Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals

Consulta temtica sobre Planificaci de la mobilitat

Articles

6 Congrs europeu sobre planificaci de la mobilitat urbana
31/07/2019

Una de les principals novetats d’aquest Congrés ha estat la presentació de la revisió Guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible 

L’equip de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona hi va participar, presentant el programa de suport als Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS)


La Diputaci de Barcelona lliura el Pla de mobilitat urbana sostenible a lAjuntament de Montcada i Reixac
22/01/2018

El document es va aprovar inicialment el passat febrer de 2017 i en breu se’n farà l’aprovació definitiva un cop incorporades les diferents modificacions de col·lectius sectorials

També s’ha lliurat l’estudi d’accessibilitat al nucli urbà “grup Santa Elvira”


La Diputaci de Barcelona participa en el projecte europeu PROSPERITY
01/12/2016

El projecte té l’objectiu de donar suport als municipis per a la millora dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La Diputació està impulsant també, un alter estudi per a millorar el conjunt d’eines de suport actuals per al desenvolupament de PMUS


4 noves guies per a lelaboraci de Plans de mobilitat urbana
01/04/2016

Les guies elaborades per l'European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans tracta temàtiques concretes com: monitorització del PMUS, selecció de mesures, cooperació institucional i participació ciutadana


Participaci ciutadana als Plans de mobilitat urbana
02/03/2015

D’ençà que la Llei de mobilitat va establir com a obligatòria la participació ciutadana en els Plans de mobilitat, aquesta ha esdevingut un dels aspectes més importants en el seu desenvolupament

Entre el mes de febrer i març 11 municipis estan impulsant els seus processos participatius en el marc dels PMU

La participació ciutadana permet que el PMU guanyi legitimitat i credibilitat envers la ciutadania, però cal que es planifiqui des del primer moment d’inici del PMU


09/07/2014

L’àmbit de la B-30 és un dels territoris amb més activitat econòmica de Catalunya i concentra fins un 40% de la superfície industrial del país


08/07/2014

El pdM restarà dos mesos a informació pública abans de la seva aprovació definitiva

El pressupost total de les actuacions s’ha reduït considerablement respecte a l’anterior pdM, passat dels 192 M€ de l’anterior pla als 52M€ de l’actual

El paper dels Plans de mobilitat urbana i els plans d’accessibilitat seran eines amb un paper  molt important dins del conjunt de la mobilitat de la RMB


08/05/2014

La UE ha publicat el Urban Mobility Package, un recull de documents que marquen l’estratègia europea en mobilitat urbana per als propers anys

Horizon 2020 i Civitas 2020 ofereixen vies de finançament de les polítiques urbanes de mobilitat

El proper mes de juny es celebrarà el primer congrés europeu dedicat exclusivament als plans de mobilitat urbana
14/03/2014

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana complementarà els 36 plans de mobilitat urbana que la Diputació de Barcelona i l’AMB ja estan redactant als municipis metropolitans


24/10/2013

Treballar per a canviar la mobilitat i fer-la més sostenible no només passa per a repensar la manera com ens movem, sinó que també cal explicar-la i convèncer la ciutadania que fer el canvi a la mobilitat sostenible val la pena. 

Dissenyar una bona campanya per a promoure la mobilitat sostenible és una eina clau per a promoure el canvi modal del vehicle privat cap als mitjans de transport sostenibles

 


03/10/2013

L’estudi ha analitzat la mobilitat i la seguretat viària de quatre centres educatius del municipis, fent especial èmfasi en les accions encaminades a promoure la mobilitat a peu i en bicicleta

L’estudi s’ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i s’emmarca dins del Pla de mobilitat urbana de Montmeló19/09/2013

El Pla de mobilitat urbana sostenible s’ha convertit en l’eina de planificació per excel•lència de la mobilitat urbana, tot i això, part del seu èxit o fracàs passa per la capacitat dels responsables municipals per a poder implementar les actuacions del PMU i que aquestes serveixin per assolir els propis objectius del pla.

En aquest article plantegem dubtes, reptes i propostes sobre com cal fer aquest procés, és a dir, un cop el PMUS s’ha finalitzat i és el moment de posar-lo en pràctica. 


Videos

SuperIlla de Barcelona: canviar la malla per canviar el barri
10/08/2018

StreetFilms és un dels portals més actius i influents en la divulgació de la mobilitat sostenible. Aquest estiu l’equip d’StreetFilms ha estat a Barcelona fent un reportatge sobre la Superilla de Poblenou (superblock en anglès) titulat “Barcelona’s Superblocks: Change the Grid, Change your Neighborhood”. Aquest és, precisament, el vídeo que us presentem aquest mes i que posa en valor les principals fites assolides per aquest projecte de mobilitat i d’urbanisme. 
Bones pràctiques

Escola d
2011 - Sant Cugat del Valls

L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), integrada en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), porta a terme des de l’any 1999 diverses iniciatives per conèixer els hàbits de desplaçament dels estudiants i treballadors i implantar millores d’accés al seu edifici, així com incorporar la mobilitat sostenible en el pla dels estudis que s’hi cursen.

En aquest context, l’any 2007 es crea el Grup de treball de mobilitat sostenible de l’ETSAV, i l’any 2011 es presenta el Pla de mobilitat, document que s’emmarca en l’estratègia de sostenibilitat i en les polítiques institucionals en matèria de mobilitat de la UPC.

Actuacions descrites:

 • Els inicis de l’estudi de la mobilitat sostenible a l’ETSAV i les diverses actuacions impulsades.
 • L’elaboració del Pla de mobilitat de l’ETSAV i les propostes d’actuació.
 • L’estratègia de mobilitat sostenible al conjunt de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

GRANOLLERS: L
2011 - Granollers

L’Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona (Xarxa de municipis), va impulsar l’any 2005 la recollida d’informació de base per a l’elaboració del primer Pla de Mobilitat Urbana a Catalunya (aprovat conforme a la Llei de mobilitat del 2003), procés que es va perllongar fins el juny del 2009, quan va ser aprovat el document definitiu. Durant el procés, que va comptar amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del municipi, es va consensuar el Pacte per la Mobilitat (2006) i es va crear el Consell de la Mobilitat (2007).

Les mesures impulsades han contribuït a ampliar l’espai dedicat als vianants, calmar el trànsit i reduir la circulació de pas a l’interior del municipi.


UNIVERSITAT AUTNOMA DE BARCELONA: La gesti de la mobilitat interna i de connexi en el campus universitari
2011 - Cerdanyola del Valls

La Universitat Autònoma de Barcelona va començar a diagnosticar les característiques de la mobilitat i l’accessibilitat de la població universitària als seus centres l’any 1998, i des de l’any 2001 realitza enquestes periòdiques per conèixer els hàbits de la comunitat universitària en aquesta qüestió.

La informació i dades aportades per aquests estudis, així com pel Pla de mobilitat elaborat l’any 2008, han permès ampliar i adaptar progressivament l’oferta de transport públic col·lectiu a les necessitats de la comunitat, a més d’impulsar diverses actuacions per fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta i reduir l’ús del vehicle privat a motor, en especial a l’interior del campus universitari.

 


Estudi per la millora de la mobilitat a les rees d
2008 - Aviny, Balsareny, Calls, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellgal, Estany (L'), Fonollosa, Gai, Sant Salvador de Guardiola, Manresa, Monistrol de Montserrat, Moi, Navarcles, Navs, Rajadell, Pont de Vilomara i Rocafort (El), Sallent, Santpedor, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruits de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Vicen de Castellet, Sria

Cam escolar a Centelles
2007 - CentellesBiblioteca tècnica

2a edici de la guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible

2a edici de la guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible

2019

Un cop es va editar la 1a guia europea de Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) l'any 2013, el 2019 es presenta públicament un esborrany de la 2a edició, que és una revisió de la primera. Aquesta revisió s'ha dut a terme al llarg de més d'un any de treballs entre diversos agents que han aportat les seves visions sobre l'eina dels PMUS. 

Aquesta nova edició de la gui, també es complementa amb un ampli ventall de guies específiques per a desenvolupar parts concretes del procés de planificació i gestió de la mobilitat


Ranking de Movilidad Urbana 2019

Ranking de Movilidad Urbana 2019

2019

A partir d'un conjunt de criteris i ponderacions, l'entitat ecologista Greenpeace ha analitzat la mobilitat de 12 de les principals ciutats de l'Estat. El resultat final d'aquest rànquing és que Bilbao és la ciutat amb un model de mobilitat més sostenible, seguida de València i Barcelona. 


Monitoring and evaluation

Monitoring and evaluation

2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la monitorització i avaluació (M & A) del PMUS. 

La guia defineix tot el procés de (M & A) com un conjunt d'objectius, activitats, processos i responsabilitats que cal que s'organitzin a partir d'un pla de monotorització i avaluació que s'anirà desplegant durant tot el període vigència del PMUS. 

Aquest Pla de M & A ha de permetre avaluar l'assoliment dels objectius del PMUS i anar realitzat els ajustaments necessaris del mateix. 

Alguns dels aspectes claus que tracta la guia són:

 • Establiments dels procediments d'avaluació i monotorització
 • Clarificar els elements que s'avaluaran: assoliments d'objectius, acompliment d'actuacions, etc.
 • Establiment dels indicadors (indicadors centrals, indicadors de suport, etc) que permetran avaluar el compliment dels anterior elements avaluables.
 • Especificar com l'avaluació i la monotorització realimentarà el propi PMUS i permetrà realitzar els ajustaments necessaris
 • Establir els mecanismes pels quals la informació generada en la M & A es presenta i difón als agents implicats al PMUS.

 


Measure selection

Measure selection

2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la selecció de les mesures del PMUS. 

Com és lògic la selecció de les mesures és una fase que s'ha de realitzar un cop s'ha fet una diagnosi de la mobilitat i s'han establert uns objectius prioritaris a assolir. 

En aquest punt caldrà seleccionar aquelles mesures que millor ens permetin assolir els objectius proposats. Cal tenir en compte que de mesures possibles a implementar en l'àmbit de la mobilitat n'hi ha moltes i que no sempre seran les millors ni les que ens permetin avançar per la consecució dels objectius plantejats. 

Alguns dels aspectes clau que tracta la guia són:

 • Evitar el plantejament de propostes abans d'haver realitzat una diagnosi, les propostes són per aconseguir un objectius concrets no per fer "fer alguna cosa". 
 • Priorització de les mesures.
 • Definir paquets de mesures i estratègies per a la seva implementació que tinguin en compte les possibles traves que topem en la implementació de les mesures (limitació de pressupost, oposició social i/o política, etc.)
 • Involucrar els agents implicats en la selecció de les mesures. 
 • Realitzar una previsió de l'impacte que pot tenir cada paquet de mesures i prioritzar-les en funció de les que més ens permetin assolir els objectius previstos. 

 


Institutional cooperation

Institutional cooperation

2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la cooperació institucional. 

Un PMUS té un ampli ventall de camps d'actuació i, en conseqüènia, un ampli ventall d'actor implicats. Per tal d'obtenir polítiques efectives de mobilitat és necessària una cooperació constant entre tots aquests actors, tant els propis de l'administració local com els d'altres administracions i grups de pressió. 

Els punts claus que es tracten en aquesta guia són:

 • Incloure la mobilitat com a un dels temes estratègics de la ciutat. 
 • Identificar clarament la persona o equip responsable del PMUS. 
 • El lideratge del PMUS ha conèixer i interlucotar amb els agents implicats, tant de l'administració pública (local i regional) com dels grups de pressió. 
 • La fase de redacció del PMUS també ha de permetre clarificar les responsabilitats de cadascun dels agents implicats. 


Participation

Participation

2016

Aquesta guia, que forma part del conjunt d'eines i guies al voltant dels Sustenaible Urban Mobility Plans, es centra en la participació ciutadana del PMUS. 

En el moment d'elaborar un PMUS cal evitar el plantejament de "decidir - presentar - defensar" i anar cap a un plantejament més obert, basat en la participació el diàleg i el consens. 

Els aspectes claus que tracta la guia són:

 • Identificar claraments les fases del PMUS en les que es realitzarà participació ciutadana i amb quins mètodes s'abordarà. 
 • Conèixer els mecanismes de participació ciutadana existents i cercar suport de tècnics especialistes en aquest àmbit si fos necessari. 
 • Desenvolupar un pla de participació que reflecteixi la diversitat d'agents implicats en la mobilitat urbana.
 • Fer una revisió crítica de la participació ciutadana que s'ha fet en el PMUS per avaluar-ne la seva utilitat. 

 


Estudi sobre la implantaci de mesures push & pull als municipis de la provncia de Barcelona

Estudi sobre la implantaci de mesures push & pull als municipis de la provncia de Barcelona

2016

Es parla d’estratègies push&pull per referir-se a grups d’actuacions encaminats a variar els hàbits ciutadans sobre un determinat aspecte, que conformen una dualitat de manera que entre elles n’hi ha:

 

 • D’enfocades a dissuadir d’un determinat comportament que es considera que va en contra de l’interès general, restringint o dificultant les possibilitats de dur-la a terme (push).
   
 • Les que per contra pretenen incentivar un nou ús considerat més racional i/o eficient pel conjunt de la societat (pull).

 

El present estudi pretén identificar els elements claus que poden ajudar (o perjudicar) a la implementació d’actuacions de mobilitat push & pull i, a partir d’aquest elements, plantejar una estratègia genèrica que permeti anar consolidant les actuacions push & pull i anar minimitzant la possible oposició que puguin generar aquestes actuacions.
 
La base de l’estudi ha estat la realització d’una vintena d’entrevistes, presencials o telefòniques, a un seguit de persones que poguessin aportar llur experiència de com afrontar la situació d’introduir un canvi substancial en els paràmetres de la mobilitat a nivell municipal i ajudar-nos a identificar aquells punts bàsics i com encarar-los.
Es poden consultar els següents documents:
 

SUMP Guidelines

SUMP Guidelines

2015

Aquesta guia s'ha convertit en el document de referència a la Unió Europea pel que fa a la planificació de la mobilitat i l'elaboració dels Sustenaible Urban Mobility Plans (SUMP). 

La guia s'ofereix en format pdf, però també en un format de pàgina web dinàmica que és la que s'enllaça en aquest directori. 


Policy recommendations (For EU Sustainable Mobility Concepts based on CIVITAS Experience)

Policy recommendations (For EU Sustainable Mobility Concepts based on CIVITAS Experience)

2015

Aquesta publicació presenta les principals conclusions derivades de l'avaluació dels CIVITAS Plus Projectes Col·laboratius (CP), que es va desenvolupar entre 2008-2012. 

Busca identificar factors que poden augmentar l'eficàcia i la coherència de les estratègies de futur, de manera que assegurar una major sostenibilitat en els patrons de mobilitat urbana. 

Els responsables polítics tenen a la seva disposició un conjunt d'experiències actuals amb l'objectiu de debatre, i una sèrie de conclusions i recomanacions basades en les lliçons apreses de CIVITAS Plus.


Lavaluaci ambiental de la mobilitat en el planejament urbanstic Criteris i recomanacions

Lavaluaci ambiental de la mobilitat en el planejament urbanstic Criteris i recomanacions

2015, Mrius Navazo

L’objectiu d’aquesta guia és detallar els continguts que han d’orientar l’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic municipal a Catalunya.

Atès que l’avaluació ambiental estratègica la realitzen els propis promotors dels plans i que aquests són els responsables de vetllar per la bondat ambiental dels instruments de planificació que promulguen, és a ells a qui fonamentalment s’orienta. 


Manual de disseny de vies urbanes per a la mobilitat sostenible

Manual de disseny de vies urbanes per a la mobilitat sostenible

2014

Aquest manual té per objectiu ajudar al disseny de l'espai públic i dels seus elements, tenint en compte de forma prioritària els autobusos, els vianants i les bicicletes. Cal ser conscients que la via pública té altres usuaris que han de ser tinguts en compte en el disseny, com ara els vehicles privats. No obstant, el disseny de les vies urbanes s'ha fet massa sovint sobre l'òptica predominant del transport privat. En aquest sentit, aquest manual tracta d'equilibrar aquesta descompensació, en favor de la mobilitat sostenible. 

El present manual és un recull de normes, directrius i recomanacions de disseny de diferents elements i espais urbans que poden ser útils als responsables de projectar, mantenir o gestionar la via pública. 


Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeos y muy pequeos

Plan tipo de seguridad vial y movilidad segura y sostenible para municipios pequeos y muy pequeos

2014

Aquest treball s'emmarca dins del Pla Estratègic de Seguretat Viària (PESV) 2010-2014 del Govern Basc en el qual s'especifica entre les seves accions la de "Promoure i Impulsar Plans de Mobilitat Segura i Sostenible". Es correspon amb l'encàrrec de l'Observatori de Seguretat Viària i Mobilitat del Govern Basc per a la confecció d'un Model de Pla de Seguretat Viària i Mobilitat Segura i Sostenible per a municipis petits, de menys de 10.000 habitants, i per municipis molt petits, de menys de 2.000 habitants.

Aquest model o guia busca ser l'eina perquè aquests municipis puguin desenvolupar els seus plans en aquest àmbit coneixent les implicacions i avantatges que això comporta. Entre els motius que porten a desenvolupar-hi ha el fet que gran part de les guies i plans tipus existents presenten característiques genèriques orientades a municipis més grans, de manera que no resulten tan útils per aquelles entitats que compten amb poblacions més reduïdes.


Cap a la redacci del Pla Metropolit de Mobilitat Urbana

Cap a la redacci del Pla Metropolit de Mobilitat Urbana

2014

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) és una de les competències centrals que estableix la Llei 31/2010, de creació de l’AMB, en relació amb el transport i la mobilitat.

En el procés de redacció d’aquest PMMU, des de l’AMB es pretén organitzar diverses jornades i workshopsque facilitin, d’una banda, la difusió dels principals resultats i conclusions que es van acumulant i, d’una altra, la recopilació de les aportacions dels múltiples agents que intervenen en la mobilitat metropolitana. 

La col·lecció “Publicacions del PMMU” és el recull documental d’aquest procés de redacció del PMMU, que ha d’ajudar a la seva difusió i participació.


Oberts al transport sostenible

Oberts al transport sostenible

2013

Gràcies al suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), la CCC ha elaborat  la guia Oberts al transport sostenible. La contribució del sector del comerç i dels serveis, amb l’objectiu de mostrar aquesta realitat dins del sector. La guia conté un anàlisi de la mobilitat i del transport en el sector, concretament pel que fa a la mobilitat de persones —treballadors i clients—, a la mobilitat urbana de mercaderies i a la mobilitat de residus.

D’altra banda, la guia també recull un conjunt de bones pràctiques i de mesures que el sector pot realitzar per minimitzar la contaminació atmosfèrica i les emissions de CO2 i aconseguir, així, un transport més sostenible.

 


Una movilidad de los trabajadores + segura, eficiente, saludable, equitativa y econmica (sostenible)

Una movilidad de los trabajadores + segura, eficiente, saludable, equitativa y econmica (sostenible)

2013

Guia de caràcter pràctica de suport a l'acció sindical, en la qual s'exposen els procediments i la metodologia per actuar per tal de transformar la manera quotidià com es desplacen milers i milers de treballadors i treballadores a les seves centres de treball.

Aquesta guia ha estat editada per ISTAS adscrit a CCOO, i té com a principal objectiu donar eines als sindicalistes per a orientar les seves accions de mobilitat sostenible en l'àmbit laboral.

 


Lerrnia supeditaci del planejament territorial a la planificaci de les infraestructures de transport. El cas catal 2006 - 2010

Lerrnia supeditaci del planejament territorial a la planificaci de les infraestructures de transport. El cas catal 2006 - 2010

2013, Mrius Navazo

En base a unes reflexions metodològiques de caràcter general (apartats 1, 2 i 3) i l’exposició de vuit casos d’estudi catalans (apartat 4), l’article argumenta que el planejament territorial aprovat a Catalunya en el període 2006-2010 conté un greu error: la supeditació del model territorial a les determinacions del pla sectorial d’infraestructures de transport aprovat l’any 2006. L’article conté també un apartat propositiu (apartat 5), on s’esbossa una metodologia per abordar les diferents debilitats exposades als apartats anteriors. Finalment es conclou amb un epíleg sobre el cost d’oportunitat de les infraestructures. 


White Book of the Sustainable Mobility in the early XXI century

White Book of the Sustainable Mobility in the early XXI century

2013

Aquest document té com a principal objectiu establir un marc estratègic en el qual es puguin desenvolupar un conjunt de mesures i guies que permetin a les ciutat donar resposta a preguntes com: Què podem fer per fer les nostres ciutats més atractives per als seus habitants i empreses? Com podem obtenir un sistema de transports eficient i sostenible? Com pot la tecnologia ajudar-nos a aconseguir aquests objecitus?

El llibre és la recopilació d'un conjunt de debats i converses amb persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la mobilitat, l'eficiència energètica i la sostenibilitat. 


Mobility management: The smart way to sustainable mobility in European countries, regions and cities

Mobility management: The smart way to sustainable mobility in European countries, regions and cities

2013

L'objectiu d'aquesta publicació és compartir les experiències internacionals de diversos països en matèria de gestió de la mobilitat. La publicació està basada en un informe holandès publicat l'any 2012 per KPVV, un dels membres de EPOMM que ofereix una àmplia visió de les diferents estratègies de planificació de la mobilitat a Europa. 


Mobilitat tova

Mobilitat tova

2012

Aquesta publicació respon a la necessitat de potenciar la mobilitat tova davant el repte d'adaptar-se a noves polítiques de mobilitat que són aplicables a la majoria de països d'Europa. L'objectiu és definir conceptes i exposar experiències, així com remarcar-ne les implicacions en el sector de la mobilitat sostenible des de la visió rigorosa d'experts de diferents àmbits, els quals contribueixen amb els seus articles a donar a conèixer el valor global del nou paradigma de la mobilitat i els aspectes més destacats.


City to City. Similar Challenges sharing experience and solutions

City to City. Similar Challenges sharing experience and solutions

2012

This publication contains a number of examples how such exchange worked. It represents a range of themes and procedures. 

This publication is an outcome of the CIVITAS CATALIST project, the dissemination and best practice transfer action of the CIVITAS Initiative, which ran from 2007 – 2012 and was composed by cities, networks in the field of sustainable urban transport and the environment, as well as research and consulting organisations in the field of sustainable urban transport.

 


Camino escolar. Pasos hacia la autonoma infantil

Camino escolar. Pasos hacia la autonoma infantil

2011, Marta Romn Rivas, Isabel Sals Canosa

La guia i el vídeo conformen un material tècnic de suport dirigit a dinamitzar i facilitar el desenvolupament d'experiències de mobilitat infantil i juvenil a les ciutats. El material està dirigit a tots aquells grups i entitats que poden estar interessats en promoure un canvi en les pautes de mobilitat dels menors: centres educatius, organitzacions de mares i pares, associacions veïnals i entitats locals, entre d'altres.


Gua para una Movilidad Sostenible

Gua para una Movilidad Sostenible

2011, Albert Hereu Mares
Aquest llibre és un manual pràctic per a l'aplicació de polítiques de mobilitat sostenible a empreses i municipis.

L'empresa de consultoria Estudi Tecnoambiental, a través de la seva experiència en projectes de mobilitat sostenible ofereix una guia per a la redacció de:

- Plans de desplaçaments d'empresa.
- Estudis d'avaluació de la mobilitat generada d'activitats o nous plans urbanístics.
- Plans de mobilitat urbana sostenibles.

S'inicia el manual amb una necessària introducció a la mobilitat sostenible, la perspectiva actual i tendències, les externalitats del sistema de mobilitat actual, la legislació vigent, els vehicles elèctrics i els combustibles alternatius.

El trfico no tiene solucin. La ciudad comunicada

El trfico no tiene solucin. La ciudad comunicada

2011, Matas Fonde Padilla

Matías Fonte-Padilla planteja que la ciutat ha de ser per al ciutadà, i no per al vehicle privat. Vivim en la "societat de l'automòbil", amb una qualitat de vida pèssima i insostenible ambientalment. Estem enganxats al vehicle privat. Cap solució parcial al trànsit funcionarà, perquè ocupen i contaminen el nostre planeta, i generen milions de morts anuals. Hem d'aconseguir viure en una "Ciutat Comunicada" en comptes d'una "Ciutat encallada i contaminada". S'aborden temes com els accidents, la psicologia del conductor, els problemes en les ciutats, la gestió de l'espai, la problemàtica ambiental, els transports públics, i la planificació necessària per eliminar el trànsit privat. La crisi econòmica actual és una oportunitat única, ja que es va enfonsar el model econòmic basat en la fabricació i venda de vehicles.


Guia de referncia per a lelaboraci de les normes urbanstiques del POUM

Guia de referncia per a lelaboraci de les normes urbanstiques del POUM

2011

Un dels objectius principals del treball ha estat simplificar l’estructura i contingut de les normes urbanístiques dels POUM a partir dels requeriments legals i de les determinacions i regulacions mínimes i necessàries que aquestes han de contenir, i alhora clarificar conceptes relatius als diferents instruments normatius, per evitar duplicitats i confusions. El model que es planteja permet ser adaptat i revisat quan s’utilitzi per cada POUM, segons tamany i morfologies pròpies de cada municipi.


Plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d

Plans de mobilitat urbana. Reflexions i criteris d'elaboraci - Volum I

2010

Aquesta publicació té per objectiu fer èmfasi en els reptes i oportunitats que suposa l'elaboració d'un Pla de mobilitat i va especialment dirigida als responsables municipals de la mobilitat.


Plans de mobilitat urbana. Directrius tcniques per la seva elaboraci - Volum II

Plans de mobilitat urbana. Directrius tcniques per la seva elaboraci - Volum II

2010

Aquesta publicació té un caràcter molt més específic que el volum I i està especialment pensada per a establir uns criteris comuns entre totes les empreses i entitats que desenvolupen plans de mobilitat urbana.


Sustenaible Urban Transport Plans

Sustenaible Urban Transport Plans

2010

Aquesta publicació proporciona una visió al concepte de Plans de Transport Urbà Sostenibles (PTUS), triant i analitzant la relació entre la sostenibilitat i la mobilitat. La publicació presenta alguns punts claus dels PTUS de diferents experiències europees i analitza el rol de la Unió Europea en aquest camp.


Pla general d

Pla general d'infraestructures i serveis de mobilitat de Catalunya

2010

Document de síntesi amb l'objectiu d'integrar en un únic recurs la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, portuàries i logístiques necessàries per a Catalunya. Document marc de referència per a tots el plans i programes sectorials sobre mobilitat que es desenvolupin a Catalunya a partir d'ara,que pren com a referències tant el Llibre blanc del transport i la Política comuna de Transports de la Unió Europea com la planificació d'infraestructures i les polítiques de mobilitat de l'Estat.


