Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Bones pràctiques

Arrenjament de la carretera d'accés al municipi de Sant Pere de Torelló

Última actualització: 17/05/2011

Situació de partida:

L'entrada sud del municipi de Sant Pere de Torelló per la BV-5224 presentava mancances d'urbanització, que dificultaven la mobilitat dels vianants. Aquest problema es veia agreujat per la proximitat del polígon industrial de la Guàrdia, que generava una mobilitat important del municipi cap a polígon i viceversa.

Característiques de l'actuació:

L'actuació va consistir en l'arranjament de l'accés i la travessera de la carretera BV-5224 a Sant Pere de Torelló, a fi de fer-la més segura i adaptar-la a les necessitats de la població.

L’arranjament de la carretera serveix de connexió de la trama urbana del municipi amb el polígon industrial La Guàrdia, situat al terme municipal però separat lleugerament del nucli urbà.Així, es van executar dues zones, sobre les que es va actuar de forma independent:

  • Zona urbana: la secció de la carretera va passar de 8 metres a 6,60 metres, amb
    dues voreres d’1,50 metres i 3,90 metres, respectivament. En aquesta segona vorera, de més amplada, s’hi van plantar arbres, s’hi va instal·lar mobiliari urbà i s’hi van situar algunes zones.
  • Zona passeig: s’hi va definir una calçada de 6,60 metres d’amplada, amb una cuneta accessible per als vianants a la banda del desmunt i una vorera de 3 metres d’amplada a la part exterior del terraplè. Aquesta vorera està formada per una franja de parterre continu amb plantació alterna d'arbres i arbusts, que vol servir com a element aïllant dels vehicles. A l’extrem de la zona s’hi va instal·lar barana metàl·lica de protecció dels vianants.

Dades bàsiques:

Any de l'actuació: 2002
Cost total de l'actuació: 550.000 €
Redactor del projecte: OFEP, S.A.
Finançament:  Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona

Contacte:

Paloma Sánchez-Contador Escudero
Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Diputació de Barcelona
sanchezcontadorep@diba.es
93.402.21.95

Fotos:

prova

En aquesta fotografia es pot apreciar el vial per a vianants que es va construir en paral.lel a la carretera per tal de poder arribar al polígon insdustrial de La Guàrdia sense necessitat d'haver de circular per la carretera.


 

General vial vianants

Imatge on es pot apreciar una vista general del vial per a vianants construir en paral.lel a la carretera a la sortida del poble i que enllaça amb el polígon industrial de La Guàrdia.


 

 

 

Urbanitzacio

Imatge on es poden veure les obres d'urbanització realitzades al tram urbà de la carretera.

Cercar una bona pràctica


Inscripció d'una bona pràctica:


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat