Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. 纑ea de Territori i Espais Naturals
Bones pr郼tiques

Millora de la seguretat vi鄏ia a la pla鏰 de les Aig黣s de Terrassa

趌tima actualitzaci: 16/05/2011

Situació de partida:

Un dels punts de concentració d'accidents de Terrassa és la plaça de l’Aigua, on actualment hi circulen més de 2.600 vehicles i 1.500 vianants en hora punta. En aquesta rotonda s’intercepten 6 vials, 4 dels quals són de doble sentit de circulació.

Plànol situació
Plànol de situació de la rotonda de la plaça de l'Aigua.

En aquest punt s’hi van produir 15 accidents amb víctimes entre els anys 2003 i 2005. La inseguretat viària estava provocada per un excés de velocitat dels conductors a les sortides de la rotonda que dificultava la visibilitat dels vianants que creuaven pels passos de les sortides.

Situacions de perill
Esquema de les situacions de perill que es donaven a la plaça de l'Aigua de Terrassa.

Característiques de l'actuació:

Per tal de millorar la seguretat viària de la rotonda l’Ajuntament de Terrassa ha impulsat una actuació de reducció de la velocitat en aquest punt.

L’actuació ha consistit en el redisseny dels accessos i sortides de la rotonda per tal que s’augmentés la visibilitat, que sovint quedava impedida per l’aparcament de vehicles a l'interior de la rotonda.

Per aquest motiu, entre els dies 17 i 19 de març es va dur a terme una actuació provisional per canalitzar els vehicles als accessos de la rotonda, reduir a un únic carril les sortides i millorar-ne la visibilitat impedint l'aparcament al seu interior.

Planta actuació
En l'esquema de la planta de l'actuació es pot veure la modificació dels diferents dissenys de les entrades i sortides de la rotonda i la senyalització horitzontal específica per a ordenar l'entorn de la rotonda.

Situació abans
Situació abans de l'actuació.

Situació deprés
Situació després de l'actuació.

Resultats obtinguts:

Passats gairebé dos mesos d’aquesta actuació provisional, ja s’han pogut observar els primers resultats en quant a la seguretat viària: s’ha reduït considerablement la velocitat dels vehicles i s’ha incrementat la seguretat percebuda pels vianants per creuar tots els carrers que donen accés a la rotonda.

Veient els resultats obtinguts en la millora de la seguretat viària, l’Ajuntament té la voluntat de valorar l'actuació conjuntament amb veïns de la zona, per determinar si s'executa aquesta mesura de forma permanent, substituint les actuals barreres new-jersey per pilones flexibles.

Una característica important de l’actuació, a part de la seva incidència en la millora de la seguretat viària, és la voluntat de l’ajuntament de fer participar als veïns de la zona. El fet que l’actuació inicial que s’hagi plantejat tingui un caràcter provisional ha permès fer les proves necessàries per a poder debatre i acordar amb els veïns la tipologia de l’actuació definitiva que es realitzarà a la plaça de l’Aigua.

Per altra banda també és destacable que es tracti d’una actuació de baix cost. Cal tenir present que la seguretat viària de les ciutats, té un gran nombre de punts de conflicte, principalment cruïlles. En aquests punts petites mesures de baix cost com la que es presenta en aquesta bona pràctica poden repercutir en una millora substancial de la seguretat viària.

Dades b鄐iques:

Títol del projecte: Millora seguretat viària a la rotonda de la plaça de les Aigües a Terrassa
Any: 2008
Cost de l'actuació: 23.000€
Empresa instal.ladora: JICA, SA

Contacte:

Nom i cognoms: Susi López
Entitat: Ajuntament de Terrassa
Càrrec: Directora de Serveis de Mobilitat
Telèfon: 93 780 55 55
Correu electrònic:
susi.lopez@terrassa.cat

Etiquetes:

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Ger鑞cia de Serveis d'Infraestructures Vi鄏ies i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Pol韙ica de privacitat