Logo Diputaci Barcelona
Xarxa mobal
Ajudes, subvencions i premis
Subvenci, ajuda, premi
Entitat
Data límit
Vigent
Subvencions per a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
FEDER - IDAE
31/12/2018
vigent

Condicions generals:

Cofinançament al 50%

Àmbit territorial i entitats beneficiàries:

 • Municipis de menys de 20.000 habitants
 • Diputacions
 • Altres agrupacions de municipis legalment establertes (comarques, mancomunitats, etc,)

Termini de presentación de les propostes: des del 18 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2018 o per finalització del pressupost existent. 

Pel que fa a la línia de finançament de les actuacions de mobilitat es citen les següents actuacions:

a) Actuacions promoció de la mobilitat de vianants:

 • Carrers per a vianants
 • Restriccions de trànsit.
 • Eliminació de barreres i millora de l'accessibilitat.

b) Implantació del Pla Director de la Bicicleta per a mobilitat obligada:

 • Disseny d'itineraris segurs per a la bicicleta en l'àmbit urbà.
 • Ciclabilitat dels carrers. Limitació de la velocitat del trànsit de vehicles motoritzats.
 • Carrils bici.
 • Xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes: Principalment en col·legis i edificis públics
 • Ordenances municipals adequades per a la promoció de la bicicleta.
 • Formació per a l'ús de la convivència en la bici amb el trànsit motoritzat i al vianant.
 • Sistema públic de lloguer de bicicleta. Inclosos ancoratges, software, bicicletes, etc., sempre i quan sigui l'entitat local qui assumeixi el cost de la posada en funcionament del sistema. 

c) Camí Escolar:

 • Promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l'escola.

d) Nova Política d'aparcament:

 • Aparcaments dissuasoris per alliberar places d'aparcament al centre urbà.
 • Establiment de zones d'aparcament regulat.
 • Regulació de la càrrega i descàrrega.

i) Transport públic:

 • Implantació de llançadores a polígons, nodes de transport i àrees d'activitat.
 • Informació dinàmica en parades.
 • Introducció de vehicles amb tecnologies o combustibles alternatius per a transport públic col·lectiu.
 • Consideració de la mobilitat alternativa a les licitacions públiques de compra de vehicles per a transport públic o municipal.

f) Promoció de l'ús Compartit del Cotxe:

 • Habilitar plataforma per al cotxe compartit pels ciutadans.

g) Reordenació i disseny urbà:

 • Actuacions de calmat de trànsit.
 • Nous dissenys i ordenació del viari públic.
 • Establiment d'Àrees de Prioritat Residencial.
 • Desviació del trànsit motoritzat de pas.
 • Elaboració dels Plans Generals d'Ordenació Urbanística amb criteris de mobilitat generada i mobilitat sostenible.
 • Promoure la penetració de vehicles propulsats amb energies alternatives a través de la implantació de punts de recàrrega en via pública, aparcaments públics municipals i per a flotes municipals.

h) Campanyes de conscienciació en mobilitat sostenible, recollides en el corresponent PMUS o Pla Director, i sempre que es vegin acompanyades d'altres inversions a cofinançar dins el PMUS o Pla Director.

També seran elegibles les despeses d'elaboració d'un nou PMUS o reelaboració de l'existent

Subvencions per a la installaci d'infraestructures de recrrega per al vehicle elctric en el marc del Pla d'Acci per al desplegament d'infraestructures de recrrega per als vehicles elctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)
Institut Catal de l'Energia
22/05/2017
no vigent

Les actuacions subvencionables són:

 • EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • EdRsRA - Estacions d'accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.
La subvenció permet el finançament del 100% del const de la instal·lació. 
Les dates límit de presentació de les sol·licituds són:

 • EdRRA i EdRsRA: del 23 de febrer de 2017 al 5 d'abril del 2017
 • PdRV: del 23 de febrer de 2017 al 22 de maig de 2017
The European Transport Innovation Challenge 2017
Comissi Europea
07/05/2017
no vigent

Premi destinat a joves (-35 anys) investigadors i/o professionals del sector del transport i la mobilitat que aportin idees innovadores per a fer front al gran repte europeu de reduir un 40% les emissions de C02 l'any 2030 i un 80% l'any 2050. 

El premi consisteix en una estancia completa (allotjament, transport i dietes) per assitir al Congrés Europeu de ITS que es fa a Strasbourg els propers dies 19, 20 i 21 de juny de 2017

Premi Medi Ambient 2017
Generalitat de Catalunya
04/05/2017
no vigent

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2017 per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient.

El Premi té tres modalitats:

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
 • Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
 • Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Identify and test innovative solutions for sustainable urban development
Urban Innovativa Actions
14/04/2017
no vigent

Aquesta convocatòria està destinada a municipis de, com a mínim, 50.000 habitants. En l'àmbit de la mobilitat permet finançar actuacions pilot de mobilitat sostenible com per exemple:

 • Promoció de la mobilitat en bicicleta (incloent bicicletes elèctriques i bicicletes de càrrega)
 • Suport a les solucions que contribueixin a la implementació i desenvolupament dels PMUS
 • Solucions innovadores en sistemes multimodals i que afavoreixin l'intercanvi modal. 
 • Creació de "hubs" logístics que afavoreixin a la reducció de la congestió. 
 • Mobilitat compartida com per exemple car-pooling, bicicleta pública entre d'altres
 • Implementar solucions de mobilitat que es basin en energies alternatives
 • Millora de la seguretat viària de les carreteres, especialment en la gestió de les proteccions de separadors de carrils. 

El co-finançament de les actuacions pot arribar al 80% del total del cost del projecte. 

Subvencions per al foment de l'adquisici de vehicles elctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un s comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecci especial de l'ambient atmosfric per a l'any 2017
Generalitat de Catalunya
09/02/2017
no vigent

Convocar les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2017

Electric Mobility Europe Call 2016
Comissi Europea
06/02/2017
no vigent

Aquesta convocatòria dóna suport a projectes de recerca i innovació en algun dels següents aspectes relacionats amb la mobilitat elèctrica:

 • Integració de la mobilitat elèctrica en el sistema de transport a nivell urbà i metropolità
 • Integració de la mobilitat elèctrica en el transport de mercaderies
 • Smart Mobility i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació
 • Transport públic elèctric
 • Comportament de l'usuari i tendències de consum

 

UITP 2017 Award
UITP
31/01/2017
no vigent

El premi té les següents categories:

 • Estratègia en el transport públic
 • Satisfacció de l'usuari
 • Excel·lència en tecnologia i operació
 • Ciutats petites i àrees de baixa densitat
 • Disseny

ELENA - Support for the preparation of investments in sustainable energy
European Investment Bank
31/12/2016
no vigent

Una de les línies de finançament està directament relacinada amb la mobilitat urbana, concretament amb projectes vinculats amb l'eficiència energètica, com per exemple:

 • autobusos d'alta eficiència energètica (híbrids, elèctrics o de baixes emissions)
 • inversions per a facilitar l'introducció del vehicle elèctric
 • introducció de nous i eficients sistemes de transport urbà de mercaderies
 • facilitats per a la intermodalitat en el transport

Finançament disponible fins a l'esgotament del fons. 

El programa permet cobrir fins al 90% dels costos de la inversió. 

5th Sustainable Urban Mobility Planning Award
Comissi Europea
28/10/2016
no vigent

Aquest any el premi europeu dels plans de mobilitat urbana té com a tema la distribució urbana de mercaderies. Aquest premi reconeixerà aquelles administracions locals o regionals que hagin destacat en la integració de la distribució urbana de mercaderies en el conjunt de la planificació urbana. 

Plan de Impulso a la Movilidad con Vehculos de Energas Alternativas (MOVEA)
Ministerio de la Presidencia
15/10/2016
no vigent

El Programa MOVEA 2015 respon a la integració dels diferents plans d'ajut per a recolzar la mobilitat amb tecnologies alternatives que fins ara s'estaven publicant des del Govern de l'Estat de forma paral·lela en el pla MOVELE o el PIMA-AIRE però ampliat amb altres conceptes i noves consideracions d'elegilbilitat i imports d'ajut.

Gràcies a aquest nou programa es poden obtenir ajudes per a l'adquisició de vehicles nets, ja sigui 100% elèctrics, híbrids, de baixes emissions i també motocicletes i bicicletes elèctriques.

 

Premi Internacional "Juan Antonio Fernndez del Campo" a la innovaci en carreteres
Asociaci Espaola de la Carretera
23/09/2016
no vigent

El Jurat valorarà l'aportació del/s autor/s al desenvolupament de la tecnologia de Carreteres, prestant especial atenció a l'originalitat de la investigació i el seu caràcter innovador, la seva qualitat, la excel·lència de les solucions que contempli, les possibilitats de materialització pràctica dels seus conclusions i la rellevància de les mateixes . Tindrà, així mateix, en compte l'esforç investigador.

Horizon 2020: Energy Efficiency - Engaging and activating public authorities
Comissi Europea
15/09/2016
no vigent

Propostes que demostrin un enfocament innovador en accions públiques per desenvolupar, finançar i implementar plans ambiciosos energia sostenible i mesures (per exemple aprofitant sinergies amb el Pacte d'alcaldes o ciutats intel·ligents), sobre la base de dades fiables.

Es potenciarà que les administracions públiques adoptin un enfocament de múltiples parts interessades i mirar a sectors amb estalvi potencial com edificis, indústria i mobilitat urbana, així com per prendre en consideració la integració de les normes de criteris de qualitat ambiental rellevant quan augmenta el rendiment de l'eficiència energètica d'edificis d'alta energia.

Access City Award 2017
European Comission
08/09/2016
no vigent

Ciutats europees de més de 50 000 habitants podran presentar, fins el proper 8 de setembre, les seves activitats i estratègies dissenyades per fer ciutats sense barreres per viure i treballar.

La Comissió Europea lliurarà tres premis i dues mencions especials a cinc ciutats europees en el marc d'una cerimònia que tindrà lloc a Brussel·les, el proper 29 de novembre, Dia Europeu de les persones amb discapacitat.

CIVITAS AWARD 2016
CIVITAS
15/07/2016
no vigent

El premi contempla quatre categories:

 • Categoria I: Innovació tènica
 • Categoria II: Participació pública
 • Categoria III: La ciutat CIVITAS de l'any
 • Categoria IV: La transformació CIVITAS

 

Programa complementari de millora de camins municipals
Diputaci de Barcelona
14/07/2016
no vigent

El Programa complementari de millora de camins municipals té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d'obres de millora dels camins municipals d'ús públic per part dels ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona.

Premios Ciudad Sostenible 2016
Forum Ambiental
08/07/2016
no vigent

Podran presentar-se tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals de l'Estat Espanyol en els que s'hagin executat satisfactòriament actuacions dirigides a la sostenibilitat en els dos últims anys.

Es convoquen en les següents categories :

 • Premi especial "Ciutat més sostenible"
 • Gestió i reducció de residus
 • Cicle integral de l' aigua
 • Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Educació ambiental

Premis solidaris ONCE Catalunya
ONCE
29/06/2016
no vigent

El premi inclou una categoria específica per a administracions públique que reconeix a l'estament de l'Administració Pública, que destaqui per desenvolupar programes i projectes continuats dins dels següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i la inclusió, l'accessibilitat universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per a tots.

Catàleg de Serveis i Activitats DIBA


A partir del 18 de desembre de 2015 es publicarà el nou Catàleg de Serveis i Activitats 2016 de la Diputació de Barcelona

Butlletí MOBAL


Vols estar al dia de totes les subvencions que surten? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avs legal