Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
La Diputació de Barcelona lliura el Pla de mobilitat urbana sostenible a l’Ajuntament de Montcada i Reixac
Data última actualització: 22/01/2018

El document es va aprovar inicialment el passat febrer de 2017 i en breu se’n farà l’aprovació definitiva un cop incorporades les diferents modificacions de col·lectius sectorials

També s’ha lliurat l’estudi d’accessibilitat al nucli urbà “grup Santa Elvira”

L'alcaldessa, Laura Campos, i el president de l'Àrea Territorial, Jordi Sánchez, van rebre els documents de forma oficial el 18 de gener, de mans del diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Montcada i Reixac la modificació del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS), que incorpora les modificacions aportades en els informes sectorials, i el Pla d'accessibilitat de Can Cuiàs de l'espai del barri conegut com a grup Santa Elvira, format pels pisos més antics del barri, construïts als anys 70. La Diputació ha assumit la redacció d'ambdós projectes, tot i que el PMUS també ha comptat amb la participació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La documentació del PMUS de Montcada es pot consultar en el següent enllaç:

https://www.montcada.cat/ajuntament/plans-campanyes-i-programes/pla-de-mobilitat-urbana-sostenible-pmus.html

Moment del lliurament del Pla de mobilitat urbana sostenible de Montcada i Reixac i de l’estudi d’accessibilitat del Grup Santa Elvira

Respecte el Pla de mobilitat urbana, aquest projecte està aprovat inicialment per Ple de febrer del 2017 i analitza l'accessibilitat i la mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle privat, el trànsit i la seguretat viària, el transport públic i el servei de taxi. També incorpora un estudi sobre les zones d'aparcament, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles. A partir d'aquesta anàlisi, el document proposa uns objectius i estratègies que hauran de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, en consens amb la ciutadania. La Diputació ha inclòs al projecte les indicacions aportades des de Montcada i Reixac cara l'aprovació provisional. Resta per validar, per part del Departament de Medi Ambient, l’informe de reducció d’emissions de CO2, que s’incorporarà al PMUS per a la seva aprovació definitiva.

El municipi de Montcada i Reixac és un municipi urbanísticament complex ja que té diversos nuclis urbans separats per importants infraestructures viàries i ferroviàries. Això implica que la mobilitat interna del municipis no és fàcil i, en aquest sentit, un dels principals objectius del PMUS ha estat proposar una xarxa d’itineraris a peu i en bicicleta que connectin tots els nuclis urbans. En aquest sentit un dels itineraris que més s’ha treballat en el marc del PMUS és el de connexió de Can Cuiàs amb el centre urbà, la ser un dels que més dèficits presenta actualment. De fet aquest itinerari es faria a través d’una reforma integral de la ctra. N-150 que permetria el pas de vianants i ciclistes

També en l’àmbit de Can Cuiàs cal ubicar el pla d'accessibilitat al grup Santa Elvira, que recentment la Diputació de Barcelona ha lliurant a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. El seu objectiu és la millora de la qualitat de l'espai públic interior del barri i, en aquest sentit, es plantegen diverses actuacions com la creació d'una xarxa d'itineraris accessibles que millorin la mobilitat a peu, zones d'espai lúdic per fomentar la convivència i aportar una sèrie de recomanacions per a la millora a les entrades dels edificis d'habitatges.

Pel que fa als itineraris en bicicleta, Montcada i Reixac té actualment una àmplia xarxa ciclable, fruit del treball realitzat en el Pla Director de la Bicicleta i que va suposar el punt d’inici d’una gran quantitat d’actuacions en infraestructura ciclable. En el present PMUS es preveu seguir ampliant la xarxa ciclable, completant aquells trams que donin més connectivitat a la xarxa existent. També es destacable la voluntat de connectar la xarxa ciclable de Montcada amb la dels municipis veïns (Cerdanyola, La Llagosta i Ripollet pel nord, Barcelona pel sud) i que poden afavorir itineraris ciclables de caire metropolità, com són el Parc Fluvial del Besòs o bé l’accés a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Una altra proposta interessant, tant pel que fa a la mobilitat a peu com en bicicleta és l’anomenada Anella del Turó, que consisteix en un itinerari per a vianants i bicicletes, que permetria donar la volta al Turó de Montcada i que també serviria per a connectar tots els nuclis urbans del municipi.

 

Plànol de les propostes de millora de la mobilitat a peu, on s’inclou l’anella del Turó

Pel que fa al transport públic, moltes de les propostes que recull el PMUS són actuacions que depenen d’administracions d’àmbit superior, ja sigui Generalitat de Catalunya o Ministeri de Foment. Algunes d’aquestes actuacions són reivindicacions històriques, no només per a Montcada i Reixac, sinó de tota la Regió Metropolitana. 

Per exemple, la construcció d’una segona via a la línia R3 de Rodalies permetria millorar molt la freqüència i fiabilitat d’aquesta línia ferroviària. També el soterrament del ferrocarril a Montcada i Reixac, concretament a la R2 entre Vallbona i el polígon Industrial del Pla d’en Coll,  és una actuació llargament reivindicada i esperada pel municipi i que permetria eliminar una de les moltes barreres urbanes que separen els nuclis urbans del municipi.

A nivell de la mobilitat en vehicle privat, el PMUS proposa una jerarquització de la xarxa viària, amb la finalitat d’ordenar el trànsit i intentar reduir-lo en aquells carrers més urbans. A destacar, per exemple, la proposta de reconversió de tot l’eix de la N-150 en una via de caràcter urbà, que inclogui la mobilitat per a vianants i bicicletes. També a destacar la reconfiguració de la mobilitat a l’entorn del Carrer Major i on es vol prioritzar la mobilitat a peu, fent que aquest carrer deixi de ser un itinerari de pas del trànsit motoritzat. 

 

Plànol de jerarquia viària, on s’inclouen les principals actuacions d’intervenció de la xarxa viària i reconfiguració d’alguns eixos com la N-150 o el C. Major

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat