Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals

Consulta temtica sobre Transport de mercaderies

Articles

Seminari de comer electrnic i mobilitat
25/07/2019

La tendència creixent del comerç electrònic està generant importants impactes en la mobilitat en l’àmbit urbà

Les Gerències de Serveis de Comerç i Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat van organitzar aquest seminari per analitzar aquesta temàtica i generar propostes de millora en l’àmbit local


Mobilitat urbana de mercaderies, qu podem fer?
24/01/2018

El transport de mercaderies representa, aproximadament, un 25% del trànsit rodat de les ciutats

L’augment del comerç electrònic i dels lliuraments “ràpids” suposa una tendència a l’alça del transport de mercaderies


19/09/2014

Cada cop més ciutats estan implantant solucions de mobilitat per a mercaderies, moltes d’elles basades en bicicletes de càrrega (cargobikes)

Aquest sistema de transport aporta una millora per a tots els agents: estalvi de costos per a les operadores logístiques, millora de la qualitat urbana per als veïns i la creació d’un nou sector d’activitat i ocupació


30/06/2014

El següent article explica el balanç i conclusions del projecte europeu Straightsol, dedicat a la distribució de mercaderies. Ens centrarem en el projecte d’un centre urbà de distribució de mercaderies, realitzat per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, el Centre de Innovació del Transport (CENIT) i l’empresa de transport DHL SC Spain. 

Una de les conclusions més rellevants d’aquesta prova pilot és que el centre urbà de distribució de mercaderies pot suposar un estalvi en costos del transport d’un 25%. 

També s’han detectat un conjunt de traves i aspectes a treballar en cas de voler implantar de manera definitiva un centre de distribució de mercaderies. 


Bones pràctiques

Gesti de les places de crrega i descrrega a Vic
2019 -

La distribució urbana de mercaderies és un dels aspectes que més incideix en la moblitat urbana. Actualment es calcula que aproximadament un 20% del trànsit urbà és per transportar mercaderies. 

Paradoxalment és un dels àmbits de la mobilitat que menys es tracta i es treballa des de les administracions públiques. 

En aquest sentit alguns municipis ja han començat a planificar i gestionar un dels aspectes que més incidència té en la mobilitat de les mercaderies: la càrrega i descàrrega. 

Aquest és el cas de Vic, que ho ha fet mitjançant una prova pilot que presentem en aquest article.


Biblioteca tècnica

Llibre blanc de la distribuci urbana de mercaderies

Llibre blanc de la distribuci urbana de mercaderies

2019

La distribució urbana d’última milla representa una de les grans preocupacions de les ciutats modernes. El gran augment del comerç electrònic i del lliurament just-in-time amenaça amb produir fortes congestions en grans aglomeracions.

Partint d’aquesta situació, l’anàlisi realitzada en aquest projecte tracta diferents solucions que s’han aplicat en diferents ciutats europees i no europees per tal d’afrontar l’increment de vehicles de mercaderies. Aquestes mesures han rebut majoritàriament finançament d’entitats públiques, com la Comissió Europea, per a donar suport a les ciutats en la tasca de fer més eficients els repartiments d’última milla.


Comer online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible

Comer online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible

2018

L'objectiu de la present proposta és aportar informació sobre els hàbits de consum online i les preferències de lliurament de la població, per tal de dotar d'eines a les administracions per a què puguin desenvolupar i aplicar propostes que generin atracció al centre urbà en relació a les entregues de les compres realitzades online, minimitzant els efectes sobre el trànsit i el medi ambient.


Guidelines for implementers

Guidelines for implementers

2015

Recull de 10 guies de caire breu i pràctic que recullen implementacions concretes d'actuacions de mobilitat sostenible. En concret els temes de les 10 guies són:

 • Financing schemes for charging infrastructure
 • Metropolitan public transport authorities
 • Marketing research as an optimisation tool in public transport
 • Clean City Logistics
 • Implementation of parking charge policies - dynamic parking charges
 • Urban road user charges
 • People-friendly streets and public spaces
 • Innovative bicycle parking schemes
 • Advanced priority systems for public transport
 • Open access data for applications–based traveller information

 


Study on Urban Freight Transport

Study on Urban Freight Transport

2012

El principal objectiu d'aquest estudi és revisar les experiències europees actuals sobre transport urbà de mercaderies amb la intenció de determinar quines d'elles es poden promocionar i transferir al conjunt de ciutats europees. 

L'estudi realitza 6 recomanacions:

Recomanació 1: Més eficiència en els lliuraments de mercaderies introduïnt taxes que permetin internalitzar els costos de transport de mercaderies.

Recomanació 2: Major ús de vehicles nets per a realitzar el lliurament de mercaderies

Recomanació 3: Utilitzar els sistemes intel·ligents de transport per a incrementar l'eficiència del transport urbà de mercaderies.

Recomanació 4: Transport nocturn de les mercaderies, utilitzant vehicles nets i silenciosos

Recomanació 5: Fomentar els centres intermodals de mercaderies per a fer el transport de la "última milla"

Recomanació 6: Desenvolupar i difondre les millors pràcitques en transport urbà de mercaderies

 

 


Ciutat i mercaderies. Logstica urbana

Ciutat i mercaderies. Logstica urbana

2008, Institut Cerd

Aquest llibre exposa les qüestions més rellevants entorn de la logística urbana, presenta els casos més significatius de moltes ciutats del món, en descriu les solucions adoptades i, alhora, proposa alternatives sostenibles de desenvolupament per a la distribució urbana de mercaderies, en una lògica de proporció entre el consum de sòl, el creixement urbà i demogràfic i la creació de riquesa i de xarxes de serveis.

Aquest llibre s'ha realitzat amb la col.laboració de: CIMALSA (Centres Logístics de Catalunya), Autoritat del Transport Metropolità, Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya


Microplataformes de distribuci urbana

Microplataformes de distribuci urbana

2008

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els obstacles i les dificultats a les que s'enfronta la distribució urbana metropolitana a Barcelona i efectuar una comparació amb altres ciutats europees. S'estudia la viabilitat de la implantació de microplataformes de distribució, com a element per millorar l'eficiència de la DUM i reduir els seus impactes.2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat