Logo Diputaci Barcelona
Xarxa mobal
Els Plans de mobilitat a la Diputaci de Barcelona

Introducci

El setembre de l'any 2003 es va aprovar la Llei de la mobilitat. Aquesta llei fa un especial èmfasis en la mobilitat en l'àmbit local i en concret, obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els que són capital de comarca a realitzar un Pla de mobilitat urbana.

L'any 2003 la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona també va iniciar la cooperació municipal en l'àmbit de la mobilitat urbana. Aquesta cooperació va ser, inicialment, per a realitzar alguns estudis de mobilitat de municipis petits i molt enfocats a resoldre problemes de trànsit, per durant els darrers anys, les sol.licituds de cooperació per part dels municipis de la província ha anat creixent tant en nombre com en tipologia de sol.licituds, passant de documents orientats a problemtiques concretes a documents de planificaci generals, com sn els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

Tipologia de les sollicituds en mobilitat 2007 - 2011

Actualment, a part de la Llei de la mobilitat, existeixen d'altres documents normatius que encara afegeixen més requeriments als municipis en matèria de mobilitat:

La Diputació de Barcelona considera la mobilitat local com un àmbit estratègic de gran importància per al desenvolupament del territori i en el seu programa d'actuacions encarrega a la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat el reforç de la cooperació local en matèria de mobilitat local.


Conveni Diputaci de Barcelona - Ajuntament

D'ençà que la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat va començar a oferir serveis de mobilitat local, l'any 2003, la demanda d'aquests no ha parat de créixer en els darrers anys. Així mateix, la feina realitzada fins al moment també ha servit per aprendre i millorar el procés de cooperació municipal en mobilitat.

Fruit del treball realitzat entre el 2003 i el 2006, la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat va realitzar un procés de reflexió per orientar la col.laboració amb els ajuntament i aquest procés es va concretar en un conveni de col.laboració entre Ajuntament i Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat per a la realització d'estudis o plans de mobilitat

Tot seguit es detallen els principals punts del conveni i la seva raó de ser:


 • COFINANÇAMENT:

L'Ajuntament participarà en el finançament de l'estudi o pla de mobilitat, tenint en compte el seu tamany i capacitat financera. Així els municipis més grans paguen un percentatge més elevat i els més petits un percentatge menor. Aquests percentatges van des del 50 % fins al 10 % del cost de l'estudi.

D'aquesta manera s'intenta implicar i responsabilitzar a l'Ajuntament en tot el procés de planificació i gestió de la mobilitat.


 • FORMACIÓ:

S'estableix que l'Ajuntament designarà un o més tècnics per a la realització dels cursos de Planificació de la mobilitat i Gestió de la mobilitat que organitza la Diputació de Barcelona i el Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Així mateix la Diputació assumirà el 100% del cost d'aquests cursos mitjançant beques als tècnis designats per realitzar la formació.

L'objectiu d'aquesta mesura és promoure que, almenys un tècnic, del municipi que desenvolupa un estudi o pla de mobilitat tingui els coneixements tècnics necessaris per tot el seguiment del procés de redacció del pla així com la posterior gestió del mateix.


 • CREACIÓ DE XARXA :

Els tècnics municipals que realitzin el seguiment de l'estudi de mobilitat s'hauran d'inscriure a la Xarxa MOBAL.

Amb aquest requeriment es pretén incentivar l'intercanvi d'informació entre tècnics de mobilitat i l'implementació de polítiques de cooperació intermunicipal.


 • SEGUIMENT DE L'ESTUDI O PLA :

Es crearà una comissió de seguiment del pla on hi haurà un representant de la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat i un representant de les diferents àrees de l'Ajuntament que tinguin una implicació directa en l'àmbit de la mobilitat, per exemple: Alcaldia, Policia Local, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi ambient, participació ciutadana, comerç, etc.

Les funcions d'aquesta comissió seran:
- Aportar informació als redactors de l'estudi.
- Aprovar el guió de treball
- Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.
- Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del conveni.


Procs de redacci d'un PMU

L'elaboració d'un pla o estudi de mobilitat no és un procés trivial, i requereix d'un temps important que depenent dels casos pot ser d'entre 12 mesos a 30 mesos.

Per tal de millorar la informació prèvia sobre aquest procés tot seguit s'explica quines són les diferents fases d'elaboració d'un estudi de mobilitat amb la col.laboració de la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat.

 • FASE I: Signatura del conveni:

La primera fase de signatura del conveni té els següents tràmits:

1) Petició formal de l'ajuntament a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d'un estudi o pla de mobilitat segons el catàleg de serveis de mobilitat. Aquesta petició es realitza amb una carta de l'alcalde o regidor a la presidenta delegada de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.

2) Reunió amb l'Ajuntament per fer un informe sobre l'àmbit, tipus i magnitud de l'estudi o pla. Aquest informe, conjuntament amb el vist-i-plau de l'ajuntament a la proposta de conveni es fa arribar a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge per a la seva validació.

3) Enviament, per part de l'Ajuntament, del certificat de disponibilitat pressupostària per al finançament d'una part del cost de l'estudi i de la resolució d'aprovació del conveni per part de l'Ajuntament.

4) Aprovació del conveni per part de la Diputació de Barcelona.

5) Signatura del conveni per part de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament i inici dels treballs.

Tota aquesta fase té una durada prevista d'entre 6 i 7 mesos.

 • FASE II: Redacció del document:

Aquesta fase consisteix, bàsicament, en:

- Contratactació de l'empresa o empreses que realitzaran la redacció tècnica de l'estudi.
- Redacció de l'estudi fins a obtenir una versió prelimiar (la versió preliminar o maqueta és l'estudi complet, pendent de l'aprovació definitiva).

Aquesta fase té una durada prevista d'entre 5 i 18 mesos, depenent del tamany del municipis o municipis a estudiar.

 • FASE III: Aprovació del document:

La tercera fase d'aprovació del document inclou tots aquells tràmits per a fer efectiva aquesta aprovació, així com les diferents activitats de participació, comunicació i informació que es vulguin realitzar.

Depenent del marc del document l'aprovació serà més o menys complexe:

Cas 1:Municipis obligats a realitzar un Pla de mobilitat. Aquesta aprovació cal la realitzi:
- l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pels municipis situats a la Regió Metropolitana de Barcelona.
- la Secretaria per la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pels municipis fora de la Regió Metropolitana de Barcelona.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 6 mesos

Cas 2: Estudis d'avaluació de la mobilitat generada. L'aprovació definitiva del document depèn de l'aprovació del document de planficació urbanística al que fa referència.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 12 mesos

Cas 3: Validació del document definitiu, que només depèn de l'ajuntament i que acostuma a basar-se en diferents sessions d'informació pública i al.legacions.

En aquest cas la durada aproximada prevista és de: 2 mesos

Recomanacions

Fruit de l'experincia en la redacci d'estudis i plans de mobilitat la Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat ha realitzar diversos estudis per reflexionar sobre la gesti de la mobilitat en l'mbit municipal. El resultats d'aquests estudis s'ha cristalitzat en un decàleg de recomanacions que, des del Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat, s'intenta tenir en consideració alhora de realitzar un estudi o pla de mobilitat.

Aquestes recomanacions, algunes de les quals ja s'incorporen al conveni de col.laboració, són les següents:

 • Cofinançament de l'estudi de mobilitat per part de Diputació de Barcelona i ajuntament, en funció dels recursos econòmics de cada ajuntament.
 • Promoure la formació dels tècnics municipals, amb la realització dels cursos de planificació de la mobilitat i gestió de la mobilitat local.
 • Creaci d'una comissi municipal de seguiment del pla de mobilitat que incorpori tant tcnics com poltics locals.
 • Realització d'un procés participatiu en paral.lel al desenvolupament del pla de mobilitat, que culmini amb la creació del Consell Territorial de la Mobilitat.
 • Creació de xarxa entre els tècnics municipals, fomentant la inscripció a la Xarxa Mobal.
 • Coordinar al màxim les polítiques d'urbanisme i mobilitat per tal de poder associar les actuacions a realitzar al planejament urbanístic futur.
 • Fomentar el paper de la Diputació de Barcelona com a representant dels interessos municipals, especialment en aquells municipis on s'hi realitzin infraestructures que puguin afectar a la mobilitat local.
 • Incorporar en els documents finals dels estudis i plans de mobilitat el màxim de concreció en les propostes per tal que els tècnics i polítics les puguin assumir i gestionar.
 • Incorporar partides pressupostàries locals per tal d'executar aquelles actuacions que per cost i rapidesa puguin desenvolupar-se en el curt termini.
 • Aprovació oficial del document per part de l'Ajuntament.

Mapes interactius:


Plans i estudis de mobilitat:


Publicacions:

Metodologia per a la realitzaci de PDE
Autoritat del Transport Metropolit
2018SUMP Guidelines
European Comission
2015

Monitoring and evaluation
European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
2016

Measure selection
European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
2016

Institutional cooperation
European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
2016

Participation
European Platform on Sustenaible Urban Mobility Plans
2016


Guia de clcul d
Oficina Tcnica de Plans de Millora de la Qualitat de lAire
2013Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerncia de Serveis d'Infraestructures Viries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Poltica de privacitat