Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals

Consulta temtica sobre Qualitat mediambiental

Articles

La relaci entre mobilitat i salut explicada en 10 grfics
18/07/2018

Que el model de mobilitat basat en l’hegemonia del vehicle privat motoritzat té impactes sobre la nostra qualitat de vida no és cap secret i, de fet, ja hi ha diverses evidències científiques que així ho demostren. Un dels majors impactes que té aquest model de mobilitat és sobre la salut.

En aquest article presentem, de forma resumida, alguns dels aspectes més rellevants que relacionen la mobilitat amb la salut i el seu impacte i ho fem mitjançant 10 gràfics prou clarificadors.


17/09/2015

A partir del passat 15 de setembre tots els usuaris de vehicles elèctrics gaudiran de la gratuïtat de tots els peatges de la xarxa de carreteres de Catalunya

La mesura preten incrementar el percentatge de vehicles elèctrics i, així, reduir la contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barcelona


El Govern de la Generalitat aprova el Pla d
02/10/2014

El Pla inclou fins a 166 mesures, moltes d’elles referents al sector de la mobilitat i els transports

El transport terrestre és el principal responsable de les emissions de gasos contaminants, amb un 50% respecte al total d’emissions

El Pla determina que els municipis de més de 100.000 habitants inclosos en la Zona de Protecció Especial són els que estan obligats a dur a terme les actuacions a nivell local

Per tal de poder finançar el desenvolupament de les actuacions del Pla es crearan noves taxes i impostos vinculades a la contaminació atmosfèrica, tot i que no s'aplicaran fins a la propera legislatura30/04/2013

Per tal de reduir la contaminació de micropartícules s’utilitza una substància química (CMA) que actua adherint les micropartícules al sòl i evitant que tornin a l’aire

La prova pilot es durà a terme durant tots els mesos d’abril i maig al C/ Indústria


12/04/2012

Alemanya va començar a aplicar les LEZ (Low Emission Zones) l’any 2007 i ha estat l’actuació en matèria de mobilitat que més repercussió ha tingut en la reducció dels nivells de gasos contaminants

Les LEZ s’apliquen actualment a diverses ciutats d’11 països europeus


19/12/2011

S’ha comprovat que un 2% dels vehicles superen els nivells de contaminació permesa i que són els causants d’entre un 10% i un 20% de la contaminació total

El sistema informa als conductors sobre el grau d’emissions dels seus vehicles


09/11/2011

Es tracta d’una de les mesures incloses en l’aprovació del Plan Nacional de Mejora de la Calidad de l’Aire

Els criteris d’accés a aquestes zones es duran a terme en funció del grau de contaminació dels vehicles, que aniran identificats amb cinc etiquetes diferents segons en nivell d’emissions de contaminants.


30/08/2010

La contaminació es redueix un 11% però segueix per sobre dels límits que determina la UE.

Entre les mesures per fer front a aquesta contaminació s’hi inclou la obligació de redactar un pla de mobilitat urbana per a tots els municipis inclosos en la zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric.


Videos

Les ribes del Sena per a vianants
17/01/2019

L'any 2016 Paris va impulsar un projecte per a convertir en un eix cívic una de les ribes del Sena, per on es podia circular en cotxe. Es tracta d'un itinerari d'un total de 3,3 km. que per fer-se realitat va haver de passar per una gran perseverança política i una bona dosi d'implicació ciutadana


SuperIlla de Barcelona: canviar la malla per canviar el barri
10/08/2018

StreetFilms és un dels portals més actius i influents en la divulgació de la mobilitat sostenible. Aquest estiu l’equip d’StreetFilms ha estat a Barcelona fent un reportatge sobre la Superilla de Poblenou (superblock en anglès) titulat “Barcelona’s Superblocks: Change the Grid, Change your Neighborhood”. Aquest és, precisament, el vídeo que us presentem aquest mes i que posa en valor les principals fites assolides per aquest projecte de mobilitat i d’urbanisme. 


Cornell Natura, el verd s el color
23/07/2018

Cornellà Natura és un projecte estratègic que, en un horitzó temporal d'una dècada, cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal d'humanitzar-la.

En aquest projecte la mobilitat hi té un paper rellevant, per tal de crear, també itineraris on els vianants i bicicletes siguin els mitjans de transport prioritaris i protagonistes de l’espai.


Bones pràctiques

Foment d
2009 - Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornell de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gav, Hospitalet de Llobregat (L'), Montcada i Reixac, Montgat, Prat de Llobregat (El), Sant Adri de Bess, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Desp, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, ViladecansBiblioteca tècnica

La qualitat de laire a Catalunya. Informe 2015

La qualitat de laire a Catalunya. Informe 2015

2016

Informe de la qualitat de l'aire de l'any 2015. Un cop més, les dades de contaminació de l'aire, tot i seguir una tendencia positiva de disminució dels contaminants, encara hi ha una gran part de la població catalana que viu en un ambient atmosfèric massa contaminat. 

En els 40 municipis de la conurbació de Barcelona declarats Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, on se superen els nivells legislats de diòxid de nitrogen (NO2) i, en una part d’aquesta zona, també les partícules en suspensió (PM10).

D’altra banda hi ha superacions en el contaminant ozó (O3), que afecten àmplies zones del territori. L’ozó no és un contaminant sorgit d’una font directa, sinó que es genera a partir d’uns precursors i s’origina en els mesos que hi ha més radiació solar. És un problema creixent a l’Europa del Sud, i es combat a partir de la disminució dels precursors, cosa que ja estem fent.


Lavaluaci ambiental de la mobilitat en el planejament urbanstic Criteris i recomanacions

Lavaluaci ambiental de la mobilitat en el planejament urbanstic Criteris i recomanacions

2015, Mrius Navazo

L’objectiu d’aquesta guia és detallar els continguts que han d’orientar l’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic municipal a Catalunya.

Atès que l’avaluació ambiental estratègica la realitzen els propis promotors dels plans i que aquests són els responsables de vetllar per la bondat ambiental dels instruments de planificació que promulguen, és a ells a qui fonamentalment s’orienta. 


Cuentas ecolgicas del transporte

Cuentas ecolgicas del transporte

2014

Ampli estudi que pretén aprofundir en els costos i externalitats del model de transport actual. 


Air quality in Europe  2013 report

Air quality in Europe 2013 report

2013

Aquest informe presenta un anàlisi de la qualitat de l'aire a Europa des del 2002 fins al 2011. Presenta els progressos fets per tal d'assolir els estàndars de qualitat de l'aire i dóna un resum de les polítiques implementades a Europa per tal de reduir la contaminació atmosfèrica. També presenta estimacions de les darreres investigacions sobre els efectes de la contaminació de l'aire sobre la salut de les persones i sobre l'ecosistema.


Guia de clcul d

Guia de clcul d'emissions de contaminants

2013

Aquesta Guia de càlcul d’emissions de contaminants a l’atmosfera pretén ser una eina de càlcul per estimar les emissions de contaminants a l’atmosfera de diferents fonts d’emissió antropogèniques i naturals accelerades per l’activitat humana. Està dissenyada per a facilitar el càlcul a les organitzacions i població en general. 


Mou-te en vehicle elctric. Guia prctica de la mobilitat elctrica

Mou-te en vehicle elctric. Guia prctica de la mobilitat elctrica

2012

Em complau presentar-vos la Guia pràctica de la mobilitat elèctrica, una publicació promocionada per la Plataforma LIVE amb la intenció de facilitar el coneixement i resoldre els dubtes que es puguin derivar a l’hora d’adquirir un vehicle elèctric o de fer-ne ús.


La qualitat de l

La qualitat de l'aire a l'Estat espayol durant l'any 2011

2012

Aquest informe pretén dibuixar una imatge àmplia i fidel de la situació de la qualitat de l'aire al nostre país durant l'any 2011. La població estudiada és de 47 milions de persones, i representa tota la població que viu a l'Estat espanyol, a excepció de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que no disposen de xarxa de mesura de la qualitat de l'aire.


Guies per a la gesti i lavaluaci de la contaminaci acstica

Guies per a la gesti i lavaluaci de la contaminaci acstica

2012

 

L’objectiu de les Guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica, és presentar casos pràctics resolts pas a pas, de manera didàctica, per tal de disposar d’un conjunt d’exemples que puguin servir de pauta en els casos similars on es presenten dubtes.

Les guies contenen exemples hipotètics de situacions tipus que es poden donar a la realitat i, a través de la resolució de cada cas, pretenen donar pautes d’aplicació i d’interpretació de la normativa. Així, ni les dades ni les fotografies que hi apareixen tenen perquè tenir relació, ni els resultats que s’obtenen en l’avaluació es corresponen a situacions reals concretes.

 


Guia per a la selecci de verd urb: Arbrat viari

Guia per a la selecci de verd urb: Arbrat viari

2012

 

Aquesta guia està pensada com una eina d'ajuda a la planificació i gestió dels arbres de carrers, places i petits espais verds dels municipis de la província de Barcelona. Segueix la lògica del procés de presa de decisions i pretén donar resposta a les qüestions següents: De quin espai disposem? Quina és l'espècie idònia? Com ha de ser la plantació perquè l'arbre desenvolupi tot el seu potencial?

L'obra és una referència que es pot consultar abans de prendre decisions o en cas de dubtes, però en cap cas té pretensió normativa ni vol substituir la professionalitat necessària per portar a terme la gran diversitat de tasques associades a l'arbrat urbà.

 


How clean are Europe

How clean are Europe's cars?

2012

Veient que els fabribants de vehicles no aconseguien reduir les emissions de gasos de manera voluntària, l'any 2009 la Comissió Europea va introduir una legislació per forçar a les empreses fabricants a implentar mesures per anar reduint progressivament les emissions de gasos fins a arribar l'any 2020 a una mitjana de 95g/km per tota la flota de vehicles fabricats a Europa. 

El present informe fa un balanç de quin és el nivell d'emissions de la flota de vehicles nous a Europa i com les marques estan avançant en la seva reducció.


El vehicle elctric

El vehicle elctric

2011

El vehicle eléctric. Reptes tecnològics, infraestructures i oportunitats de negoci.

La revolució tecnològica, econòmica i social que suposarà la implantació del vehicle elèctric està al caure. Per anticipar-se a les exigències futures del nou parc automobilístic, imásImásD ha comptat amb la contribució dels millors especialistes que, de forma didàctica i recolzant-se en il·lustracions a color, descriuen els detalls del canvi pensant en tots els actors involucrats:

  • adaptació de les empreses del sector automobilístic al canvi tecnològic, des de fabricants fins a tallers de reparació i manteniment,
  • repercussions per governs i ajuntaments en termes d'inversió i legislació,
  • implicacions en l'àmbit del transport públic, per a una major sostenibilitat energètica i mediambiental,
  • reptes i oportunitats que tot el sistema de proveïment elèctric representa per companyies elèctriques, petrolieres i constructores,
  • noves vies de negoci per a grans superfícies, hotels, pàrquings i altres infraestructures susceptibles d'instal·lar punts de recàrrega,
  • consells i instruccions per als usuaris particulars que desitgin un punt de recàrrega lenta en el seu aparcament privat.
  • Processos i components, condicionants ambientals o econòmics, recomanacions professionals.

Aquest volum reuneix el material indispensable per afrontar amb èxit una revolució que ja és aquí.


Criteris tcnics per a l

Criteris tcnics per a l'elaboraci dels mapes de capacitat acstica

2010

Document, de caràcter tècnic, que exposa de forma sintètica els criteris tècnics a aplicar per l’elaboració dels mapes de capacitat acústica per part dels municipis.


Desenvolupament de recomanacions poltiques per a aprofitar el potencial climtic dels vehcles elctrics

Desenvolupament de recomanacions poltiques per a aprofitar el potencial climtic dels vehcles elctrics

2010

Informe desenvolupat per Greenpeace per a analitzar l'impacte sobre el clima de l'introducció del cotxe elèctric al mercat europeu amb les actuals polítiques en matèria energètica i de transport.


Guia prctica per al clcul d

Guia prctica per al clcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)

2009

Aquesta Guia està pensada bàsicament per calcular en una primera fase només les emissions directes de càlcul immediat. Servirà per ser utilitzada en el procediment dels acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Nogensmenys, els factors d’emissió, aplicats correctament, poden servir també per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, d’administracions públiques, ajuntaments i particulars.


La tributacin del transporte como instrumento frente al cambio climtico

La tributacin del transporte como instrumento frente al cambio climtico

2009, Miguel Buuel Gonzlez

Aquest estudi analitzar com afecten les polítiques tributàries en el sector dels transports en el comportament dels consumidors i proposa la reforma d'alguns impostos per adaptar-los a les noves necessitats marcades pel canvi climatic. En concret proposa incrementar els impostos sobre els carburants i crear un nou impost que substitueixi els impostos de matriculació i circulació i que tributi en funció de les emissions dels vehicles.

Aquest nou impost seria de recaptació autonòmica i una part del mateix es destinaria a les administracions locals.


Success stories within the road transport sector on reducing greenhouse gas emission and producing ancillary benefits

Success stories within the road transport sector on reducing greenhouse gas emission and producing ancillary benefits

2008

Per tal d'assolir els objectius a mitjà i llarg termini pel que fa al canvi climàtica, és bàsic millorar en el sector del transport, el major responsable d'emissions de CO2 actualment. Per aconseguir-ho, aquesta publicació presenta sis casos d'èxit en mesures de reducció de les emissions de CO2. Aquests casos poden servir d'exemple perquè d'altres ciutats també implementin mesures similars.


Bases i criteris per a l

Bases i criteris per a l'avaluaci ambiental dels plans de mobilitat

2008, Gea21, SL

Aquest treball intenta establir precisament, en primer lloc, un marc de reflexió metodològic global i sistemàtic que faciliti la tasca d’avaluació externa i interna dels plans i de les polítiques de mobilitat i, en segon lloc, investigar la possibilitat de valorar qualitativament i quantitativament l’efectivitat de les mesures que habitualment estableixen els plans de mobilitat per assolir els objectius ambientals establerts.


PMU. Avaluaci ambiental en la planificaci de la mobilitat

PMU. Avaluaci ambiental en la planificaci de la mobilitat

2008

En els últims anys, com a conseqüència del desenvolupament de la Llei 9/2003 de la mobilitat, s’estan elaborant plans de mobilitat tant en l’àmbit municipal com en l’àmbit dels
set plans directors de mobilitat establerts per les directrius nacionals de mobilitat.


La mateixa Llei de mobilitat estableix que els diferents instruments de planificació de la mobilitat requereixen una avaluació ambiental. Però aquesta avaluació ambiental no només és un requisit legal, sinó que al seu torn esdevé necessària atès l’impacte de la mobilitat en el medi ambient i la salut de les persones. Per tant, és imprescindible vetllar per tal que els plans de mobilitat responguin realment a les exigències i els reptes ambientals actuals.

L’objecte d’aquesta guia és orientar els promotors dels plans de mobilitat en la integració dels aspectes ambientals durant la redacció dels plans, a més de fer transparent i predictible la tasca que realitza l’Oficina d’Avaluació Ambiental en la seva funció orientadora de l’avaluació ambiental. Ara bé, és important subratllar el caràcter no normatiu d’aquesta guia; la seva finalitat és instrumental i orientativa, per bé que s’assenyalen els nivells de definició ambiental que la planificació ha de tendir a assolir per complir el marc legal vigent.


Ambimob_u

Ambimob_u

2008

Eina per avaluar l'efecte ambiental dels PMU2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat