Logo Xarxa MOBAL
Diputaciˇ de Barcelona. └rea de Territori i Espais Naturals
La Diputaciˇ de Barcelona aprova el nou CatÓleg de serveis 2020, centrat en la lluita contra el canvi climÓtic i lĺassoliment dels ODS
Data última actualització: 20/01/2020

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat promou fins a 6 recursos destinats als ens locals

La Diputació de Barcelona va aprovar el passat dijous 9 de gener en Junta de Govern el nou Catàleg de serveis pel 2020. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels governs locals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori.

El Catàleg de serveis pel 2020 té un pressupost de 72,5 milions d’euros, i augmenta un 12% respecte el del 2019. El 91% de la dotació (65,87 milions d’euros) correspon als recursos econòmics i el 9% (6,67 milions d’euros) a recursos tècnics i materials, sense tenir en compte la prestació amb recursos propis de la Diputació.

Tots els recursos del Catàleg tenen com a objectiu prioritari garantir els serveis mínims i l’activitat derivada de l’exercici de les competències pròpies dels ajuntaments i dels consells comarcals. En l’elaboració del Catàleg han participat totes les àrees corporatives de la Diputació, a través de 48 serveis i oficines.

 

Com s’estructura

El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona pel 2020 conté 343 recursos d’assistència i cooperació local. D’aquests, 163 (47%) són recursos tècnics, 105 (31%) econòmics i 75 (22%) materials.

Tota l’oferta als ens locals –ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis- s’inclou en un únic cercador web, que permet obtenir catàlegs a mida segons diferents criteris (població, termini de sol·licitud, tipus de recurs, matèria...)

Cada recurs conté informació completa dels ens destinataris i dels requisits d’accés, els criteris de valoració i puntuació, els terminis de concessió i condicions d’execució i la justificació.

L’any 2019 es van tramitar més de 15.500 sol·licituds de Catàleg de més de 350 ens locals.

 

Novetats del Catàleg de serveis 2020

En aquest Catàleg, la Diputació mostra la seva fermesa en la lluita contra el canvi climàtic i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats a l’Agenda 2030. Així, referma la necessitat de fomentar la innovació i l’activitat econòmica local, d’apostar pels serveis a les persones i per les polítiques d’igualtat i diversitat, i de donar un nou impuls a la cultura i a l’educació per a que els municipis siguin creatius, educadors, solidaris i compromesos amb la salut.

 

L’oferta específica d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat posa a la disposició dels ens locals 6 recursos a través del Catàleg de serveis 2020, són els següents:

 

Actuacions de seguretat viària:

Suport econòmic a l'execució d'actuacions amb la finalitat de millorar la seguretat viària i la pacificació del trànsit, sobre la base d'actuacions de manteniment o noves execucions d'elements reductors de la velocitat, senyalització vertical i horitzontal, abalisament, mobiliari urbà o petites actuacions d'urbanització adreçades a la seguretat viària urbana (orelles, xicanes, etc. ). Seran elegibles actuacions amb una inversió inferior a 40.000 euros (IVA exclòs). Aquestes actuacions han de ser en Xarxa viària de titularitat municipal. Resten exclosos els camins municipals no urbans. L'import màxim de la subvenció es de 10.000 Euros. En cas que l'import de l'actuació sigui inferior a 10.000 Euros, se subvencionarà el 100 % de l'actuació.

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 06/02/2020

Més informació

 

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana:

Suport econòmic a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic. Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura. Seran elegibles projectes amb una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs). Serà elegible tant la redacció del projecte com l'execució de l'obra.

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 06/02/2020

Més informació

 

Camins municipals:

Elaboració de documents sobre la gestió dels camins municipals amb la finalitat de dotar els ajuntaments d'un instrument fonamental per a la defensa de camins públics, i també sobre la clarificació de la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi. Inclou:

 

  • Inventaris municipals de camins
  • Inventaris municipals de camins (actaulització a partir del Catàleg de camins municipals prèviament redactat)
  • Assessorament tècnic-jurídic per a l'aprovació d'ordenances de regulació d'usos de camins municipals (per ordenances prèviament redactades).

 

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 31/03/2020

Més informació

 

Estudis i plans d'accessibilitat:

Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat als entorns urbans i l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en algun o en tots els àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), s'ofereix l'elaboració de:

 

  • Plans d'accessibilitat (nova redacció o actualització)
  • Estudis específics d'accessibilitat en emplaçaments o situacions concretes d'especial dificultat.

 

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 31/03/2020

Més informació 

 

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible:

Amb l'objectiu de promoure una mobilitat sostenible i millorar la qualitat de vida als entorns urbans, s'ofereix l'elaboració de:

 

  • Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i implementació de plans vigents
  • Estudis de mobilitat específics: Per exemple camins escolars, plans directors de la bicicleta, estudis de millora del transport públic, Plans de Logistica urbana,zones 30, aparcament, senyalització urbana, seguretat viària en zona urbana etc.

 

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 31/03/2020

Més informació

 

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2020-2021):

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.

Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.

Període de sol·licitud: 10/01/2020 – 31/03/2020

Més informació

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. GerŔncia de Serveis d'Infraestructures ViÓries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

PolÝtica de privacitat