Logo Xarxa MOBAL
Diputaciˇ de Barcelona. └rea de Territori i Espais Naturals
Bones prÓctiques

Sistema integrat d'informaciˇ de proximitat amb panells electr˛nics de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

┌ltima actualitzaciˇ: 16/05/2011

Situació de partida:

Necessitat de la informació de proximitat:

La mobilitat en els nuclis urbans es cada dia més complexa, els diferents tipus d’activitat i la dispersió de les mateixes fan que cada cop es generin més desplaçaments, les enquestes així ho corroboren. Una de les necessitats associades a aquest increment de la mobilitat són els sistemes d’informació al ciutadà i usuari de les vies públiques.

Podem convenir que els sistemes d’informació han experimentat una gran millora en els últims anys, però també es cert que quan es produeix una crisi (com per exemple l’ocorreguda amb les obres del Tren D’Alta Velocitat), s’incorpora un plus de malestar ciutadà si la informació no ha estat correcta o ha estat insuficient. Per tant, la recerca de nous sistemes que apropin la informació al ciutadà en el temps i l’espai, convertint-la en una veritable informació de proximitat s’està convertint en una necessitat de primer ordre.

Hi ha diversos aspectes, fora d’una crisi puntual, que reforcen aquesta necessitat com a prioritària:

 

 • En primer lloc perquè coneixem científicament que la manca d’informació associada a la mobilitat genera més mobilitat, alhora que, produeix un impacte negatiu innecessari sobre els sistemes de mobilitat i la sostenibilitat del medi ambient en general i sobretot en el urbà.

 • En segon lloc perquè interactuar per informar de forma immediata sobre temps i espai ens permet regular fluxos circulatoris d’una manera mes harmònica.

 • A més a més el ciutadà vol, cada cop més, gaudir de la informació que li pugui ser d’interès en espais de decisió. El ciutadà vol ser l’actor principal que modeli les seves conductes en l’espai urbà i per això ens reclama més informació, alhora que vol més facilitat en el seu accés a la mateixa.

 • Finalment, perquè es necessari intentar incidir com a Administracions en el canvi d’hàbits que facilitin els elements convivencials i incrementin la seguretat dels desplaçaments d’una forma que visualment sigui atractiva alhora que propera. En definitiva el ciutadà ens demana que arribem i ens apropem on ell està, també per proporcionar-li informació, vol que arribem al seu costat i en l’espai ciutadà.


Diagnosi de la informació de proximitat a L’Hospitalet:

Des del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet es va veure que la informació a través de mitjans com els “mass media” i els sistemes de comunicació municipals funcionaven força bé. Aquest sistemes transmetien informacions sobre noves realitzacions y actuacions que podien ser d’interès ciutadà per motius lúdics, d’informació general o de determinades afectacions a la mobilitat dels ciutadans. Per tant aquest segment estava cobert raonablement, però ens varem trobar que la informació directa e immediata al ciutadà en el carrer no arribava a cobrir les necessitats de proximitat, proximitat també necessària en la informació,  necessitats que els ciutadans demandaven i que veritablement necessitaven per poder prendre decisions. Decisions respecte a dificultats que es podien trobar en relació a la mobilitat o en l’accés a la informació ciutadana d’activitats que es generen a la ciutat i que actuen com a pols d’atracció dels mateixos residents i d’altres visitants d’arreu de Catalunya o de tot l’Estat.

Característiques de l'actuació:

Objectius plantejats:

Amb la diagnosi efectuada es van establir quatre objectius diferenciats que s’havien d’obtenir en la realització del projecte, objectius que s’exposen a continuació:

 

 1. Aconseguir un sistema que permeti donar un ampli ventall d’informació de proximitat de forma immediata als ciutadans i usuaris de les vies sense discriminació pel modus de desplaçament.

 2. Generar un impacte positiu sobre la ciutat i facilitar els desplaçaments, la pressa de decisions i la informació de les activitats ciutadanes.

 3. Interactuar en la educació cívica en relació, en primera instancia, a la seguretat viària i en el seu cas sobre d’altres comportaments.

 4. Reduir el cost al mínim possible i que el rendiment del sistema redueixi els errors i els problemes de mantenim i el cost associat al mateix.

Anàlisi de la solució i de la implantació:

Un cop detectada aquesta necessitat el problema era com satisfer amb garanties les necessitats tant diverses. Necessitats que provenen de demandes pròpies de mobilitat, de seguretat viaria, d’afectacions per obres o d’activitats lúdiques i culturals i a mes que donin resposta a diferents segments poblacionals que utilitzen diferents mitjans de transport de superfície, ja sigui a peu, en bicicleta, en BUS, en cotxe o en moto. Tot això amb un cost assequible i tenint en compte que la tecnologia aplicada sigues senzilla en el funcionament i robusta per reduir el manteniment.

La solució emprada desprès d’un llarg anàlisi de sistemes, va ser plantejar-nos  utilitzar com a panells d’informació múltiple, uns panells en principi pensats per informació localitzada en diversitat i ubicació, molt dirigida a informació particular de determinats centres. Per tant, uns sistemes que ningú havia utilitzat, en principi, per l’ús que nosaltres volíem donar; però varem creure que podria ser un mecanisme vàlid per unificar en un sol sistema diverses utilitats en relació a la comunicació i informació de proximitat directa e immediata.

Finançament de la instal•lació de panells informatius:

El següent pas va ser encara més complicat. Com finançar aquest mitjans amb el menor cost possible per a l’Ajuntament?, tots sabem que els sistemes configurats amb panells d’informació electrònics dirigits al transit son costosos, per la seva interconnexió amb d’altres sistemes de regulació i pels mecanismes de transmissió via cable. Si en un primer estudi van creure necessari la instal•lació d’uns 9 panells electrònics, estaven parlant al voltant dels 400.000 o 500.000 Euros d’inversió, més el manteniment dels sistemes. I tanmateix sols ens garantia informació referent a la mobilitat i al segment de la població motoritzada. Per tant, aquest sistema el van descartar per a aquesta utilitat, sense renunciar al seu us per algunes vies concretes (com per exemple el que s’instal•larà a la Granvia).

La recerca ens va portar a d’altres sistemes i aquests ens dirigien a empreses relacionades amb el mobiliari públic i la publicitat, varem trobar dos que podíem considerar que podrien adequar-se a l’ús que nosaltres necessitàvem, en concret J.C.DECAUX i CLAIRE CHANNEL. Això ens va crear un nou problema, degut a que aquestes empreses no actuen normalment amb venda directa sinó que aquest sistemes son instal•lats en relació a concursos de mobiliari urbà o publicitat, sempre com a contraprestació.

Aquest problema, que se’ns va presentar com insuperable en la negociació, va ser el que ens va possibilitar a la fi una solució molt eficient per l’Ajuntament. Casualment estàvem en el tràmit de renovar el concurs de cartelleres publicitàries de la ciutat i en aquest tràmit vam incorporar com a millora del contracte la instal•lació i el manteniment de 8 panells, passant a ser propietat de l’ajuntament a la fi del contracte, millora que finalment, en el procés d’ofertes, es van convertir en 9. Tot això mantenint i millorant les condicions anteriors de canons i contraprestacions de publicitat institucional i de mitjans propis de desmuntatge.

Situació panells informatius
Plànol de situació dels panells informatius

Resultats obtinguts:

Per tant els problemes trobats i obstacles en el camí, a més de la manca de finançament, ens va fer ser imaginatius i trobar una solució a les necessitats de tenir distribuïda per la ciutat unes fonts d’informació variable immediata, que donava respostes als requeriments que ens havíem formulat i sense cost per l’Ajuntament de l’Hospitalet (cost d’instal•lació i de manteniment = 0 Euros).

Els panells electrònics, estan ja funcionant des del mes de gener a ple rendiment. Vuit d’ells distribuïts per la ciutat tal i com es senyala en el plànols adjunts. El rendiment aconseguit a partir del seu aprofitament queda demostrat pels missatges que s’han anat inserint. Missatges que son tan variats com pensàvem, des de talls de carrers, desviaments per obres, consells de seguretat viaria, missatges de benvinguda a la ciutat, d’actuacions en teatre municipal, museus, festes majors, etc i amb una demanda que encara va en augment. El novè panell electrònic ja està en procés d’instal•lació.

Creiem que, amb els resultats a la mà, hem aconseguit una bona solució per un problema complex com es la informació de proximitat al ciutadà, i que podria ser exemple d’una bona practica per la solució imaginativa i l’absència de cost econòmic. Tenint sempre en compte el fet d’haver aconseguit els quatre objectius que ens havíem marcat:

 

 • un gran ventall d’informacions de proximitat que fem arribar d’una forma senzilla als ciutadans.

 • l’impacte positiu obtingut en el conjunt de la ciutat.

 • la incidència en els comportaments relatius a la seguretat viaria (que esperem valorar també en la reducció de la accidentalitat)

 • el cost inexistent (0 Euros) en inversió i manteniment que suposa per les veïnes i veïns, i, en definitiva, per tots els ciutadans als que servim des de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Dades bÓsiques:

Títol del projecte: INFOPROX, Sistema integrat d’informació de proximitat amb panells electrònics de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Any: 2007 / 2008
Cost de l’actuació: 0 € de costos directes (el cost de la instal.lació i manteniment dels panells està incorporat en el contracte de manteniment de mobiliari urbà i publicitat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).
Empresa instal.ladora: J.C. DECAUX I CLEAR CHANNEL

Contacte:

Joan Mediavilla Lizano
Cap del Servei de Mobilitat i Cooperació
Area de Mobilitat i Cooperació
Ajuntament de l’Hospitalet

 

Fotos:

Panell d'informació
Vista general del panell d'informació, en aquest cas amb missatges per a millorar la seguretat viària en cotxe i moto.

 


Panell d'informació
Vista general del panell d'informació, en aquest cas amb missatges de promoció de la ciutat.

 


Panell d'informació
Vista general del panell d'informació, en aquest cas amb missatges per informar sobre obres a la via pública.

 


Panell d'informació
Vista lateral del panell.

 


Panell d'informació
Vista del panell per la seva part posterior.

 


 

 

 

 

 

Etiquetes:

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. GerŔncia de Serveis d'Infraestructures ViÓries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

PolÝtica de privacitat