Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals

Consulta temtica sobre Seguretat viria

Articles

05/04/2018

El Pla representa el major esforç de planificació de la xarxa local de carreteres des de l’any 1976.

El Pla contempla integrar a la xarxa local de carreteres 153 quilòmetres de camins locals i la millora i manteniment de 296 quilòmetres de camins. Alhora preveu que cal descatalogar un total de 153 km de carreteres locals que han perdut la seva funcionalitat de carretera


La Diputaci aprova destinar 11,2 MEUR en ajuts als municipis per a la millora i manteniment de camins
15/06/2016

La Diputació de Barcelona ha aprovat un pla d'ajuts per a la millora de camins municipals per al període 2016-2019, amb un import d'11,2 MEUR, al qual s'hi poden acollir els municipis de la demarcació. La convocatòria té com a objectiu contribuir a les despeses que es derivin de les obres de millora i manteniment dels camins municipals d'ús públic, en àmbit no urbà, i que siguin aptes pel trànsit rodat motoritzat.


21/04/2015

En el període 2012-2015, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha invertit 5,8 MEUR per millorar les contencions de seguretat per als motoristes a la xarxa viària

 


29/01/2015

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, han signat avui un conveni de col·laboració per fomentar una mobilitat segura i reduir els accidents de trànsit in itinere.

 13/01/2014

El Pla presentat el passat mes de desembre també preveu una reducció del 40% de ferits greus amb seqüeles i la reducció d’un 60% en la mortalitat infantil

En l’horitzó del 2050 també es preveu poder arribar a la visió zero, és a dir, cap mort i ferit greu amb seqüeles

En l’àmbit de la mobilitat urbana el Pla preveu que l’any 2020 la totalitat dels municipis catalans ja disposin del seu Pla local de seguretat viària


31/05/2013

Un dels elements claus per a millorar la seguretat viària dels vianants és reduir la velocitat del trànsit rodat fins als 30 km/h en l’àmbit urbà

A Catalunya, el 50% de les víctimes mortals en l’àmbit urbà són vianants, a Europa aquest percentatge és, de mitjana, d’un 37%


29/04/2013

La dada la mostra un estudi publicat a la OMS i que analitza l’accidentalitat viària a Catalunya entre els anys 2000 i 2010

El principal cost vinculat als accidents de trànsit és la pèrdua de productivitat de les víctimes


Bones pràctiques

Crulles ms segures a Sant Just Desvern
2017 - Sant Just Desvern

La següent bona pràctica mostra l’experiència de Sant Just Desvern en el redisseny de 4 cruïlles per a fer-les més segures i còmodes per als vianants. Les actuacions dutes a terme es basen en l'anomenat urbanisme low cost, és a dir, actuacions d'un cost moderat i de ràpida execució que permeten reorganitzar l'ús de l’espai públic per tal de millorar les condicions de mobilitat dels vianants. 


Transformant la mobilitat a travs de leducaci viria
2016 - Palau-solit i Plegamans

L’experiència de Palau Solità i Plegamans mostra el treball que s’ha realitzat en educació viària al municipi de manera continuada al llarg dels darrers 25 anys. Aquest treball s’ha realitzat de manera coordinada amb els centres educatius i s’ha complementat amb un estudi de camins escolars de l’any 2009.

L’experiència mostra que el treball continuat i transversal d’educació viària ha aconseguit, no només uns valors d’accidentalitat molt baixos al municipi, sinó crear una conscienciació global entre la ciutadania de la importància de desenvolupar polítiques de mobilitat sostenible i dels beneficis que aquesta suposa per al conjunt de la població.


Pla de millora dels passos de vianants a Sant Just Desvern
2016 - Sant Just Desvern

Aquesta experiència explica el treball realitzat a Sant Just Desvern per tal de millorar la seguretat viària dels vianants, especialment a les cruïlles on, sovint, existeixen passos de vianants amb poca visibilitat que suposen un perill per als vianants que volen travessar el carrer. 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha elaborat un Pla de millora dels passos de vianants de la ciutat que pot servir com a referència de treball per a d’altres municipis. També ha realitzat diverses proves pilot de millora de passos de vianants amb actuacions de baix cost. 
Xicana a Sant Celoni
2006 - Sant Celoni

Biblioteca tècnica

ESTRATEGIA T. Un nuevo marco para abordar el tratamiento de las travesas

ESTRATEGIA T. Un nuevo marco para abordar el tratamiento de las travesas

2020, Gea21

El document que segueix pretén donar continuïtat a la reflexió que es ve produint en el si de la Direcció General de Trànsit sobre la manera d'abordar la gestió, ordenació i tractament de les travesseres urbanes. El document tracta el tema de les travesseres urbanes des de diverses perspectives:

  • La primera part del llibre tracta sobre el propi concepte de travessera, molt més complex i ambigu del que es podria pensar a priori. 
  • La segona part aborda els diferents tractaments que es donen a les travesseres a partir de l'anàlisi de múltiples casos. 
  • La tercera part planteja idees per a una nova manera de gestionar el concepte de travessera molt més integrada i transversal.


Els camins escolars

Els camins escolars

2016

Aquest dossier tècnic tracta sobre els camins escolars, cada vegada més presents als municipis catalans i vol contribuir a donar resposta als objectius que marca el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, a favor d’una reducció del 60% de la mortalitat l’any 2020 dels infants menors de 12 anys. El Pla de seguretat viària 2014-2016, de fet, ja planteja una reducció proporcional del 36% respecte de l’any 2010.


Dossier tcnic de seguretat viria: Elements reductors de velocitat en l

Dossier tcnic de seguretat viria: Elements reductors de velocitat en l'mbit urb

2015

L’objectiu del present dossier tècnic es l’establiment de criteris de disseny i d’implantació dels diferents elements reductors de velocitat més comunament emprats a Catalunya.

L’àmbit d’aplicació és l’àmbit urbà, bé siguin zones classificades com a sòl urbà, zones amb presència d’edificacions consolidades o zones periurbanes. En d’altres paraules, únicament es tracten zones amb presència de vianants i amb limitació de velocitat igual o inferior als 50 km/h. 

Aquest dossier se suma a la col·lecció de dossiers que ja ha publicat el Servei Català de Trànsit i que es pot consultar en el següent enllaç:

Dossiers de seguretat viària del Servei Català de Trànsit


Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeos y muy pequeos

Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeos y muy pequeos

2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Auditories de mobilitat - Travesseres urbanes

Auditories de mobilitat - Travesseres urbanes

2013

La Fundació RACC ha desenvolupat un protocol d’avaluació que, de manera senzilla, diagnostiqui aspectes clau de l’estat d’una tria representativa de travesseres urbanes catalanes, motivant així a les administracions competents a establir criteris d’actuació que minimitzin els efectes a la mobilitat i a la seguretat viària.


Informe de l

Informe de l'estat global de la seguretat viria al mn. Organitzaci Muncial de la Salut

2009

Aquest estudi realitzat per l'Organització Mundial de la Salut fa un recull de les principals dades i conclusions referents a la seguretat viària a nivell mundial. Entre les concluions més destacades s'hi troben, per exemple, que els accidents de trànsit segueixen sent la causa de mortalitat més important entre els joves de 14 a 29 anys i la tercera entre els de 15 a 44 anys.

L'estudi també posa de manifesta la diferència entre la problemàtica dels accidents de trànsit entre els països desenvolupats i els països pobres. Els primers tenen un 52% dels vehicles i només un 8,5 % de les morts, mentre que els països pobres tenen un 9 % de vehicles i un 42 % de morts per accident de trànsit.

L'estudi també conté un resum d'indicadors i legislació per cadascun dels països.


Elements reductors de velocitat en l

Elements reductors de velocitat en l'mbit urb

2009

L'aprovació de la Instrucció tècnica per a la instal.lació de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta en carreteres de la xarxa de carreteres de l'Estat, el mes de setembre de 2008, representa el primer pas de cara a unificar criteris en l'àmbit estatal.

El Servei Català de Trànsit ha elaborat el present Dossier tècnic amb l'objectiu d'adaptar les recomanacions pròpies a aquest marc normatiu i de divulgar-ne els criteris de manera més entenedora.


Implantaci del pas de vianants a les travesseres urbanes

Implantaci del pas de vianants a les travesseres urbanes

2009, Snchez-Contador, P. , Rod, F. , Thorson, O. , Pars, J. , Estevadeordal, J. , Duran, A. , Moyano, A. , Als, A.

En aquest llibre es desenvolupa una metodologia i criteris per implantar els passos de vianants i definir quins elements de suport són més adients per afegir a la senyalització del pas de vianants perquè sigui segur.


Valoraci de dos anys del perms per punts a Catalunya

Valoraci de dos anys del perms per punts a Catalunya

2008

El RACC ha realitzat un informe que valora els dos primers anys d'aplicació del permís per punts a Espanya i mostra que s'ha progressat en matèria de seguretat viària durant aquest període.Mobilitat segura en el lleure educatiu

Mobilitat segura en el lleure educatiu

2008
Aquesta publicaci t una distribuci restringida a les entitats que realitzen activitats d'educaci en el lleure aix com els monitors i monitores d'educaci viria

Formaci de formadors per a la mobilitat segura

Formaci de formadors per a la mobilitat segura

2007, Letizia Di Bartolomeo;Francesc Esteban Amat

El Servei Català de Trànsit recull en aquest volum de la col·lecció "Quaderns de Trànsit" els continguts de la formació adreçada als monitors d'educació viàriaque duu a terme fa temps de forma presencial. El manual vol ser una proposta pedagògica que faciliti, a través de la consciència i l'anàlisi, la creació, l'augment i la consolidació d'unes conductes més segures i socialment més útils per a tothom.El Manual de medidas de seguridad vial

El Manual de medidas de seguridad vial

2006, Rune Elvik & Truls Vaa

Aquest llibre, referència mundial en aquesta matèria, és un catàleg de més de 100 mesures de seguretat viària, l'efecte de les quals ha estat avaluat i quantificat en estudis realitzats per tot el món. Els resultats de més de 1.700 estudis d'avaluació de seguretat viària son resumits en aquest llibre. Cobreix l'espectre sencer de mesures de seguretat viària, des de la ingenieria de carreteres y la regulació del trànsit fins el diseny del vehicle, la formació i educació del conductor, les campanyes públiques d'informació y l'acció policial.

Identificacin de problemas de seguridad vial en travesas

Identificacin de problemas de seguridad vial en travesas

2004

Des de la generalització de l'ús del transport terrestre i amb aquest, la proliferació d'infraestructures viàries i vehicles, els nuclis urbans han tingut la carretera com a referència en el seu propi origen i desenvolupament. A les travesseres, juntament amb les altes intensitats circulatòries cal sumar-hi els inconvenients propis de la circulació urbana.

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat