Logo Xarxa MOBAL
Diputaci de Barcelona. 纑ea de Territori i Espais Naturals
S'han iniciat les obres per a transformar la carretera BV-4316 al seu pas per Santa Eul鄉ia de Riuprimer
Data última actualització: 07/11/2014

Actualment, la travessera (carrer Major) de Santa Eulàlia de Riuprimer té dues funcions: una funció d’eix viari principal de connexió interurbana entre poblacions veïnes i un espai de relació i concentració social i comercial entre dos parts cèntriques històriques. És una característica molt habitual de les carreteres locals, aquesta doble funció i això requereix d'actuacions específiques per tal de potenicar la funció social, sense impedir la funció de connexió. 

Malgrat aquesta dualitat funcional, viària i sócio-comercial de la travessera, aquesta està desequilibrada en favor d’una configuració més a prop de la dimensió viària  de ‘carretera’ que de carrer Major, ja que la travessera té una calçada d’entre 7,5-8 m, una amplada excessiva que convida a córrer. Per aquest motiu calia projectar una actuació que promogués un canvi clar de la funció de la via que ajudi a minorar i adequar la velocitat a l’entorn urbà.

La proposta planteja un re-equilibri de la dualitat funcional de la travessera envers la seva funció sócio-comercial, intentant eliminar l’efecte barrera.

Per aconseguir-ho, es plantegen els següents objectius: millora de la seguretat viària i requalificació i qualificació de l’espai públic, mitjançant un tractament de l’ordenació de la travessera més compensat envers els vianants. 

El projecte contempla les següents actuacions:

 • Introducció de porta d’entrada accés oest (cruïlla carretera Muntanyola BV-4317) i portes interiors pacificadores de la circulació mitjançant canvis de direcció en el traçat amb voreres asimètriques i introducció de vegetació.  
   
 • Generació d’una zona central com a reforç de la identitat social i històrica del municipi. Es proposa una plataforma sobreelevada amb prioritat per a vianants (velocitat limitada a 20 km/) per la zona centre per tal de cohesionar el centre històric existent.
   
 • Configuració de voreres asimètriques que permetin la introducció de zones arbrades d’estada amb priorització de les voreres amples en les zones amb més flux de vianants.
   
 • Creació de dues zones d’estada, de descans vinculades a l’arbrat i a la vegetació
   
 • Actualització de l’espai públic a la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
   
 • Habilitació de zones de càrrega i descàrrega
   
 • Nova xarxa de clavegueram
   
 • Soterrament dels trams aeris de xarxa de telefonia i elèctrica
   
 • Introducció de nou arbrat i espècies arbustives. Col•locació de jardineres amb vegetació arbustiva i arbrat
   
 • Col•locació de nou enllumenat públic
   
 • Millores en la xarxa d’aigua, boques de reg i previsió d’hidrants
   
 • Perllongament xarxa de gas en l’àmbit d’actuació
   
 • Millora de la senyalització vertical i horitzontal

L'import de les obres que s'acaben d'iniciar suposarà una inversió de 523.049,29 €, en el qual participen, tant la Diputació de Barcelona, com l'Ajuntament.

Imatge de la futura travessera de Santa Eulàlia de Riuprimer

Recreació virtual de la futura travessera de Santa Eulàlia de Riuprimer

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Ger鑞cia de Serveis d'Infraestructures Vi鄏ies i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Pol韙ica de privacitat