Our cities ourselves

Our cities ourselves

2010

Una publicació de caràcter divulgatiu on es proposen els 10 principis de la mobilitat en l'entorn urbà:

1. Walk the walk: Creació de nous entorn per a vianants
2. Powered by people: Creació d'entorns per a ciclistes i altres vehicles no motoritzats
3. Get on the bus: Facilita el transport públic de qualitat i eficient
4. Cruise control: Facilita la mobilitat en vehicle privat en velocitats, reduïdes, en menys nombre i en vehicles nets
5. Deliver the goods: Transport de mercaderies de la manera més neta i segura possible
6. Mix it up: Aglutina gent i activitat, edificis i espais
7. Fill it in: Planificació urbanística orientada a la densificació i eficiència del transport.
8. Get real: Preserva i potencia les característiques naturals, culturals i socials de l'entorn
9. Connect the blocks: Creació de recorreguts per a vianants més directes, interessants i productius que connectin punts d'interès.
10. Make it last: Els espais i edificis pensats des d'un punt de vista sostenible duren més i són més rendibles.


La Estrategia Espaola de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales

La Estrategia Espaola de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales

2010

Aquest projecte té l'objectiu de donar a conèixer l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible entre els responsables polítics i tècnics municipals, així com avaluar les implicacions que aquesta, i altres normes o plans nacionals desenvolupats en els últims anys, té sobre la planificació a nivell local en el camp de la mobilitat.


Plec de prescripcions tcniques dels projectes durbanitzaci despai pblic urb

Plec de prescripcions tcniques dels projectes durbanitzaci despai pblic urb

2010

La qualitat dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà es tradueix en la incorporació de criteris d'accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat, polivalència dels espais, seguretat i cohesió social, eficiència de recursos i facilitat de manteniment, per tal de donar millor servei a la ciutadania. Els Plecs són una eina fonamental per garantir aquesta qualitat en els projectes d'obra pública.

Aquesta edició dels Plecs incorpora la normativa actualitzada, i en concret s'adapta al Reglament RD 1890/2008 d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.


Anuario de la movilidad 2008

Anuario de la movilidad 2008

2009

En l'anuari de la mobilitat 2008 de la Fundació RACC s'hi poden trobar articles sobre els següents continguts:

 • La incorporació de les consideracions medioambientals en l'anàlisi cost-benefici d'inversions de transport.

 • Bons desigs i dosis de realitat. Actituds i comportaments dels espanyols davant de la mobilitat i el medi ambient.
 • Salut i  Mobilitat Urbana
 • Mobilitat sostenible: una qüestió d'espai i gènere
 • La congestió a les vies d'accés a les ciutats de Barcelona y Madrid
 • Accessibilitat al treball i transport en àrees urbanes
 • La inversió del sector públic central en infraestructures del transport
 • La eficàcia de les polítiques contra la sinistralitat viària: El cas de la regulació del límit d'alcohol a la sang
 • La dinàmica de vols intercontinentals directes des d'aeroports europeus

 


Revista Ingeniera y Territorio. Especial movilidad urbana

Revista Ingeniera y Territorio. Especial movilidad urbana

2009

En aquest número de la revista Ingeniería y Territorio, del Colegia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos s'hi poden trobar diferents articles sobre mobilitat urbana, transports públics, transports de mercaderies, mobilitat a peu i en bicicleta, etc.


Una mobilitat per al segle XXI

Una mobilitat per al segle XXI

2009, Tineo, J.A., Cucurull, D. [dir.], Vallespins, F. [dir.], Fuentes, S. [coo.], Pich, M. [coo.]

Aquesta publicació és el fruit de la llarga experiència personal de l'autor en el camp de la mobilitat. A l'inici del dinàmic segle actual, tot allò que relaciona la sostenibilitat amb la mobilitat evoluciona d'una manera tan ràpida que sovint es fa difícil plasmar en un text imprès les innovacions que es produeixen de manera contínua. En aquesta obra s'ha aconseguit plenament, i a més des de la perspectiva inusual d'aplegar el rigor tècnic amb una visió profundament social i humana del fenomen.


Sobre la movilidad en la ciudad

Sobre la movilidad en la ciudad

2009, Manuel Herce

Aquest llibre és, a la vegada, un manual per als qui vulguin exercir-se professionalment en aquest sector i una obra de reflexió pels qui desitgin preguntar-se sobre els problemes actuals de les ciutats...


Revista Democracia y Gobierno Local: Movilidad

Revista Democracia y Gobierno Local: Movilidad

2009

El present número de la revista Democracia y Gobierno Local està dedicat íntegrament a la mobilitat local. S'hi poden consultar articles relacionats amb la planificació de la mobilitat local a Europa, la bicicleta pública a Barcelona, Sevilla y Zaragoza o el paper de les diferents diputacions d'Espanya en la planificació i gestió de la mobilitat.


Anuari Territorial de Catalunya 2009

Anuari Territorial de Catalunya 2009

2009

L’Anuari Territorial, que publica des de fa set anys la Societat Catalana d'Ordenació del Territoril (SCOT), filial de l'IEC, analitza any rere any les transformacions, projectes i conflictes territorials més destacables que succeeixen a Catalunya. Els cent cinquanta temes que recull l’Anuari Territorial 2009 constaten que, en el context de la recessió econòmica i la crisi immobiliària, es mantenen les infraestructures projectades abans de la crisi ―com la línia 9 del metro, la dessaladora d’El Prat o el canal Segarra-Garrigues―, mentre que una part important de les actuacions urbanístiques amb finançament privat estan aturades. Aquest període d’alentiment de les actuacions territorials contrasta amb l’augment de la planificació, amb l’objectiu de preparar el territori per al següent període d’expansió econòmica.


Recomanacions de mobilitat per al disseny urb de Catalunya

Recomanacions de mobilitat per al disseny urb de Catalunya

2009

Aquesta publicació pretén ser un compendi de recomanacions per a planificadors i projectistes del viari urbà, a fi que els nostres carrers esdevinguin uns espais més segurs, més confortables i més respectuosos amb el medi ambient com a futurs escenaris de la mobilitat ciutadana.


Street Design Manual

Street Design Manual

2009

The New York City Street Design Manual provides policies and design guidelines to city agencies, design professionals, private developers and community groups for the improvement of streets and sidewalks throughout the five boroughs. It is intended to serve as a comprehensive resource for promoting higher quality street designs and more efficient project implementation.


Amliorer l

Amliorer l'accs aux grands vnements

2008

L'objectiu d'aquesta guia és presentar solucions de les quals disposa l'organitzador d'un esdeveniment de gran afluència de públic, per tal de millorar-ne la mobilitat i l'accessibilitat.

 


Instruments de planificaci i gesti de la mobilitat local a Europa

Instruments de planificaci i gesti de la mobilitat local a Europa

2008, Georgina Andreu; Antoni Larrull i Francesc Medina (Gabinet GAUDI, SL)

Aquesta publicació fa una anàlisi de les diferents figures de planificació local de la mobilitat i dels respectives formes de governabilitat i gestió de les polítiques per a la millora de la mobilitat a Europa.

Logo Departament de Treball. Generalitat de CatalunyaLogo Comissió Europea
Els continguts tècnics d'aquesta publicació han estat elaborats a partir de la subvenció de la UE TRE/1368/2007

Libro verde del urbanismo y la movilidad

Libro verde del urbanismo y la movilidad

2008, Varis autors

Els continguts del llibre són:

1. Mobilitat urbana
2. Relacions entre ciutat i mobilitat: conseqüències del model actual
3. Ciutats més sostenibles, saludables i socialment integradores: claus des de la gestió de la mobilitat
4. Històries d'èxit
5. Recomanacions i propostes


Mobilitats 2008. Realitats, tendncies i reptes de la mobilitat a Catalunya

Mobilitats 2008. Realitats, tendncies i reptes de la mobilitat a Catalunya

2008

Mobilitats 2008 recull les aportacions d'experts en camps diversos de la mobilitat, i que en conjunt constitueixen un material d'un gran valor diagnòstic i propositiu. El llibre s'estructura segons les tres dimensions de la mobilitat: la socioambiental, la socioeconòmica, i la urbanística i territorial.


Ciutats en (re)-construcci: necessitats socials, transformaci i millora de barris

Ciutats en (re)-construcci: necessitats socials, transformaci i millora de barris

2008

Aquest llibre recull i amplia les aportacions realitzades durant el seminari "Ciutats, en (re) construcció. Necessitats socials, millora de barris i nous instruments de transformació urbana", celebrat a Barcelona el desembre de 2005.

La ciutat construïda està de nou en el centre del debat, no només urbanístic, sinó també social. La societat es troba en un moment clau pel que fa a la transformació social i material de ciutats i barris. Aquesta obra contribueix a identificar les noves necessitats i les millors iniciatives per a fer les ciutats més habitables, justes i cohesionades.


L

L'espai urb de la mobilitat

2007, Francesc Magriny; Joan Mir; Manuel Herce

Llibre verd: Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana

Llibre verd: Cap a una nova cultura de la mobilitat urbana

2007

Aquest llibre de la Comissió Europea s'ha fet públic després de la Setmana de la mobilitat sostenible i segura 2007 i actualment es troba en fase de consulta fins al proper 15 de març de 2008.
Gesti local de la mobilitat sostenible i segura

Gesti local de la mobilitat sostenible i segura

2006, Ortega Cerd, Miquel; Cerd Cullar, Llus


Ecological event management (Gesti ecolgica d

Ecological event management (Gesti ecolgica d'events)

2003

Recomanacions i mesures per a gestionar la mobilitat de grans esdeveniments.2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat