Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Jornades Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona organitza periòdicament jornades tècniques en els àmbits de la mobilitat, la seguretat viària i l'accessibilitat. En la següent pàgina podreu consultar les ponències presentades en aquestes jornades tècniques

IX Jornada tècnica de mobilitat 2013: Espai viari i autobús

14 de juny de 2013. Barcelona

Presentació

L'any 2004 la Diputació de Barcelona va iniciar l'organització de les jornades de mobilitat. Amb el pas dels anys aquestes jornades s'han consolidat com a referent tècnic de professionals i responsables en la planificació i la gestió de la mobilitat de l'àmbit local.

Amb la voluntat de continuar amb aquesta tasca, enguany arribem a la IX edició centrant la temàtica de la jornada en l'adequació de l'espai públic a una política de mobilitat urbana atenta a l'autobús.

La xarxa de transport col·lectiu de superfície requereix el seu espai de circulació així com també de parada, i aquestes necessitats s'han de compatibilitzar amb l'ús intensiu i complex de l'espai públic per part d'activitats i agents molt diversos: existència de mobiliari urbà; circulació i concentració de vianants; circulació i aparcament de vehicles privats; circulació o càrrega i descàrrega de vehicles pesats, dels serveis de neteja; usos comercials, de restauració, d'oci,....

En aquest sentit, us proposem una jornada de treball que a partir d'una reflexió general, abordi les polítiques d'ordenació de l'espai públic per d'adequar-lo a les necessitats del transport públic. La jornada comptarà amb diverses experiències d'administracions locals per integrar l'autobús en espais de prioritat per a vianants. I també introduirà mesures específiques per afavorir i millorar la velocitat comercial del transport col·lectiu de superfície en l'àmbit urbà.

Ponències:

Presentació de la jornada

Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo. President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ponència marc: busos i centre ciutat, quin equilibri?

Sr. Bruno Remoué. Director de Bruno Remoué & Associats

Ordenació de l'espai i l'accés a l'estació d'autobusos en àmbit urbà

Sra. Cristina Pou. Cap de Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera. Generalitat de Catalunya

Ordenació de l'espai de parada en vies locals

Sr. Hugo Moreno. Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. Diputació de Barcelona

Ordenació de l'espai de parada en àmbit urbà

Sr. Joan M. Bigas. Director de serveis tècnics de transport i mobilitat. Àrea Metropolitana de Barcelona

Convivència de l'autobús i el vianant a l'eix comercial de Rubí

Sra. Montserrat Prat. Coordinadora de l'àmbit d'Obra, Espais Póblics i Mobilitat. Ajuntament de Rubí

Convivència de l'autobús i el vianant a la Rambla d'Égara de Terrassa

Sra. Susi López. Directora de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Terrassa

Espais de convivència de l'autobús i el vianant a Sant Cugat del Vallès

Sr. Albert Muratet. Cap de Serveis de Mobilitat. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Integracio de l'autobús en entorns sensibles: experiències europees

Sr. Ricard Riol. President de l'Associació per a la Promoció del Transport Póblic

Actuacions per a la millora de la velocitat comercial: el PMUS de Badalona

Sr. Francesc Xandri i Sr. Josep Maria Olivé. Director d'estudis i tècnic d'estudis. CINESI

Cloenda:

Sra. Montserrat Tordera. Coordinadora d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona


2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat