Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals

Consulta temtica sobre Accessibilitat

Articles

La discapacitat es troba en els espais, no en les persones
06/07/2018

El passat 26 de juny es va celebrar la IX jornada tècnica d’accessibilitat i es va centrar en aspectes com el paper de la tecnologia, les capacitats diverses o la racionalitat en l’accessibilitat a les infraestructures


Mobilitat i equitat, explicada en 9 grfics i una imatge
20/02/2017

La societat actual es reflecteix en el model de mobilitat, dit d'altra manera, la manera com ens movem ens explica la manera com som i com vivim

En aquest article es presenten 9 gràfics i una imatge que expliquen algunes de les característiques del model de mobilitat d'avui en dia i que ens ajuden a entendre, també, els desequilibris que existeixen en aquest model


xit dassistents a la VIII Jornada tcnica daccessibilitat
27/03/2015

Més de 250 tècnics municipals van a assistir a la jornada per a conèixer les principals novetats de la nova Llei 13/2014 d’accessibilitat


04/11/2014

Un dels principals objectius d’aquesta nova Llei d’accessibilitat és la integració de la diversitat de disposicions d’accessibilitat existents actualment, unificant, coordinant i establint els criteris d’aplicació, execució i control d’aquestes normatives d’acord amb els principis de proporcionalitat i d’ajustos raonables.

S’impulsarà encara més la figura del pla d’accessibilitat 

La Diputació de Barcelona ha donat suport a més de 140 municipis, durant més de 15 anys en el desenvolupament dels plans d’accessibilitat
Bones pràctiques

IGUALADA: Creaci duna xarxa ditineraris de vianants
2011 - Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha impulsat una xarxa d’itineraris de vianants que facilita la comunicació a peu entre els diferents equipaments i principals edificis d’interès, així com espais lliures i places de la ciutat, i que és compatible en la major part dels seus recorreguts amb l’ús de la bicicleta.

Els itineraris han estat concebuts expressament de manera que la seva configuració física i els diferents elements constructius utilitzats trenquin la uniformitat de l’eix i facin més atractiu i entretingut el recorregut.

Atès que aquests eixos uneixen pràcticament tots els àmbits urbans, contribueixen també a millorar la cohesió social entre barris de característiques socioculturals diferents. Alhora, potencien els trets diferencials de cada àmbit, ja que els trams s’han construït tenint en compte la diversitat històrica, cultural i biogeogràfica i els usos de cada trama urbana del municipi.Biblioteca tècnica

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Accesibilidad en los espacios pblicos urbanizados

Accesibilidad en los espacios pblicos urbanizados

2010

Aquesta publicació és un reflex dels avenços i debats que es van produint en la cerca de l'accessibilitat universal a l'espai públic urbanitzat. Aquests avenços no són lineals ni continus, però al llarg dels anys creen un corpus de coneixement que es va difonent i aplicant de manera creixent a les ciutats. 

L'Ordre Ministerial d'Habitatge VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats és un avenç considerable per delimitar les condicions tècniques i establir un estàndard mínim per a tots.

En aquesta publicació permet conèixer al detall la citada Ordre Ministerial, així com d'altres reflexions i consideracions entorn de l'accessibilitat en l'entorn urbà.

 


Accessibilitat al tren en cadira de rodes: Cap a un estndard internacional del gap d

Accessibilitat al tren en cadira de rodes: Cap a un estndard internacional del gap d'embarcament

2009

Aquest llibre és el resultat d'un estudi del gap d'embarcament de pujada al tren, vist des del punt de vista dels usuaris amb més restriccions com són les persones que es desplacen amb l'ajut d'una cadira de rodes. L'estudi s'emmarca en una sèrie d'accions envers la millora de l'accessibilitat en la nostra xarxa ferroviària urbana i suburbana.

El plantejament de l'estudi, sense precedents a nivell internacional, i els resultats que se'n desprenen ofereixen una bona guia per als operadors de les diferents xarxes de ferrocarril, de tal manera que fan possible pensar en l'establiment d'un estàndard internacional del gap d'embarcament.


Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual

Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual

2003, BLANCO SANZ , Rosa Mara ; BLANCO ZRATE , Laura ; LUENGO JUSDADO , Soledad ; PASTOR MARTNEZ , Gerardo ; RIVERO CON , Manuel ; RODRGUEZ DE LUENGO , Mara Rosario ; VICENTE MOSQUETE , Mara Jess ;

 

Aquest llibre neix del treball realitzat per a actualitzar la "Guia d'accessibilitat en el medi físic per a persones amb ceguesa o deficiències visuals". Els autors, un equip d'experts professionals de la ONCE, ha adoptat una perspectiva àmplia, com són les pròpies activitats que qualsevol persona desenvolupa en la vida diària, de manera que els paràmetres i indicadors establerts en aquesta guia serveixin per preservar la seguretat de totes les persones.

 2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat