Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Bones prctiques

Millora de l'accessibilitat al barri de La Ribera

ltima actualitzaci: 10/07/2013

Situació de partida:

L'any 2005, l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya van signar el conveni per al desenvolupament del Pla Integral de La Ribera, que subvenciona la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. El Pla contempla accions de tipus urbanístic, social i econòmic, distribuïdes en set camps, que es desenvoluparan fins a la finalització de l’any 2011 (es demanaran dos anys de pròrroga).

La plaça de la Ribera es trobava inicialment aïllada dels edificis adjacents per l’existència d’un vial per a vehicles amb zones d’aparcament a ambdós costats, i la pista poliesportiva existent trencava la continuïtat espaial de la plaça. També existia un ampli espai continu, a un metre per sobre del nivell de terra, poc freqüentat i que s’afegia a l’esquarterament de la plaça. Al carrer de Llevant, la disposició d’un parterre central, la manca de continuïtat de la rambla central al llarg de tot el carrer i la disposició dels aparcaments dificultaven el trànsit de vianants, alhora que inhabilitaven la rambla com a possible àrea lineal de lleure i passeig. A més es donava un deteriorament general de determinats elements de mobiliari urbà.

Els objectius del Pla són, en aquest sentit:

  • millorar la permeabilitat del barri, adequant els itineraris que el connecten amb la resta del municipi;

  • millorar la qualitat de l’espai públic interior del barri, fent de les zones verdes elements per al foment de la convivència, i eliminant les barreres arquitectòniques;

  • crear equipaments i dotar-los de serveis per desplegar un programa integral de millora del benestar individual i de la cohesió social;

  • fomentar l’associacionisme i la participació ciutadana mitjançant les actuacions i programes que desenvolupi el Centre Cívic de la Ribera, afavorint la integració voluntària i el foment de la diversitat ètnica, cultural i de gènere, com a riquesa específica del barri;

  • fomentar la dinamització econòmica i comercial del barri, mitjançant la implicació dels botiguers i empresaris en un projecte comú; i rehabilitar el parc immobiliari per tal de millorar les condicions d’accessibilitat, d’aïllament, de seguretat estructural, de sostenibilitat i sanitàries de la població.

Plànol de situació del barri de la Ribera
Plànol de situació del barri de la Ribera

Característiques de l'actuació:

Les actuacions en l'àmbit de la millora de l'espai públic i l'accessibilitat han consistit en obres de remodelació de l'avinguda de La Ribera, la plaça de La Ribera, el carrer Llevant, i el tram d’Horts entre l’avinguda de la Ribera i el carrer Conca.

 

Avinguda de la Ribera:

Les millores de l’avinguda de La Ribera, per la seva banda, han consistit en la reurbanització de la calçada del costat del riu Besòs, la reordenació del sistema d’aparcament dels vehicles -que ha passat de cordó a bateria-, la supressió de barreres arquitectòniques i la millora del mobiliari urbà i l’enllumenat del costat del riu.

 

Plaça de la Ribera:

A la plaça de La Ribera s’ha suprimit el vial que la separava dels edificis, donant continuïtat a la plaça fins a l’avinguda de La Ribera; s’han traslladat les places d’aparcament al costat de la plaça que dóna a l’avinguda; s’ha dotat a la plaça d’un disseny unitari, reordenant els espais, desplaçant la pista poliesportiva i ampliant la zona de jocs infantils; i s’han suprimit les barreres arquitectòniques i s’ha reestructurat i implantat nou mobiliari urbà i nou arbrat.

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit acostar la plaça als veïns, obrint-la visualment a l’entorn i creant un espai que potencia els usos cívics. S’ha potenciat la plaça com a porta d’entrada al barri i nexe amb la resta del municipi, vinculant els seus espais per a vianants amb l’avinguda de La Ribera, convertir-la en un lloc de pas i d’estada. Amb aquesta transformació es pretén també cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri, mitjançant la disposició d’un espai ampli que actuï com a lloc de reunió, trobada i esplai dels veïns.

Abans i després a la Plaça de la Ribera

Abans i després a la Plaça de la Ribera

Abans i després a la Plaça de la Ribera

Abans i després a la Plaça de la Ribera

 

Carrer Llevant:

La manca de continuïtat de la rambla central al carrer Llevant dificultava el trànsit de vianants i la inhabilitava com a possible àrea de lleure i passeig. Les obres han consistit en la reurbanització de la calçada i les voreres, suprimint la rambla central i reordenant el carrer, creant una àmplia vorera que té continuïtat amb la Pça. de la Ribera i allunya els cotxes dels habitatges. Com a la plaça de la Ribera, s’han suprimit les barreres arquitectòniques i s’ha reestructurat i implantat nou mobiliari urb{ i nou arbrat.

Abans i després al carrer Llevant

Abans i després al carrer Llevant

Amb aquesta intervenció s’ha ampliat l‘espai de lleure del carrer Llevant, acostant-lo als veïns, i creant un eix cívic que permeti l’ús de l’espai públic per al lleure i el passeig, objectiu que també es persegueix amb la reurbanització del carrer dels Horts. A més, es pretén potenciar el carrer Llevant com a porta d’entrada al barri i nexe amb la resta del municipi, vinculant els seus espais per a vianants amb l’avinguda i la plaça de La Ribera, de forma que els nous itineraris creats al llarg de la façana fluvial penetrin cap al barri.

Nous espais de convivència generats durant el procés de reurbanització

Nous espais de convivència generats durant el procés de reurbanització

 

Pla de participació ciutadana:

En el conjunt del projecte, ha tingut un pes molt important l’aportació ciutadana, mitjançant el Pla de participació desenvolupat per l’Oficina Gestora del Pla Integral de La Ribera amb la col·laboració de l’empresa Àgora. A partir d’un avantprojecte, es van fer dues assemblees veïnals i reunions amb la Taula Cívica, l’Associació de Veïns i les comunitats de propietaris. El resultat va ser que el 90% de les propostes ciutadanes van estar incorporades al projecte definitiu.

Procés de participació ciutadana en el Pla de barri de la Ribera

Procés de participació ciutadana en el Pla de barri de la Ribera

 

Aquestes obres van finalitzar el desembre de 2007. Resta per executar la reurbanització del tram de C. dels Horts comprés entre el carrer Conca i el carrer de les Aigües, pendent de la finalització del procés d’expropiació de les cinc finques que cal enderrocar per poder executar l’obra, així com el reallotjament de les famílies afectades.

Plànol de situació de les actuacions principals
Plànol de situació de les actuacions principals

Resultats obtinguts:

El barri de La Ribera és un espai delimitat per quatre barreres que l’han mantingut fins ara en un cert aïllament: el riu Besòs, la fàbrica de pintures Valentine, la fàbrica de pigments Daicolorchem i la via ferroviària que condueix a França.

En aquests moments, la fàbrica Valentine s’ha traslladat a un altre indret de Montcada i el desenvolupament de l’àmbit que ocupava permetrà la connexió del barri amb la resta del municipi. D'altra banda, la fàbrica Daicolorchem ha tancat i s’ha signat l’acord de soterrament de la línia ferroviària que condueix a França. Per tant, en poc temps el barri de la Ribera quedarà cosit al teixit urbà del centre de Montcada, convertint-se en un barri ben comunicat i pròxim al centre del municipi.

Amb les actuacions que s’han realitzat al carrer Llevant i a la Plaça de la Ribera, l’espai que abans feien servir els cotxes ara és de les persones, i els passos de vianants s’han adaptat per afavorir la mobilitat i reduir la velocitat. La continuïtat que ara tenen el carrer Llevant i la Plaça de La Ribera ha convertit aquest espai, abans de pas, en un lloc d’intercanvi, de passeig i de trobada.

El fet d’allunyar els cotxes dels edificis i ordenar la circulació només en un sentit ha ajudat a apropar més el barri a les persones i a reduir l’impacte dels vehicles sobre la qualitat de vida dels ciutadans. A més, els nous espais reservats per a càrrega i descarrega han allunyat els vehicles de serveis del centre del barri, sobretot del carrer Conca.

Això ha fet que les reaccions dels veïns siguin molt positiva, i la preocupació per tenir els vehicles a prop hagi desaparegut, ja que, visualment, també l’espai d’aparcament és proper.

De cara al futur, la desaparició del pont que permet travessar per sota la via del tren i la urbanització de l’espai ocupat actualment per les vies ferroviàries, propiciaran la millora de la circulació en bicicleta pel municipi. La connexió, a través de la plaça de la Ribera, del carril bici que ve de Barcelona per la llera del riu Besòs, amb l’Avinguda de la Unitat que condueix al centre de la ciutat, podria crear un recorregut àgil de comunicació amb bicicleta entre Montcada i Barcelona.

Informaci complementria:

Dades bsiques:

Municipi: Montcada i Reixac (33.600 habitants; 23,3 km2)
Any de realització: 2005-2011
Cost: 2.790.000 € (9,6 milions d'€, cost total)
Agents implicats: Ajuntament de Montcada i Reixac, Generalitat de Catalunya (Llei de barris).

Contacte:

Dades de contacte:

Manel Arbiol
Director Executiu del Pla de Barris
marbiol@montcada.org

Marta Goñi
Arquitecta responsable de les actuacions urbanístiques del Pla de Barris
mgoñi@montcada.org

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat