Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 1/9/2013

La Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona signen un conveni per la realització dels plans de mobilitat urbana de 18 municipis metropolitans

El conveni suposarà una inversió d’1,1 M€ que aportaran, a parts iguals, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

El passat 8 de gener es va realitzar la signatura del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona que permetrà la realització de 18 plans de mobilitat urbana (PMU) als municipis de la 2a corona metropolitana de l'àmbit de l’AMB. Aquests municipis són tots aquells que es troben dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però que queden fora de l’àmbit de la Entitat Metropolitana del Transport. Pels municipis de l'àmbit de la EMT ja s'estan redactant els respectius plans de mobilitat urbana, també, gràcies a un conveni entre la Diputació de Barcelona i l'AMB. Amb la signatura del nou conveni, tots els municipis de l'àmbit metropolità de Barcelona disposaran del seu propi pla de mobilitat urbana. 

Els 18 municipis que es podran adherir al conveni són els següents:

 

El conveni significarà una aportació econòmica total de 1,1 M€ per a finançar la redacció dels 18 plans de mobilitat, quantitat que es finançarà a parts iguals entre la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La previsió és que els plans de mobilitat urbana es vagin redactant a partir del present any 2012 i estiguin finalitzats entre el 2014 i 2015 depenent de cada municipi. 

Dels 18 municipis que podran realitzar els plans de mobilitat, 11 d’ells són municipis que, segons la normativa actual, estan obligats a disposar d’un PMU, i els altres 7, al tractar-se de municipis que es troben en la influència de l’àrea metropolitana també tenen importants necessitats en matèria de mobilitat. 

 

Presentació conveni PMU DIBA - AMB

Presentació del conveni entre Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona per la redacció de plans de mobilitat urbana a 18 municipis de la AMB

 

Antecedents del conveni actual

El conveni que s’ha signat entre la Diputació de Barcelona i l’AMB ja tenia un precedent, concretament un altre conveni que varen signar les dues entitats l’any 2010 i que va permetre la realització dels Plans de mobilitat urbana dels municipis inclosos dins de l’àmbit de la Entitat Metropolitana del Transport. 

Un total de 17 municipis estan realitzant els seus PMU gràcies a aquest primer conveni. D’aquests 3 ja han finalitzat (Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Tiana) i els altres 14 es troben en fases avançades dels treballs i es preveu que la gran majoria estiguin enllestits el proper any 2013 (Gavà, Castelldefels, Viladecans, Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Montcada i Reixac, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montgat)

Aquest primer conveni també va suposar una important inversió econòmica, concretament 1,9M€, dels quals un 56% els va aportar la Diputació de Barcelona i la resta l’Àrea Metropolitana del Transport.

 

Enquesta de mobilitat de l’àmbit EMT

Per tal d’elaborar els PMU dels municipis de l’àmbit de l’EMT s’ha dut a terme una important enquesta a tots els municipis d’aquest àmbit amb l’objectiu de poder obtenir una diagnosi precisa de les pautes de mobilitat dels habitants de cada municipis de l’EMT. Les dades obtingudes també han permès analitzar la mobilitat d’aquest territori en el seu conjunt. Durant la jornada del passat dia 27 també es van presentar els resultats d’aquesta enquesta, tant per municipis com a nivell general.

S’han realitzat una mostra de 18.000 qüestionaris que han permès obtenir una fotografia molt precisa de les dinàmiques de mobilitat dels habitants dels municipis de la EMT. 

Entre les principals dades obtingudes per l’enquesta en destaca que cada dia es produeixen 4 milions de desplaçaments dins l’àmbit de la EMT, el que suposa un augment del 5,2% respecte l’any 2006. És a dir, en època de crisi econòmica la mobilitat segueix creixent.

També en destaca que s’ha produït un descens del l’ús del vehicle privat entre l’any 2006 i 2011 d’un 8%. Aquest descens es pot interpretar perquè davant de la situació de crisi econòmica i de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies s’està produint en traspàs modal del vehicle privat cap al transport públic i bicicleta.

Una altra dada destacada de l’enquesta és que un 54% dels desplaçaments es fan a peu. Es tracta d’una dada interessant ja que és un percentatge més propi de zones cèntriques de la metròpolis i no tant  de ciutats perifèriques. 

Això reflecteix clarament el caràcter propi que tenen les ciutats de l’EMT que, tot i la important relació amb la ciutat de Barcelona, conserven una mobilitat de proximitat vinculada al propi municipi. D’alguna manera això també demostra que el model metropolità de Barcelona ha aconseguit evitar el que passa en d’altres grans ciutats que és la creació d’un pol central molt potent i la progressiva pèrdua d’identitat dels pols adjacents, esdevenint ciutats dormitori. 

 

Pla de mobilitat metropolità

La informació obtinguda de l’enquesta ha estat útil per a l’elaboració dels 17 PMU, però també ha permès analitzar la mobilitat de la EMT en el seu conjunt. 

Això ha motivat que, des de l’EMT s’impulsi el Pla de mobilitat a nivell metropolità que permetrà conèixer les pautes de mobilitat en l’àmbit de la EMT i millorar les polítiques de mobilitat en el seu conjunt, especialment en la definició dels serveis de transport públic que actualment ja gestiona l’EMT. 

 

Per què són necessaris els plans de mobilitat urbana?

Els PMU són una eina essencial per a la planificació de la ciutat, al mateix nivell d’importància que pot tenir la planificació urbanística. A tot Europa fa anys que es duen a terme i la Comissió europea està impulsant aquesta figura de planificació com línia de treball estratègica per a millorar la qualitat de vida de les ciutats. Precisament, en l’edició que acaba de finalitzar de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, un dels aspectes en que la Comissió Europea ha fet més èmfasi és en els plans de mobilitat urbana. Prova d’això és el recent premi europeu al millor pla de mobilitat urbana, que ha creat la CE.  http://dotherightmix.eu/award/about-2012-award

A Catalunya, des de l’entrada en vigor de la Llei de mobilitat de l’any 2003, s’ha fet una gran tasca en referència als plans de mobilitat urbana, i la Diputació de Barcelona hi ha tingut un paper molt important. Precisament un estudi de la Comissió Europea de l’any 2011 que feia un balanç dels Plans de mobilitat urbana a Europa, situava Catalunya com un dels referents europeus en aquesta matèria, juntament amb d’altres països com França, Alemanya, Flandes, Itàlia, Anglaterra, Holanda o Noruega. 

Un PMU persegueix objectius força transversals: millorar la qualitat de l’espai públic, racionalitzar el consum d’energia, reduir la contaminació atmosfèrica, millorar la seguretat viària e les ciutats i optimitzar els serveis i infraestructures del transport.  

Per tal d’assolir els objectius anterior cal prendre decisions estratègiques a nivell de ciutat. Algunes d’aquestes actuacions estratègiques poden ser, de manera genèrica, les que es descriuen a continuació, tot i que la seva concreció depèn de les característiques de cada municipi: 

 

 

Més informació:

Documentació de la jornada de presentació de l'enquesta i del conveni entre Diputació de Barcelona i AMB


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal