barcelona també és un referent ja que des de l’any 1996 disposa d’un pla d’accessibilitat a l’espai públic que es va actualitzant a mesura que es van realitzant actuacions de millora a la via pública. Aquest pla d’accessibilitat es va dur a terme amb la participació de la Diputació de Barcelona. Des de finals dels anys 90 la Diputació de Barcelona col•labora amb els ajuntaments de la província de Barcelona per a desenvolupar plans d’accessibilitat. Fins al moment ja s’ha dut a terme uns 130 plans d’accessibilitat a la província de Barcelona. 

Més informació:

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal