Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Un nou airbag per a vianants
14/06/2012

 

La prioritat en seguretat viària urbana: protegir els més vulnerables

Alhora de plantejar polítiques de seguretat viària és necessari fer-ho pensant en evitar el major nombre d’accidents i en reduir les conseqüències i gravetat dels que es produeixin. Precisament per aquest segon propòsit de minimitzar la lesivitat dels accidents de trànsit, és necessari prioritzar la protecció dels usuaris més febles, al ser els que estan més exposats a les lesions greus en cas d’accident. I si hi ha algun usuari que cal protegir especialment aquest és el vianant, al tractar-se de l’usuari més vulnerable al no tenir cap mena de protecció específica en el cas d’un atropellament. 

Per fer-nos una idea de la vulnerabilitat dels vianants en cas d’accident podem veure la següent comparació que analitza les probabilitats d’accident mortal en funció de les velocitats, en diferents vehicles. En el següent gràfic es poden observar els percentatges d’accidents mortals que es produeixen en el cas de vianants i conductors de cotxe per diverses modalitats. 

Evolució dels accidents en l'àmbit urbà

Evolució dels accidents en l'àmbit urbà (Font: DGT)

 

Com es pot veure en les dades, i com resulta obvi, un vianant, té una alta probabilitat de morir en accident de trànsit a partir de 50 km/h, mentre que el conductor de vehicle només té un 3% de possibilitats de morir  a aquesta velocitat. Evidentment hi ha d’altres factors, a part de la velocitat, que tenen influència en la lesivitat dels accidents de trànsit, però el que és evident és que la vulnerabilitat dels vianants és molt superior a qualsevol altre usuari  de la via pública. 

A part del major risc que pateixen els vianants en cas d’accident hi ha una altra dada que cal tenir en compte i és l’evolució del nombre d’accidents mortals amb vianants implicats. Si bé la tendència dels darrers anys ha estat la reducció del nombre de morts per accident de trànsit, aquesta reducció no s’ha produït amb la mateixa proporció si parlem de vianants que si observem el conjunt. Entre els anys 2005 i 2010 el nombre de víctimes mortals en l’àmbit urbà es va reduir un 44% a tot l’Estat espanyol, però en canvi, si només agafem el nombre de víctimes mortals vianants, ens trobem que la reducció fou només del 19%. El que demostra que una de les principals problemàtiques de la seguretat viària en l’àmbit urbà és la seguretat viària dels vianants. 

Lesivitat dels accidents de trànsit en funció de la velocitat

Lesivitat dels accidents de trànsit en funció de la velocitat

 

Mecànica de l’impacte en cas d’atropellament

En el cas dels atropellaments, hi ha diverses lesions que poden afectar als vianants, tenint en compte la mecànica pròpia de l’impacte. Les cames, al ser la part del cos que rep l’impacte inicial poden patir importants lesions de l’estil de fractures i luxacions, però no es tracta de lesions mortals. El principal agreujant de la lesivitat de l’accident és l’impacte del cap contra el capó i el vidre davanter. Aquest impacte acostuma a ser fatídic ja que, a part de la violència del cop aquest es produeix contra les parts més dures del vehicle.

En aquest sentit les principals mesures que s’estan duent a terme a nivell de seguretat passiva en els vehicles es centre en minimitzar la força de l’impacte del cap contra el vehicle. 

 

Airbag per a vianants

En el següent vídeo presentem un dels avenços que s’ha fet darrerament en mecanismes de seguretat passiva en els vehicles per tal de millorar la seguretat viària dels vianants. Es tracta d’un mecanisme que ha desenvolupat l’empresa Volvo i que incorpora un airbag específic per a vianants. El sistema funciona de la següent manera:

El vehicle porta incorporats una sèrie de sensors al paraxocs frontal que són capaços de detectar l’impacte del vehicle contra una persona. En el moment en que es produeix un impacte s’activen dos mecanismes. El primer aixecar uns centímetres el capó de tal manera que, en cas d’impacte, la pròpia flexibilitat del capó permet amortir la força de l’impacte i afegeix més espai entre el vianant i els components durs del vehicle, com el motor. En segon lloc es dispara un airbag que protegeix la part inferior i lateral del vidre frontal del vehicle i minimitza, també, la força de l’impacte. 

 

 

Per més informació:

 

Cercador de videos


Cerca per paraula:

Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat