Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Jornades Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona organitza periòdicament jornades tècniques en els àmbits de la mobilitat, la seguretat viària i l'accessibilitat. En la següent pàgina podreu consultar les ponències presentades en aquestes jornades tècniques

XIV jornada tècnica de mobilitat

El repte de la multimodalitat

18 d'octubre de 2018. Barcelona

Presentació

L'any 2018 ha estat declarat per la Comissió Europea com l'any de la multimodalitat (#EUMultimodalityYear). La multimodalitat, o intermodalitat, com també s'anomena a aquest concepte, fa referència a la combinació de diferents mitjans de transport per tal de realitzar un mateix desplaçament.

Que la Comissió Europea hagi decidit posar el focus en aquest tema, no és casualitat i respon a una dinàmica de canvi que estem vivint en els últims anys en el sector dels transports i la mobilitat. Aquesta dinàmica es caracteritza per una certa contenció en la despesa pública, una major pressió a la mobilitat en vehicle privat i la necessitat social d'oferir serveis de mobilitat alternatius, atractius i competitius al vehicles privat.

En aquest context, és clau posar el focus en la gestió de la mobilitat, cercant nous serveis i noves formes d'organització de 'oferta existent que sovint passen per solucions basades en la intermodalitat i la combinació efectiva dels diferents modes de transport.

Els responsables municipals i gestors de mobilitat han de conèixer diversos aspectes que cal abordar quan es plantegen solucions basades en la intermodalitat, com poden ser:

  • Etapes del desplaçament i intercanvi modal. Atendre les diverses etapes del desplaçament, fent especial èmfasis en les més febles, que són les que penalitzen la globalitat del desplaçament.

  • Infraestructura i operacions. Integrar serveis de mobilitat requereix, sovint, canvis a nivell de les infraestructures de transport i dels serveis que hi operen. Cal adaptar horaris, aparcaments, accessos, informació, etc. I la posada en funcionament de serveis integrats de mobilitat no sempre serà trivial.

  • Informació integrada. Un gran repte de les solucions integrades de mobilitat passa per disposar d'informació de qualitat en tots els serveis i, sobretot, informació que també pugui ser integrada i oferir solucions de mobilitat porta a porta, que combinen tots els mitjans de transport que conformen la cadena modal.

  • Marc institucional i de finançament. Un aspecte també rellevant és un marc institucional, sovint público - privat, que permeti assegurar el conjunt del servei de mobilitat i també el seu finançament a partir de les aportacions de tots els agents implicats.

  • Integració del pagament. Per últim, el sistema tarifari també ha de permetre la integració dels serveis facilitant que els usuaris puguin comprar paquets de mobilitat, siguin quins siguin els serveis que els integrin.

 

Per tal d'organitzar la jornada s'han agrupat diferents experiències d'intermodalitat en funció de la seva tipologia i dels sistemes de transport implicats. L'estructura de la jornada serà la següent:

PRIMERA PART: Ponència marc i escenaris de futur a Catalunya.

SEGONA PART:Experiències: Intermodalitat cotxe-transport públic: Park & Ride; Sistemes d'aportació a corredors principals; Sistemes d'última milla: tren + bici

Ponències:

9.30 h - Presentació de la jornada

Sr. Vicenç Izquierdo, gerent d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

 

Bloc I: Ponència marc i escenaris de futur a Catalunya

Moderadora: Paloma Sánchez - Contador

9.45 h - 2018 Year of Multimodality in Europe

Sr. Tom Rye, Professor of Transport and Director of Transport Research Institute. Edinburgh Napier University

Descàrrega la ponència

 

10.15 h - Intermodalitat des d'una visió metropolitana, situació actual i oportunitats de futur

Sr. Lluís Alegre, director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona

Descàrrega la ponència

 

10:45 h - Torn de preguntes

11.00 h - Pausa cafè

 

Bloc II: Experiències

Moderador: Hugo Moreno

11:30 h - El reptes de la multimodalitat urbana

Sr. Hugo Moreno, cap de la Secció de Mobilitat i Seguregat Viària Local. Diputació de Barcelona

Descàrrega la ponència

 

11:50 h - Aparcaments d'intercanvi metropolitans

Sr. Guillem Alsina, cap del Servei de Planificació de la Direcció de la Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Sra. Montserrat Viñas, cap de la secció de Via Pública de l'Ajuntament de Castelldefels

Descàrrega la ponència

 

12:10 h - Accés amb transport públic als Parcs Naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Sra. Joana Barber, cap de l'Oficina Tècnica de Parc Naturals. Diputació de Barcelona

Descàrrega la ponència

 

12:45 h - Mobilitat sostenible. Aportació al ferrocarril amb transport públic col·lectiu i bicicleta a Santa Maria de Palautordera

Sra. Lídia Casals, Ajuntament de Santa Maria de Palautodera

Descàrrega la ponència

 

13:05 h - Intermodalitat tren i bicicleta, oportunitats i reptes

Sr. Jordi Castelló, VAIC

Descàrrega la ponència

 

13:25 h - SQV Smart PAE: Mobilitat amb bicicleta elèctrica als polígons industrials de Sant Quirze del Vallès

Sra. Sònia Bartres, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Descàrrega la ponència

 

13:45 h - Torn de preguntes

14.00 h - Cloenda de la jornada

 

 

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat