Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. rea de Territori i Espais Naturals
Les xifres de la mobilitat
1.256 / hab. any
El cost de la polluci a BCN

Un informe elaborat per l'Aliança Europea per a la Salut Pública (EPHA) que porta per títol Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport, ha calculat el cost econòmic que implica la contaminació atmosfèrica cada any en diferents ciutats europees. 

En el cas de Barcelona, aquest cost ascendeix a 1.256 € per càpita a l'any que és el cost més elevat de tot l'Estat.  


1
d'inversi en seguretat viria t un retorn de 8 a la societat

Els dies 18 i 19 de febrer es va celebrar a Estocolm el 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety, on es va aprovar la Declaració d'Estocolm, un gran acord mundial per assolir, l'any 2050, la visió zero, és a dir, cap mort per accident de trànsit. 

Aquest objectiu és molt important, sobretot si analitzem la situació actual de la seguretat viària, que es pot explicar amb aquestes 9 dades:

  • 1,3 milions de morts cada any al món per accient de trànsit
  • 50 milions de persones pateixen cada any secueles físiques irreversibles per culpa d'un accident de trànsit
  • 9 de cada 10 morts en accident de trànsit es produeixen el països en vies de desenvolupament
  • Els accidents de trànsit tenen un impacte econòmic equivalent entre el 3% i el 6% del PIB de cada país
  • El 80% dels morts en accident de trànsit en àmbit urbà són vianants o ciclistes
  • En cas d'atropellament, a 30 km/h un vianant té el 90% de probabilitat de sobreviure, a 50 km/h, menys del 50%
  • En un 33% dels accidents els VMP es produeixen traumatismes craneals
  • En un 90% dels accidents el factor humà hi té un paper rellevant 
  • Per 1€ d'inversió en seguretat viària hi ha 8€ de retorn a la societat


25%
renunciaria a l's del cotxe si tingus una bona alternativa

El gener de 2020 s'ha presentat un estudi sobre l'opinió de la ciutadania respecte a diferents aspectes vinculats als hàbits de mobilitat a la ciutat de Barcelona (Baròmetre "Els ciutadans i la mobilitat"). L'estudi resulta interessant ja que permet conèixer l'estat d'opinió sobre diferents infraestructures i serveis de mobilitat. Una de les conclusions que es desprèn de l'estudi és que l'hàbit de l'ús del vehicle privat és molt rígid i que, malgrat possibles canvis, una gran part de la població no té previst renunciar, a curt termini, al seu ús. 

De totes formes, també s'observa que el factor que pot incentivar més a la població a deixar d'utilitzar el vehicle privat és una bona combinació de serveis de transport públic, combinats amb serveis de mobilitat complementaris com el Bicing on el carsharing. 


169 M / any
s el cost global de la congesti als accessos de Barcelona

La Fundació RACC analitzar periòdicament el nivell de congestió als accessos de Barcelona. L'any 2019 s'ha realitzat una auditoria per tal de conèixer la situació de la congestió a la capital catalana. S'ha pogut contrastar que el nivell de congestió ha crescut un 19.5% respecte l'anterior estudi, l'any 2016. Això suposa, entre d'altres conseqüències, una pèrdua de temps i un increment de la contaminació atmosfèrica que, si es traslladen als costes econòmics deribats, es poden estimar en uns 169 M€ / any. 


33%
dels accidents mortals sn causats per una distracci

Segons una campanya de la DGT de l'any 2018, la principal causa dels accidents mortals a l'Estat ja són les distraccions, la gran majoria per consultar el telèfon mòbil o algun altre dispositiu. Concretament l'estudi mostra que en un 33% dels accidents de trànsit mortals la distracció apareix com a principal factor concurrent, per un 29% la velocitat i un 26% el consum d'alcohol. 

Sens dubte, un dels grans reptes de futur de la seguretat viària serà corregir aquesta conducta perillosa de consultar el telèfon mòbil mentre es condueix. 


40%
poblaci EU exposada a la contaminaci acstica

Segons la OMS, a EU hi ha un 40% de la població (principalment en àrees urbanes) que vieuen afectades per la contaminació acústica, concretament exposats a nivells de soroll superiors als 55 dB. 

Aquest soroll, en les àrees urbanes, és causat, majoritàriament, pel trànsit. Per tant, no es podrà reduir la contaminació atmosfèrica sense incidir en les polítiques de mobilitat, urbanisme i transport. 


23%
de logstica absurda

De l'estudi "Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible" se'n desprèn una dada que mostra la manca d'eficiència del sistama actual de distribució de mercaderies associades al comerç on-line. Del total de lliuraments realitzats de compres on-line, un 15 % són lliuraments fallits, éa a dir, el transportista hi ha de tornar a passar o bé el destinatari l'ha d'anar a buscar. També un 9% de compres s'acaben tornant. 

En total un 23% de lliuraments fallits que generen una logística absurda i, en conseqüència, també una mobilitat absurba. 


15,4 milions
de desplaaments es realitzen cada dia dins del STI

L'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) l'elabora anualment l'Autoritat del Transport Metropolità per conèixer les pautes de mobilitat dins del sistema tarifari integrat (tota la província de Barcelona i alguns municipis de les províncies de  Girona i Tarragona).

De totes les dades que conté, la primera que crida l'antenció, és la quantitat de desplaçaments que es realitzen en un sol dia, aproximadament 15,4 milions. Malgrat això, també cal destacar que hi ha un 10% de la població que no realitza cap desplaçament quotidià. 

L'enquesta del 2017 també mostra altres dades interessants com per exemple que al Barcelonès la quota de mobilitat en vehicle privat representa "només" el 21,2 % del total de mobilitat o bé, que el 82,4% dels desplaçaments tenen origen i destinació a la mateixa comarca. 


975 milions
Persones amb diversitat funcional al mn

De vegades tendim a pensar que les actuacions que tenen a veure amb l'accessibilitat són actuacions que van dirigides a una petita part de la població. Però quan mirem les dades observem que al món hi ha molta més gent amb diversitat funcional que la que sovint es percep. 

Segons l'Informe Mundial de la Discapacitat de la OMS (2011), es calcula que al món hi ha unes 975 persones amb diversitat funcional el que seria, aproximadament, un 15% de la població mundial. 

A Catalunya, el nombre de persones amb discapacitat reconeguda és de 551.439, el que suposa un 7,5% de la població, però val a dir que aquesta dada no té en compte les persones amb algun tipus de discapacitat temporal, ni tampoc les persones amb la mobilitat reduïda, però que no tenen un grau de discapacitat reconegut. 

 


85,58%
L'increment de ventes de cotxes elctrics durant 2013

Pels que veuen l'ampolla mig plena, aquesta dada positiva de les ventes de vehicles elèctrics de l'any 2013 que ha augmentat un 85,58%, passant de 437 (2012) a 811 (2013) vehicles. 

Pels que veuen l'ampolla mig buida, les ventes de vehicles elèctrics respecte el total de vehicles venuts a Espanya és el 0,1% i si comptem també els vehicles híbrids és del 1,53%

Encara una dada més, entre els anys 2012 i 2013 les ventes de vehicles híbrids s'han mantingut estables. Això podria evidenciar que el mercat dels híbrids ja ha trobat el seu límit, almenys en el context dels vehicles que hi ha al mercat actualment. 


7
de cada 10 barcelonins a favor de limitar el trnsit per reduir la contaminaci

7 de cada 10 barcelonins estarien d'acord en limitar la circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de reduir la contaminació atmosfèrica. 

Aquesta dada s'ha fet pública en el darrera baròmetre de la ciutat (publicació semestral) i que, per primera vegada, ha copsat l'estat d'opinió sobre els temes de contamianció. 

L'informe també posa en evidència que la consciència social sobre la contaminació és força alta: un 81% de la població considera que l'aire de la ciutat està molt contaminat. 

Tot i això cal ser prudent amb el grau d'acceptació de mesures de restricció del vehicle privat cal ja que, per exemple, només un 15% estaria d'acord en que es pugés el preu de la zona blava i verda en episodis de contaminació atmosfèrica. 


212
viatges a la Lluna

La mobilitat és activitat, la mobilitat és progrés. Per si sola la mobilitat no és res dolent, sinó tot el contrari, és un símptoma de la bona salut de l'economia. 

Ara bé, si pensem en la mobilitat en termes absoluts, podem començar a veure que es tracta d'un fenomen d'enormes dimensions socials, econòmiques i mediambientals. 

Fem els següents números:

1) Cada dia es fan a la RMB 18.802.213 desplaçaments. (EMEF)

2) D'aquests, un 85% són interns al propi municipi i la resta de connexió entre municipis (EMEF)

3) La distància mitjana dels desplaçaments és de 2,3 quilòmetres pels interns i de 15,9 quilòmetres pels de connexió (Observatori Mobilitat)

Per tant, fent els càlculs obtenim que fem cada dia 81.601.604 quilòmetres a la RMB que equival a anar 212 vegades a la Lluna (384.000 quilòmetres)


5
kg

Un estudi realitzat al Regne Unit ha permès demostrar la correlació directe entre una mobilitat activa (anar a peu o en bicicleta) i el pes corporal.

L'estudi s'ha dut a terme amb dades d'unes 150.000 persones d'entre 40 i 69 anys al Regne Unit i els resultats permeten afirmar que existeix una relació directe entre la mobilitat activa i una reducció de pes que, a més a més és independent d'altres factors com el nivell d'ingressos, l'educació o el lloc de residència.

De manera general s'ha pogut observar que un home de 52 anys d'edat que va a la feina en bicicleta pesa uns 5 kg menys que un home de la mateixa edat que hi va en cotxe. La dada és similar en el cas de les dones, en que la diferència de pes és de 4,5 kg. 

L'estudi s'ha publica a la revista científica The Lancet Diabetes & Endocrinology


3,5%
l'increment de la mobilitat privada 2013 - 2014

Recentment s'han presentat els resultats de l'enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF) a la RMB per l'any 2014 i el balanç del transport públic de la RMB del primer trimestre de 2015. Aquí us presentem algunes de les dades més destacades prou interessants d'analitzar:

1) La mobilitat total baixa un 0,5% respecte l'any 2013.

2) La mobilitat per motius ocupacionals puja un 7,9% respecte l'any 2013.

3) La mobilitat en vehicle privat (cotxe o moto principalment) puja un 3,5%.

4) La mobilitat no motoritzada baixa un 3,6%.

5) La mobilitat en bicicleta baixa un 7,2 %.

6) Es consolida la tendència a l'alça de la demanda de transport públic a la RMB des del 2013.

7) El Bus TMB perd un 2,4% de demanda respecte el primer trimestre del 2014.


97%
del temps un cotxe est aparcat

Té sentit que un cotxe es passi el 97% del seu temps de vida aparcat i sovint utilitzant espai públic que podríem destinar a altres finalitats més productives i socials? 

En aquest article de la DGT, basat en un estudi de Ecologistes en Acció es mostra aquesta dada i d'altres que serveixen per posar en qüestió l'eficiència de la mobilitat en vehicle privat.


23%
El 2014, les distraccions per l's del mbil van provocar el 23% del nombre de vctimes mortals

El Servei Català de Trànsit (SCT) endega una campanya sota el lema Vius connectat. Conduint desconnecta per conscienciar el conjunt de conductors i conductores de Catalunya del perill de les distraccions relacionades amb els aparells electrònics i la telefonia mòbil durant la conducció, atès que al 2014 les desatencions al volant i manillar van ser la primera causa de la sinistralitat amb víctimes de les carreteres catalanes.


7,3%
utilitza la bicicleta cada dia

En el baròmetre de la bicicleta del 2014 s'hi poden observar dades que mostren quina és la percepció de la ciutadania respecte l'ús de la bicicleta. Una dada que mostra que l'ús de la bicicleta ha anat creixent en els darrers anys és que s'ha passat d'un 4% a un 7,3% d'ús quotidià del a bicicleta, tot i que en el darrer any 2014 hi ha hagut un lleuger descens. També s'observa que el principal inconvenient que els usuaris de la bicicleta veuen en aquest mitjà de transport és la perillositat a nivell d'accidents. 


69%
dels usuaris del bus sn dones

L'enquesta que fa TMB anualment per a conèixer l'opinió dels usuaris del transport públic ha permès posar de manifesta una dada que, tot i ser previsible, no deixa d'evidenciar que el gènere si que compta en els patrons de mobilitat. La dada indica que un 69% dels usuris del bus són dones. Igualment, en el cas dels usuris del metro, els usuaris de sexe femení són majoria, un 63,7%


43,6 %
s la reducci del nombre morts en accident de trnsit a Barcelona

El mes de febrer de 2014 s'ha presentat en recull de dades bàsiques de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona on es recullen estadístiques generals de la mobilitat a la capital catalana així com dades més concretes de mobilitat en tots els mitjans de transport. Una de les dades més positives de totes és la que fa referència als morts per accident de trànsit, que entre l'any 2010 i el 2013 s'han reduït un 43,6%. 


23
posici ocupa Espanya en el rnquing de pasos europeus en mobilitat en bicicleta

L'any 2013 l'organització European Cyclist Federation, que agrupa un gran nombre d'entitats i associacions de promoció de la mobilitat en bicicleta, va publicar un baròmetre de la bicicleta a Europa que fa un rànquings dels països europeus en funció del nivell que té la mobilitat en bicicleta. L'estudi s'ha dut a terme analitzant cinc paràmetres de la bicicleta: repartiment modal, seguretat, nombre de bicicletes venudes, turisme vinculats a la bicicleta i participació de la ciutadania en associacions de la bicicleta. 

Els resultats mostren que a Espanya encara queda molt per fer ja que ocupa el lloc nº 23 de 27 països europeus analitzats2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat