Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Bones pràctiques

Pacificació del trànsit al barri dels Casots (Subirats - Alt Penedès)

Última actualització: 18/01/2012

Situació de partida:

La carretera BP-2427 té una intensitat mitjana de trànsit de gairebé 1.800 vehicles diaris, amb una gran presència de vehicles pesants (18%: uns 325).

El tram que connecta el nucli urbà de Subirats amb el barri dels Casots (travessera dels Casots) ha registrat diversos accidents de trànsit en els darrers anys, fins i tot amb ferits lleus. La via té un traçat completament rectilini, amb un pendent d'un 5%, la qual cosa afavoria l'excés de velocitat dels vehicles i comportava un major risc d'accident per als qui es desplacen habitualment a peu.

Plànol de situació dels Casots

A aquesta situació problemàtica se li afegia el fet que la carretera no tenia un pas de vianants per a creuar-la de forma segura, i que molts vehicles aparcaven de forma il·legal al voral, tot dificultant la mobilitat dels vianants. En un dels punts d'accés al nucli, a més, el risc d'accident s'incrementava, ja que una de les entrades al municipi és unes escales amb poca visibilitat.

Descripció gràfica de les problemàtiques detectades

Característiques de l'actuació:

La millora de la seguretat viària i la reducció de la velocitat dels vehicles a motor s'ha centrat en tres àmbits:

1. La instal·lació d'una plataforma reductora de la velocitat (PRV).
Està situada a l'entrada del nucli urbà i compleix una doble funció: obligar als conductors a adaptar la seva velocitat al tram urbà pel que circulen, i fer entendre també als conductors que estan travessant una zona amb presència de vianants per on cal circular amb prudència i una especial atenció.

Imatges d'abans i després de l'actuació

2. La implantació d'un pas de vianants al centre del nucli urbà.
D'aquesta manera, s'ha millorat la mobilitat transversal entre ambdós costats de la carretera. El pas s'ha pintat on hi ha les escales d'accés al poble, i s'hi han instal·lat també dos triangles de formigó per a evitar l'aparcament il·legal al seu damunt, i que amplien l'angle de visió dels vianants a l'hora de travessar la carretera.

Imatges d'abans i després de l'actuació

 

Imatges d'abans i després de l'actuació

3. La millora de la senyalització horitzontal i vertical.
D'una banda, s’ha pintat una franja de pintura vermella de separació dels carrils de circulació amb una doble funció: reduir el risc d'accident en alertar el conductor de l'existència d'un perill potencial, i estrènyer l’amplada dels carrils per a reduir la velocitat dels vehicles.

Imatges d'abans i després de l'actuació

Imatges d'abans i després de l'actuació

De l'altra, s'ha millorat la senyalització a la sortida del municipi, on hi ha un encreuament que abans no tenia cap indicació i que permetia realitzar trajectòries d’incorporació a la carretera molt obliqües i insegures.

Amb aquesta mesura s’han canalitzat les trajectòries d’entrada i sortida de la carretera per fer-les més perpendiculars a la mateixa i obligar, als vehicles que s’hi incorporen, a fer-ho a una velocitat més reduïda, i per tant, més segura.

Per a indicar la presència d'aquests elements reductors de la velocitat, i no perjudicar la seguretat dels conductors, també s’ha reforçat tant la senyalització horitzontal com la vertical.

Croquis de les actuacions
Exemples i ubicacions de les diferents actuacions

Resultats obtinguts:

El resultat més evident aconseguit amb l'actuació és la reducció de la velocitat dels vehicles que circulen per la via. Comparant les velocitats d'abans i després de les mesures implantades en ambdós sentits de circulació es constata una disminució significativa en percentatge dels vehicles que circulen per sobre dels 40 km/h.

Mentre abans de l’actuació, un 41% dels vehicles circulaven entre 40 i 50 km/h, posteriorment aquest percentatge ha disminuït fins al 9% i el 14% en els dos sentits de circulació.

Cal destacar també el fet que el nombre elevat de vehicles que abans circulava per sobre dels 50 km/h (un 29% en un sentit i un 15% en un altre), s'ha reduït pràcticament fins a 0 en total (1% i 0, respectivament).

Com a apunt complementari per a tenir un ordre de magnitud dels costos econòmics que representen els accidents de trànsit, es pot afegir que, segons un informe del RACE, la relació entre velocitat de circulació, lesivitat en cas d’atropellament i cost econòmic d’un accident de trànsit és de 724.000 € en el cas de les persones mortes i de 13.750 € en el cas de les víctimes no mortals.

Gràfic de velocitats abans i després de l'actuació

Gràfic de la velocitat de pas dels vehicles abans i després de l'actuació en un sentit de circulació


Gràfic de velocitats abans i després de l'actuació

Gràfic de la velocitat de pas dels vehicles abans i després de l'actuació en un sentit de circulació

 

Conclusions (punts forts):

Les millores realitzades al municipi de Subirats ha contribuït a la reducció de la velocitat dels vehicles i, per tant, ha millorat la seguretat viària, especialment dels vianants.

Altres valors afegits a esmentar són el baix cost de l'actuació, ja que la inversió ha estat només de 19.000 €, i el fet que s'han utilitzat elements prefabricats, fàcils de mantenir i d'instal·lar.

Dades bàsiques:

Població: 3.025 habitants (Subirats) i 86 (Els Casots)
Any de finalització: 2008
Cost: 19.000 €
Finançament: Diputació de Barcelona
Redactor del projecte: Diputació de Barcelona
Empresa constructora: Eiffage Infraestructuras, S.A.

Contacte:

Com es valoren les actuacions realitzades?

Aquest conjunt d’actuacions han estat molt positives per a la convivència entre veïns i vehicles de pas, ja que han estat vitals a l'hora de reduir la velocitat de pas dels vehicles motoritzats per la carretera. A més, les accions han anat més enllà de la simple senyalització, perquè s'han instal·lat altres elements que recorden al conductor que es troba en una zona on no té tota la preferència, sinó que hi ha de conviure amb altres tipus de mitjans de transport i sistemes de desplaçament (vianants, bicicletes, trànsit local...)

Com ha millorat la seguretat viària del municipi?

Els veïns han expressat opinions molt positives, perquè ara tenen una travessera més segura, no només en el punt d'encreuament senyalitzat sinó en tota la seva longitud.

 

Dades de contacte:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Diputació de Barcelona
Edifici del Rellotge - C. Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
934022195

 

Fotos:

Plataforma reductora de la velocitat
Plataforma reductora de velocitat a l'entrada del municipi.

Senyalització horitzonal
Senyalització horitzontal amb una franja central amb pintura vermella i estrenyament dels carrisl de circulació.

Pas de vianants
Implementació d'un pas de vianants.

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat