Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Jornades Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona organitza periòdicament jornades tècniques en els àmbits de la mobilitat, la seguretat viària i l'accessibilitat. En la següent pàgina podreu consultar les ponències presentades en aquestes jornades tècniques

VII Jornada tècnica d'accessibilitat 2013: Amples lliures de pas. Itineraris accessibles en voreres

25 d'octubre de 2013. Barcelona

Presentació

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària, promou la celebració de les jornades tècniques d'accessibilitat que al llarg d'aquests anys han esdevingut el punt de trobada i de referència de tècnics, professionals i responsables polítics especialistes en aquesta matèria.

Enguany, conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, organitzem una nova edició de les jornades amb el propòsit de reflexionar a l'entorn dels amples lliures de pas per afavorir els itineraris accessibles en voreres.

En un entorn normatiu molt canviant i cada vegada més exigent, sovint el tècnic municipal es troba amb la dicotomia d'intentar fer complir la norma en matèria d'accessibilitat o aplicar el sentit comú. En projectes de nova urbanització el criteri és inqüestionable, però en zones existents o ja urbanitzades la interpretació és dubtosa i pot arribar a suposar pels ajuntaments elevats costos de reurbanització o manteniment.

En aquest sentit, us proposem una jornada de treball que s'inicia amb una primera reflexió conceptual i normativa a l'entorn dels amples lliures de pas. Per seguidament presentar diverses experiències i bones pràctiques d'administracions locals en la implementació d'itineraris accessibles. I finalment debatre, en el marc d'una taula rodona, sobre quines realitats ens envolten i de quina manera podem prendre les decisions tècniques corresponents, cercant l'equilibri entre la interpretació legal i les necessitats reals dels municipis.

Ponències presentades:

Benvinguda institucional

Sra. Maria Dolors Rusinés, Secretària General de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

Sr. Joaquim Ferrer, Vicepresident 3er i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona

Ponències:

Identificació de necessitats segons la tipologia d'usuaris

Sr. Roberto Salvador, terapeuta ocupacional. Director de Quvitec Centre d'Ajudes Tècniques

Marc normatiu i futur

Sr. Jordi Oliva, Tècnic del Consell per a la promoció de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

Consideracions prèvies a l'entorn dels amples de lliures de pas

Sr. Ignasi Gustems, Cap de la Secció d'Accessibilitat de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària. Diputació de Barcelona

Bones pràctiques de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Sr. Fèlix Martínez, Cap de la Unitat de mobilitat, urbanitzacions i infraestructures. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Bones pràctiques de l'Ajuntament de Premià de Mar

Sr. Josep M. Fabregat, Arquitecte municipal. Ajuntament de Premià de Mar

Bones pràctiques de l'Ajuntament de Matadepera

Sra. Mireia Solsona, Alcaldessa. Ajuntament de Matadepera

Altres factors coexistents amb els amples lliures de pas

Sr. Ernesto Garrido, Consultor. Planificats Consultoria & Gestió

Clausura:

Sra. Gemma Pifarré, Cap de l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres. Generalitat de Catalunya

Sra. Montserrat Tordera, Coordinadora en matèria d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona


2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat