Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/29/2011

Finalitzada l’obra de millora de revolts a la carretera BV-4021 al terme municipal de Sant Julià de Cerdanyola

El tram de la carretera BV-4021 comprès entre els punts quilomètrics 0 i 2,4, situada en un entorn de difícil orografia, disposa de trams amb amplades molt estrictes, que dificulten l'encreuament de vehicles, especialment els de grans dimensions.

Especialment problemàtics són alguns revolts molt tancats on, a més, existeix un fort pendent, situació que obliga als vehicles de majors dimensions a realitzar maniobres poc segures per a superar-los, i fins i tot s’han donat casos puntuals de vehicles encallats.

El pas de vehicles pesants també pot deteriorar els límits de la calçada, que és la zona més debilitada del ferm. També hi ha molts trams on la cuneta té una profunditat que la fa perillosa pels vehicles, ja sigui per la seva construcció, o bé per l'erosió de l'aigua. Per últim, localment hi ha dificultats de drenatge, afectant a la durabilitat del ferm.


Objectius de l’actuació:

L’objectiu principal és dotar als punts més estrets de la carretera d’una amplada de calçada que millori la comoditat i seguretat de la circulació i creuament dels vehicles en aquesta via i elimini aquells punts conflictius existents en l’actualitat, minvant la possibilitat d’invasió de carril contrari o sortida de la via per caiguda a la cuneta. Addicionalment s’aconseguirà la millora de l’evacuació longitudinal de l'aigua, reforçant els laterals de la calçada. La implantació de cuneta completarà les actuacions realitzades anteriorment en el tram de la carretera comprès entre els punts quilomètrics 2,4 i 3,715.


Descripció de l’actuació:

L’obra ha consistit en l’ampliació de la plataforma viària en els punts més estrets de calçada per a homogeneïtzar-la amb la resta. S’ha actuat a la banda de desmunt de la carretera i s’ha aprofitat per a implantar cuneta trepitjable revestida de formigó armat, de 1,00 m d’amplada aproximada, en tot el tram considerat. S’han perllongat les obres de fàbrica existents en els trams afectats. També s’ha millorat el pendent longitudinal en l’entorn dels tres revolts més problemàtics. Aquestes ampliacions han requerit de la construcció de murs d’escullera com a contenció lateral.

Com a actuacions complementàries s‘han inclòs diverses mesures per a la millora de la seguretat viària a realitzar en els marges de la via: substitució i nova instal•lació de barreres de seguretat laterals; implantació de sistemes de protecció per a motoristes en zones amb risc de sortida; millora de la reglamentació viària i adaptació de la senyalització vertical; reforçament de l’abalisament en revolts perillosos.

El conjunt d’actuacions realitzades han suposat una inversió de 242.631 €.

Imatge d'abans i després de l'actuació
Imatge d'abans i després de l'actuació

Imatge d'abans i després de l'actuació
Imatge d'abans i després de l'actuació


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal