Logo Diputaci Barcelona
Xarxa mobal
Ajudes, subvencions i premis
Subvenci, ajuda, premi
Entitat
Data límit
Vigent
Programa dajuts per a la realitzaci de plans de desplaaments dempresa (PDE)
ATM
25/05/2022
vigent

Dins de la seva estratègia d’impuls de la mobilitat sostenible a les organitzacions, l’ATM compta amb un programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE) adreçat a persones físiques, empreses i societats mercantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

De forma general es tracta d’una subvenció a fons perdut, l’import de la qual és del 50% del cost de la redacció del PDE amb un màxim de 5.000 €, si bé es contemplen algunes variacions tant en l’import com en el percentatge segons la dimensió del centre de treball o la seva ubicació territorial.

EU Urban Road Safety Award
European Comission
16/12/2019
vigent
Projectes singulars en matria de mobilitat sostenible, (Programa MOVES Projectes Singulars)
IDAE
20/11/2019
vigent

L’objectiu és fomentar la sostenibilitat, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el sector del transport, amb la conseqüent reducció de la dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2.

Els projectes finançables seran:

 • Projectes singulars en entorns urbans, que plantegin canvis en el model de mobilitat i en la configuració de la ciutat, apostant per l’eficiència, la sostenibilitat i l’augment de qualitat de vida urbana.
 • Projectes singulars d’innovació, de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en electromobilitat.

Premi Europeu sobre Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
European Mobility Week
31/10/2019
no vigent

El 8è Premi SUMP se centra en la marxa segura i el ciclisme, que es relaciona amb el tema EUROPEANMOBILITYWEEK d'aquest any. El premi se centra en la integració de la mobilitat activa segura en la planificació de la mobilitat urbana sostenible. Això inclou el desenvolupament i la promoció de la marxa i el ciclisme com a modes de transport urbà i la millora de la seguretat per als vianants i els ciclistes.

European Green Capital 2022
European Comission
14/10/2019
no vigent

El European Green Capital Award (EGCA), que ja compleix el 13è any, s’atorga anualment a una ciutat europea de més de 100.000 habitants que s’ha mostrat ser líder en sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. El guanyador del Premi 2022 rebrà 350.000 € per començar el seu any com a Capital Verda Europea.

European Green Leaf Award 2021
European Comission
14/10/2019
no vigent

El European Green Leaf Awars (EGLA) està obert a ciutats i ciutats d’entre 20.000 i fins a 100.000 habitants, per reconèixer i promoure els seus esforços cap a una millor gestió i resultats ambientals. El guanyador del premi 2021 rebrà 75.000 € per donar suport a les seves activitats durant tot el seu any de la fulla verda europea.

Prize for renewable energy islands (RESponsible island)
European Comission
26/09/2019
no vigent

Aquest premi reconeix els èxits en la producció d’energies renovables locals per a electricitat, calefacció, refrigeració i transport a les illes.

El nom del premi fa referència a la combinació de les energies renovables (RES) i la responsabilitat.

CIVITAS Awards 2019
CIVITAS
19/07/2019
no vigent

Els Premis CIVITAS destaquen alguns dels treballs de mobilitat urbana sostenible més ambiciosos, innovadors i amb més èxit.

Proporcionen una plataforma privilegiada per a les ciutats per demostrar la seva excel·lència en la gestió de la mobilitat urbana, tant pel que fa a l'elaboració de polítiques com per a les mesures implementades.

Els guanyadors serveixen de model a altres pobles i ciutats d'Europa, inspirant-los en les seves pròpies iniciatives per fer un transport urbà més net i millor.

Subvencions per a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
FEDER - IDAE
30/06/2019
no vigent

Condicions generals:

Cofinançament al 50%

Àmbit territorial i entitats beneficiàries:

 

 • Municipis de menys de 20.000 habitants
 • Diputacions
 • Altres agrupacions de municipis legalment establertes (comarques, mancomunitats, etc,)

Termini de presentación de les propostes: des del 18 de juliol de 2017 fins al 30 de juny de 2019 o per finalització del pressupost existent. 

Pel que fa a la línia de finançament de les actuacions de mobilitat es citen les següents actuacions:

a) Actuacions promoció de la mobilitat de vianants:

 • Carrers per a vianants
 • Restriccions de trànsit.
 • Eliminació de barreres i millora de l'accessibilitat.

 

b) Implantació del Pla Director de la Bicicleta per a mobilitat obligada:

 • Disseny d'itineraris segurs per a la bicicleta en l'àmbit urbà.
 • Ciclabilitat dels carrers. Limitació de la velocitat del trànsit de vehicles motoritzats.
 • Carrils bici.
 • Xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes: Principalment en col·legis i edificis públics
 • Ordenances municipals adequades per a la promoció de la bicicleta.
 • Formació per a l'ús de la convivència en la bici amb el trànsit motoritzat i al vianant.
 • Sistema públic de lloguer de bicicleta. Inclosos ancoratges, software, bicicletes, etc., sempre i quan sigui l'entitat local qui assumeixi el cost de la posada en funcionament del sistema. 

 

c) Camí Escolar:

 • Promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l'escola.

 

d) Nova Política d'aparcament:

 • Aparcaments dissuasoris per alliberar places d'aparcament al centre urbà.
 • Establiment de zones d'aparcament regulat.
 • Regulació de la càrrega i descàrrega.

 

i) Transport públic:

 • Implantació de llançadores a polígons, nodes de transport i àrees d'activitat.
 • Informació dinàmica en parades.
 • Introducció de vehicles amb tecnologies o combustibles alternatius per a transport públic col·lectiu.
 • Consideració de la mobilitat alternativa a les licitacions públiques de compra de vehicles per a transport públic o municipal.

 

f) Promoció de l'ús Compartit del Cotxe:

 • Habilitar plataforma per al cotxe compartit pels ciutadans.

 

g) Reordenació i disseny urbà:

 • Actuacions de calmat de trànsit.
 • Nous dissenys i ordenació del viari públic.
 • Establiment d'Àrees de Prioritat Residencial.
 • Desviació del trànsit motoritzat de pas.
 • Elaboració dels Plans Generals d'Ordenació Urbanística amb criteris de mobilitat generada i mobilitat sostenible.
 • Promoure la penetració de vehicles propulsats amb energies alternatives a través de la implantació de punts de recàrrega en via pública, aparcaments públics municipals i per a flotes municipals.

 

h) Campanyes de conscienciació en mobilitat sostenible, recollides en el corresponent PMUS o Pla Director, i sempre que es vegin acompanyades d'altres inversions a cofinançar dins el PMUS o Pla Director.

També seran elegibles les despeses d'elaboració d'un nou PMUS o reelaboració de l'existent

Subvencions, en espcie de cessi de bicicletes, a empreses de l'mbit metropolit
AMB
28/05/2019
no vigent

Convocatòria de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

12 CONCURS JOVES I MOBILITAT 2018-2019
RACC
15/05/2019
no vigent

“Joves i Mobilitat” és un concurs amb el què el RACC pretén que els joves treballin aspectes de mobilitat sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin una mobilitat responsable.

En el concurs “Joves i Mobilitat” els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant projectes de millora, anuncis gràfics i vídeo per Instagram.

Catleg de Serveis 2019: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible
Diputaci de Barcelona
01/04/2019
no vigent

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:

 • Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i implementació de plans vigents 
 • Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, estudis de millora del transport públic.

Catleg de Serveis 2019: Estudis i plans d'accessibilitat
Diputaci de Barcelona
01/04/2019
no vigent

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix l'elaboració de:

 • Plans d'accessibilitat (nova redacció o actualització) 
 • Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat 
 • Noves eines de gestió d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat: 
  • Identificació de serveis mínims 
  • Plans de manteniment 
  • Adaptació de productes i serveis 
  • Publicació de dades d'accessibilitat  
  • Desenvolupament de mesures de promoció, foment i sensibilització.

Catleg de Serveis 2019: Camins municipals
Diputaci de Barcelona
01/04/2019
no vigent

Elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar els ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa de camins públics, i també sobre la clarificació de la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou:

 • Inventaris de camins municipals 
 • Incorporació dels senders i de la seva consulta massiva en fonts històriques als catàlegs de camins municipals prèviament redactats per la Diputació de Barcelona.

Sollicitud de subvenci a la compra de bicicleta elctrica 2018
rea Metropolitana de Barcelona
31/03/2019
no vigent

Convocatòria pública 2018 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria 2018 la quantitat de 250.000 euros. Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2018 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

PREMI CESBA PER A BARRIS SOSTENIBLES 2019
CESBA
17/02/2019
no vigent

La finalitat d’aquest premi és difondre i capitalitzar les eines i metodologies desenvolupades per aquest projecte per avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes. Poden presentar les seves candidatures totes les àrees urbanes (ciutats, districtes, barris, etc) del territori europeu (siguin o no membres de la UE) que compleixin, com a mínim, 3 dels següents requisits:

 • Els límits són carrers, elements naturals i límits legals
 • Superfície d’ entre 40.000 m2 i 160.000 m2
 • Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts
 • Agrupació d’entre 5 i 15 edificis
 • Entre 200 i 1.500 habitants

Catleg de Serveis 2019: Actuacions de seguretat viria urbana
Diputaci de Barcelona
07/02/2019
no vigent

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ) fins a un màxim de 10.000 euros (IVA inclòs). L'import màxim total de l'actuació és de 40.000 euros (IVA exclòs).

Catleg de Serveis 2019: Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana
Diputaci de Barcelona
07/02/2019
no vigent

Suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura.Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).

Catleg de Serveis 2019: Neteja viria hivernal de l'accs al nucli principal o de camins d'us pblic (hivern 2019-2020)
Diputaci de Barcelona
07/02/2019
no vigent

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.

CIVITAS activitats d'intercanvi 2019
CIVITAS
21/01/2019
no vigent

Braga (Portugal) - study visit - February 2019 Cologne (Germany) - study visit - March or April 2019 Antwerp (Belgium) - study visit - 8-10 May 2019 Budapest (Hungary) - study visit - June or September 2019 Rethymno (Greece) - work placement - September or October 2019 Cascais (Portugal) - study visit - October 2019 Tel Aviv-Yafo (Israel) - activity and date TBC

European Startup Prize for mobility 2019
European Parliaments Transport and Tourism Committee Chairwoman, Karima Delli, Boston Consulting Group and Via ID
21/01/2019
no vigent

The EUSP is a unique accelerator programme that supports startups developing sustainable mobility innovations, with the aim of giving them the resources necessary to scale up in Europe.

CIVITAS SUMPs-Up - SUMP Learning Programme - 3rd Call for Applications
CIVITAS SUMPs-Up
19/01/2019
no vigent

El projecte europeu CIVITAS SUMPs-UP està buscant persones integrants d'autoritats locals vinculades a algun PMUS per tal de dur a terme un programa de formació integral sobre la implementació d'aquests PMUS. 

El projecte preveu un finançament de fins a 7.500 € per persona en concepte de despeses de transport i dietes. 

Les activitats de formació seran diverses, algunes de presencials de diversos punts d'Europa i d'altres on-line. 

Subvencions per a actuacions d'ordenaci ambiental de la illuminaci exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019
Generalitat de Catalunya
16/01/2019
no vigent

Subvencions amb l'objectiu de preservar la qualitat del cel nocturn i prevenir els efectes nocius de la contaminació lumínica en el medi

ELENA supporting investments in energy efficiency and sustainable transport
European Investment Bank
31/12/2018
no vigent

El programa ELENA, del Banc Europeu d'Inversions (EIB) té com a objectiu finançar l'assistència tècnica per a la posada en funcionament de grans programes d'inversions en infraestructures, entre elles infraestructures del transport. Normalment, la quantitat mínima d'inversió del projecte ha d'estar al voltant dels 30 MEUR, ja sigui en un sol projecte o en un paquet de projectes d'infraestructures. 

Els costos subvencionables són tots aquells que es deriven de l'assistència tècnica (redacció de projectes, estudis de viabilitat, recerca de finançament, preparació de concursos públics, etc.)

El programa ELENA permet finançar fins al 90% dels costos de l'assistència tècnica.

El programa està actiu de manera indefinida mentre hi hagi pressupost disponible. 

Convocatria del cofinanament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Generalitat de Catalunya
05/12/2018
no vigent

Els continguts dels eixos prioritaris que cobreix aquesta convocatòria FEDER són els següents:

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.

OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.

PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.

OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.

 

PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.

Convocatria de subvencions per fomentar l'execuci d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finanament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Generalitat de Catalunya
03/12/2018
no vigent

Els objectius estratègics que cobreix aquesta línia FEDER són els següents:

 • OE 4.5.1: Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana
 • OE 6.3.2: Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d'interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic

 

Catàleg de Serveis i Activitats DIBAButlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat