Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 6/30/2011

El Masnou i Sallent reben els seus Plans d'Accessibilitat

Tots dos documents promouen l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques

Els ajuntaments del Masnou i de Sallent han rebut els seus respectius Plans d'Accessibilitat, fets per l'Àrea d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

Els documents inventarien i identifiquen les barreres, pressuposten la seva eliminació i marquen un pla d'etapes per a la via pública, les edificis municipals, el transport i la comunicació.

Tot i que es tracta del Pla d'eliminació de barreres, els respectius documents estableixen un pla de prevenció de barreres, establint criteris a emprar en les intervencions en obra nova o de reforma que es portin a terme en els municipis.

El Pla d'accessibilitat s'orienta a potenciar la millora de l'autonomia personal dels col·lectius de persones amb discapacitat i en la millora de la qualitat de vida d'altres col·lectius, especialment la gent gran. En aquest sentit, els documents tenen els següents apartats: un inventari de tot el que ha de ser accessible en el municipi; el seu estat d'accessibilitat, orientant sobre la magnitud del problema; una proposta d'actuació, pressupostada en fases; i diferents eines municipals que permeten el seu desenvolupament com ara plànols generals i detallats, etc.

En ambdós casos, el Pla d'Accessibilitat s'ha elaborat mitjançant conveni entre la Diputació de Barcelona i els respectius ajuntaments.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal