Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Jornades Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona organitza periòdicament jornades tècniques en els àmbits de la mobilitat, la seguretat viària i l'accessibilitat. En la següent pàgina podreu consultar les ponències presentades en aquestes jornades tècniques

VI Jornada tècnica de seguretat viària local 2012

27 de novembre de 2012. Barcelona

Presentació

Des de 2005 la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària, promou la celebració de les jornades de seguretat viària local que al llarg d'aquests anys han esdevingut el punt de trobada dels responsables tècnics i polítics en aquesta matèria.

Enguany, conjuntament amb el Servei Català de Trànsit, organitzem una nova edició de les jornades amb el propòsit d'avaluar els resultats de l'aplicació de Plans de Seguretat Viària al territori català, i proposar mesures de baix cost per contribuir a la pacificació del trànsit en vies urbanes i camins municipals.

En els darrers anys, molts municipis catalans han elaborat Plans locals de seguretat viària amb l'objectiu d'ordenar el conjunt de mesures recursos i accions necessàries per aconseguir reduir la sinistralitat en els àmbits urbans. Per això, en el primer apartat de la Jornada es presentarà l'avaluació de l'aplicació d'aquests plans per tal de posar en comú les conclusions extretes de la tasca realizada conjuntament entre els municipis i les administracions implicades.

Així mateix, en els àmbits urbans i, atenent a l'actual context de restriccions pressupostàries, els municipis comencen a idear i implementar mesures que, amb actuacions de ràpida execució i reduït cost, permeten pacificar el trànsit i guanyar en qualitat de vida. En alguns casos l'aplicació d'aquestes mesures està condicionada i limitada per l'actual marc normatiu i jurídic. D'altra banda, fora dels entorns urbans, les xarxes de camins municipals constitueixen vies en les que també es poden aplicar solucions de reduir l'accidentalitat, trasposant per a la millora de la seguretat viària, actuacions que ja s'han implementat amb èxit en les vies de la xarxa local. Tots aquests aspectes centraran el segon bloc de la jornada.

Organitzadors:

Diputació de Barcelona i Servei Català de Trànsit (Generalitat de Catalunya)

Ponències:

Sr. Joan Aregio, director del Servei Català de Trànsit

Sr. Alberto Villagrasa, diputat delegat de Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

Desenvolupament dels Plans locals de seguretat viària a Catalunya: introducció i fases

Sr. Xavier Almirall, cap de l'Oficina del Pla Català de Seguretat Viària. Servei Català de Trànsit

Avaluació de l'aplicació dels Plans locals de seguretat viària

Sr. Jordi Parés. INTRA

Sra. àlia Ramellini. INTRA

Pla local de seguretat viària de Terrassa

Sra. Susi López, directora de mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa

Pla local de seguretat viària d'Olot

Sr. Ignasi López, cap de la Policia Local d'Olot

Els vianants, seguretat, espai urbà i salut. Informe d'investigació de l'OCDE

Sr. Ole Thorson, Federació Internacional de Vianants

Normativa i marc jurídic

Sr. Alfons Perona, advocat i director d'Estrategias de Movilidad Sostenible, SL

Pacificació en vies bàsiques urbanes. L'exemple de les travesseres

Sr. Hugo Moreno, cap de la Secció de Mobilitat i Seguretat Viària. Diputació de Barcelona

Granollers: Creació de zones de trànsit restringit

Sr. Ricard Caussa, cap del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Granollers

L'accidentalitat i les polítiques de seguretat viària als camins municipals

Sr. Valentín Aceña, cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuacions en Infraestructures


2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat