Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Les rotondes de nova generació: les turborotondes
02/10/2009

Un dels temes més complexes en l’enginyeria del trànsit és la gestió de les cruïlles. La gestió d’un encreuament entre dues o més vies es pot fer, principalment, de tres maneres:

  • A diferents nivells, com s’acostuma a fer en vies interurbanes d’alta capacitat.
  • En cruïlles al mateix nivell, en X o en T, ja siguin semaforitzades o amb prioritats de pas
  • En rotondes o glorietes, que és un cas especial de cruïlla al mateix nivell.

Evidentment, la solució més òptima des del punt de vista de la capacitat i la més segura és l’encreuament a diferents nivells, però aquesta solució també és la més cara i els requeriments quant a espai en dificulten la seva utilització a l’àmbit urbà i periurbà.

Per tant, la principal decisió a l'hora de dissenyar una cruïlla radica en l’ús de rotondes o semàfors (Ponència presentada pel Sr. Juan Manuel Pérez, DOYMO). Hi ha força literatura i estudis que analitzen a fons cadascun dels casos .  Els principals criteris que cal tenir en compte  en la presa de decisió són: la capacitat i la seguretat viària.

En general, es pot dir que la rotonda és més segura ja que redueix els punts de conflicte i també té més capacitat amb volums de trànsit moderats i equilibrats,  però té menys capacitat amb volums de trànsit elevats.

En els següents vídeos es presenta una variant de la tradicional rotonda: la  turborotonda. La turborotonda s’ha dissenyat de tal manera que permet optimitzar la capacitat de la mateixa, reordenant el trànsit en el moment de l’entrada a la rotonda. Així, els conductors han d'escollir el carril d'entrada a la rotonda.

El disseny de la turborotonda incorpora, habitualment, una separació de carrils per tal que, dins de la rotonda no es puguin fer maniobres diferents a les permeses segons el carril d’entrada que s’ha agafat. Així s’eviten les situacions d’incertesa davant les possibles maniobres d’altres conductors i també es redueixen els punts de conflicte dins la rotonda.

Gràfic de trajectòries dins de la turborotonda

Gràfic de les trajectòries d'una turbo rotonda

Les turborotondes es van començar a implantar a països del nord d’Europa com Holanda i aquest mes d’octubre de 2009 se n’ha construït la primera a Espanya, concretament al municipi de Grado a Astúries.

Simulació del trànsit en una turborotonda:

Simulació de la capacitat de la turborotonda:

Turborotonda a Grado (Astúries):

Cercador de videos


Cerca per paraula:

Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat