Logo Diputaci Barcelona
Xarxa mobal
Ajudes, subvencions i premis
Subvenci, ajuda, premi
Entitat
Data límit
Vigent
Subvencions per a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020
FEDER - IDAE
31/12/2018
vigent

Condicions generals:

Cofinançament al 50%

Àmbit territorial i entitats beneficiàries:

 • Municipis de menys de 20.000 habitants
 • Diputacions
 • Altres agrupacions de municipis legalment establertes (comarques, mancomunitats, etc,)

Termini de presentación de les propostes: des del 18 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2018 o per finalització del pressupost existent. 

Pel que fa a la línia de finançament de les actuacions de mobilitat es citen les següents actuacions:

a) Actuacions promoció de la mobilitat de vianants:

 • Carrers per a vianants
 • Restriccions de trànsit.
 • Eliminació de barreres i millora de l'accessibilitat.

b) Implantació del Pla Director de la Bicicleta per a mobilitat obligada:

 • Disseny d'itineraris segurs per a la bicicleta en l'àmbit urbà.
 • Ciclabilitat dels carrers. Limitació de la velocitat del trànsit de vehicles motoritzats.
 • Carrils bici.
 • Xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes: Principalment en col·legis i edificis públics
 • Ordenances municipals adequades per a la promoció de la bicicleta.
 • Formació per a l'ús de la convivència en la bici amb el trànsit motoritzat i al vianant.
 • Sistema públic de lloguer de bicicleta. Inclosos ancoratges, software, bicicletes, etc., sempre i quan sigui l'entitat local qui assumeixi el cost de la posada en funcionament del sistema. 

c) Camí Escolar:

 • Promoció de la mobilitat de vianants i / o amb bicicleta a l'escola.

d) Nova Política d'aparcament:

 • Aparcaments dissuasoris per alliberar places d'aparcament al centre urbà.
 • Establiment de zones d'aparcament regulat.
 • Regulació de la càrrega i descàrrega.

i) Transport públic:

 • Implantació de llançadores a polígons, nodes de transport i àrees d'activitat.
 • Informació dinàmica en parades.
 • Introducció de vehicles amb tecnologies o combustibles alternatius per a transport públic col·lectiu.
 • Consideració de la mobilitat alternativa a les licitacions públiques de compra de vehicles per a transport públic o municipal.

f) Promoció de l'ús Compartit del Cotxe:

 • Habilitar plataforma per al cotxe compartit pels ciutadans.

g) Reordenació i disseny urbà:

 • Actuacions de calmat de trànsit.
 • Nous dissenys i ordenació del viari públic.
 • Establiment d'Àrees de Prioritat Residencial.
 • Desviació del trànsit motoritzat de pas.
 • Elaboració dels Plans Generals d'Ordenació Urbanística amb criteris de mobilitat generada i mobilitat sostenible.
 • Promoure la penetració de vehicles propulsats amb energies alternatives a través de la implantació de punts de recàrrega en via pública, aparcaments públics municipals i per a flotes municipals.

h) Campanyes de conscienciació en mobilitat sostenible, recollides en el corresponent PMUS o Pla Director, i sempre que es vegin acompanyades d'altres inversions a cofinançar dins el PMUS o Pla Director.

També seran elegibles les despeses d'elaboració d'un nou PMUS o reelaboració de l'existent

ELENA supporting investments in energy efficiency and sustainable transport
European Investment Bank
31/12/2018
vigent

El programa ELENA, del Banc Europeu d'Inversions (EIB) té com a objectiu finançar l'assistència tècnica per a la posada en funcionament de grans programes d'inversions en infraestructures, entre elles infraestructures del transport. Normalment, la quantitat mínima d'inversió del projecte ha d'estar al voltant dels 30 MEUR, ja sigui en un sol projecte o en un paquet de projectes d'infraestructures. 

Els costos subvencionables són tots aquells que es deriven de l'assistència tècnica (redacció de projectes, estudis de viabilitat, recerca de finançament, preparació de concursos públics, etc.)

El programa ELENA permet finançar fins al 90% dels costos de l'assistència tècnica.

El programa està actiu de manera indefinida mentre hi hagi pressupost disponible. 

Pla Movalt: Ajudes a l'adquisici de vehicles d'energies alternatives
IDAE
30/06/2018
vigent

Autònoms, persones físiques , empreses privades, i altres tipus de persones jurídiques tal que el seu número de identificació fiscal (NIF) comenci por las lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W., les entitats locals i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les entitats públiques vinculades o dependents d’elles, i altres entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

És subvencionable l'adquisició de vehicles propulsats per Gas Natural (GNC, GNL), elèctrics (BEV, REEV, PHEV) de qualsevol categoria, quadricicles elèctrics, motocicletes elèctriques i vehicles de pila de combustible.

 

 

Segunda convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso ms eficiente de los modos de transporte (FNEE)
IDAE
24/04/2018
vigent

Subvencions que permeten el cofinançament d'actuacions que aconsegueixin una reducció d'emissions de CO2 i del consum d'energia. En concret es preveu destinar els fons de la subvenció a tres tipus d'actuacions: plans de mobilitat als centres de treball, millores de les flotes de transport i cursos de conducció eficient.

EU Sustainable Energy Awards 2018
Sustenaible Energy Week
23/02/2018
no vigent

Està desenvolupant una iniciativa innovadora i efectiva de transició energètica? Si és així, és hora de destacar: sol·liciteu els European Union Sustenaible Energy Week Awards 2018. Les categories per a aquest any són: Consumidors, Sector públic, Empreses, i aquest any per primera vegada hi haurà una categoria de Joves Líders d'Energia. 

European Startup Prize for Mobility
European Startup Prize for Mobility
08/01/2018
no vigent

El Parlament Europeu, Via ID i Boston Consulting Group van llançar el European Startup Prize for Mobility per convidar a totes les empreses europees de transport i mobilitat que demostrin els impactes ecològics i / o socials amb el seu producte / solució per aplicar avui mateix.

Quins són els premis?

L'objectiu d'aquest premi és ajudar els empresaris a conquerir el mercat europeu de la mobilitat. Les 10 primeres startups seleccionades obtindran visibilitat sense precedents a través d'un recorregut per cinc capitals europees per cercar clients potencials, inversors, acceleradors comercials i socis locals.

A més d'aquest recorregut, el jurat triarà 4 finalistes durant la cerimònia de lliurament dels premis, que rebran un màrqueting empresarial i jurídic dedicat de 4 mesos, creat per The Boston Consulting Group i altres socis (despatxos i empreses).

Subvenci a la compra de bicicleta elctrica 2017
rea Metropolitana de Barcelona
31/12/2017
no vigent

Convocatòria pública 2017 de subvencions, dirigida a particulars i entitats privades o públiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquesta acció té per objectiu recolzar un canvi en la mobilitat, cap a un model on la bicicleta sigui un mode de transport habitual per als desplaçaments quotidians en els nuclis urbans, en substitució del cotxe privat.

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria 2017 la quantitat de 250.000 euros. Les subvencions es concediran d'acord amb allò establert a les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes elèctriques i pel que s'estableix en aquesta convocatòria.

Per aquesta convocatòria, l'AMB concedirà una subvenció fixa de 250 € per la compra d'una bicicleta elèctrica.

El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2017 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).

Sustainable Urban Mobility Planning Award 2017
European Mobility Week
03/11/2017
no vigent

El premi de la Comissió Europea per a la planificació de la mobilitat urbana sostenible es va posar en marxa el 2012 i s'ha presentat cinc vegades. L'objectiu d'aquest premi é fomentar l'adopció de plans de mobilitat urbana sostenibles (SUMPs) per part de les autoritats locals d'Europa i recompensar els èxits destacats en l'àrea prioritària temàtica de cada any.

La temàtica d'aquest any és "la mobilitat compartida en els plans de mobilitat urbana" (Shared mobility in sustainable urban mobility planning)

Subvencions, en espcie de cessi de bicicletes, a empreses de l'mbit metropolit
rea Metropolitana de Barcelona
31/10/2017
no vigent

Aquestes subvencions tenen per objectiu facilitar el canvi modal d'usuaris del vehicles privat cap a la bicicleta. L'AMB cedirà un màxim de 5 bicicletes elèctriques a cada empresa sol·licitant, per un termini màxim de 6 mesos, amb la finalitat que els treballadors puguin provar aquest mitjà de transport i animar-los a fer el canvi de mode de transport un cop finalitzats els 6 mesos de la cessió. 

 

Suport tcnic de la UE per a projectes de mobilitat sostenible
Comissi Europea
31/10/2017
no vigent

Aquest nou servei de la Comissió Europea està pensat per oferir assessorament tècnic a projectes de l'àmbit de la mobilitat sostenible. En concret el suport es centra en:

 • Identificar oportunitats d'inversió;
 • Connectar amb socis del projecte amb inversors.

Es seleccionaran fins a 20 projectes per rebre aquests serveis.

 

El suport tècnic es prioritzarà per a projectes que tinguin a veure amb nous serveis de mobilitat o bé amb projectes de mobilitat elèctrica. 

EUROPEAN MOBILITY WEEK Award 2017
EUROPEAN MOBILITY WEEK Award 2017
23/10/2017
no vigent

El Premi EUROPEAN MOBILITY WEEK es presenta a l'autoritat local que es considera que ha fet el màxim esforç per donar a conèixer la mobilitat sostenible durant la setmana europea de la mobilitat sostenible (16-22 de setembre). 

Els guanyadors del premi, elegits per un panell independent d'experts en transport, reben un vídeo de tres minuts en anglès i en la seva llengua materna destacant els seus èxits. A més, la ciutat guanyadora i els finalistes es promocionen a través dels canals de la campanya.

de puntos de recarga de vehculos elctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017)
Pla MOVEA 2017
15/10/2017
no vigent

Un decret regula les bases per a la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles elèctrics, de gas liquat del petroli (GLP/Autogas), de gas natural comprimit (GNC) i liquat (GNL), vehicles que es propulsin amb pila de combustible i motos elèctriques, fomentant amb això la sostenibilitat en el sector del transport, la disminució de les emissions de contaminants i la millora de qualitat de l'aire, com també la diversificació de les fonts energètiques en el transport i la conseqüent reducció de la dependència energètica del petroli 

En aquest reial decret també es contempla la concessió d'ajudes per a la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en zones d'accés públic.

Access City Award 2018
Comissi Europea
11/09/2017
no vigent

Premi destinat a reconèixer la tasca de les ciutats europees de més de 50.000 habitants en millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i també les persones grans.

Les iniciatives de les ciutats que s'hi presentin han de tractar sobre temàtiques d'infraestructures, edificis públics, aspectes comunicatius i accés a béns i serveis.  

CIVITAS Awards 2017
CIVITAS
14/07/2017
no vigent

En aquesta convocatòria les ciutats poden optar a 4 categories:

 • "Bold Measure" Award, per a mesures "atrevides" amb un enfocament innovador i que encara no s'hagin implantat de manera generalitzada.
 • "Take Up" Award, per a mesures que s'han transferit de manera exitosa entre una ciutat i una altra. 
 • "CIVITAS Legacy" Award, per a ciutats que han sabut traslladar la seva implicació i compromís en el programa CIVITAS en mesures d'alt impacte i llarga durada. 
 • "Transformations" Award, per a transformacions significatives cap a ciutats més habitables i smart, gràcies a la implantació de mesures de mobilitat.

Subvencions per a la installaci d'infraestructures de recrrega per al vehicle elctric en el marc del Pla d'Acci per al desplegament d'infraestructures de recrrega per als vehicles elctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)
Institut Catal de l'Energia
22/05/2017
no vigent

Les actuacions subvencionables són:

 • EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • EdRsRA - Estacions d'accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.
La subvenció permet el finançament del 100% del const de la instal·lació. 
Les dates límit de presentació de les sol·licituds són:

 • EdRRA i EdRsRA: del 23 de febrer de 2017 al 5 d'abril del 2017
 • PdRV: del 23 de febrer de 2017 al 22 de maig de 2017
The European Transport Innovation Challenge 2017
Comissi Europea
07/05/2017
no vigent

Premi destinat a joves (-35 anys) investigadors i/o professionals del sector del transport i la mobilitat que aportin idees innovadores per a fer front al gran repte europeu de reduir un 40% les emissions de C02 l'any 2030 i un 80% l'any 2050. 

El premi consisteix en una estancia completa (allotjament, transport i dietes) per assitir al Congrés Europeu de ITS que es fa a Strasbourg els propers dies 19, 20 i 21 de juny de 2017

Premi Medi Ambient 2017
Generalitat de Catalunya
04/05/2017
no vigent

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2017 per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient.

El Premi té tres modalitats:

 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
 • Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
 • Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Catàleg de Serveis i Activitats DIBA


Butlletí MOBAL


Vols estar al dia de totes les subvencions que surten? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avs legal