Logo Xarxa MOBAL
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Espais Naturals
Planificació de la mobilitat porta a porta
Data última actualització: 02/07/2013

La creixent quantitat d’informació disponible dels mitjans de transport en temps real fa pensar en que aquesta informació s’utilitzi, no només per a la mobilitat en un mitjà de transport concret, sinó per una visió integrada del desplaçament porta a porta, tenint en compte tots els mitjans de transport

L’Open Data és l’estratègia que estan seguint les administracions públiques per tal d’incentivar la creació de nous serveis d’informació a l’usuari en l’àmbit dels transports

Durant els darrers anys, amb la proliferació dels telèfons intel•ligents, la majoria d’operadors i serveis de mobilitat (transport públic, taxi, bicicleta pública, cotxe compartit, etc) han anat incorporant els seus serveis d'informació a l'usuari a la xarxa, aprofitant les possibilitats que ofereixen els telèfons intel•ligents. Avui en dia la gran majoria de serveis de mobilitat són consultables a través d’internet el que permet tenir en temps real la informació necessària per a planificar la mobilitat amb un mitjà de transport en concret. 

Exemples d’aquests serveis els trobem, per exemple, a Transports Metropolitans de Barcelona, amb el servei Vull Anar, o bé el servei Mou-te amb transport públic del Departament de Territori i Sostenibilitat, que integra tots els serveis de transport públic de Catalunya. 

A part del transport públic, d’altres serveis, com el Bicing també ofereix informació en temps real sobre l’estat de les estacions de la xarxa, l’Ajuntament de Barcelona ofereix informació en temps real sobre l’estat del trànsit a la ciutat, de la mateixa manera que ho fa el Servei Català de Trànsit amb el Mapa Continu de Trànsit, que ofereix informació viària de tot Catalunya i l’estat del trànsit en temps real a l’àrea metropolitana de Barcelona. Altres ciutats, com per exemple Reus, posen a disposició del públic les dades d’ocupació dels aparcaments públics de la ciutat i les places lliures disponibles

També existeixen un gran nombre de pàgines web que permeten planificar un desplaçament per la ciutat, ja sigui a peu o en cotxe, indicant el millor camí teòric a seguir. Sense anar més lluny, Google Maps, permet calcular rutes a peu, cotxe o transport públic, indicant, en cada cas, el temps previst de desplaçament. D’altres serveis similars, com per exemple es.mappy.com, també incorporen la possibilitat d’escollir la mobilitat en bicicleta i triar, així, l’itinerari que disposi de carrils bici. 

El taxi també està incorporant serveis d’informació a l’usuari mitjançant el telèfon mòbil per tal de facilitar la recerca de vehicles disponibles a la ciutat. Serveis com S Taxi o ByTaxi permeten reservar un taxi de manera molt senzilla sense haver de buscar-los pel carrer. 

 

Nova generació de planificadors de mobilitat, planificar la mobilitat de porta a porta

Totes aquestes aplicacions són, sens dubte, un pas endavant per a facilitar la mobilitat de totes les persones, especialment en l’àmbit urbà i obren un nou camí en la gestió del transport urbà. Avui en dia ja no és possible concebre qualsevol servei de mobilitat sense tenir en compte un sistema d’informació a l’usuari potent, comprensible i accessible a través dels nous dispositius mòbils, cosa que facilita molt el desplaçament al ciutadà. 

Tot i la gran varietat d’aplicacions i serveis existents la majoria encara es centren en un mode de transport específic. Cada operadora ofereix la informació que afecta directament al seu propi servei (horaris, temps previstos de trajecte, costos, etc.), però encara és difícil trobar planificadors de rutes que tinguin en compte la mobilitat en general, en totes les seves etapes del desplaçament i tots els mitjans de transport. 

La nova generació de planificadors que s’està treballant actualment vol anar més enllà d’aquests serveis independents i es pretén poder oferir als usuaris una visió global de les possibilitats existents alhora de fer un trajecte. Així, l’usuari podria utilitzar de manera més eficient i econòmica els serveis de transport i mobilitat d’una ciutat si disposa de tota la informació necessària de tots els mitjans de transport disponibles. 

La idea és oferir un planificador de la mobilitat orientat al porta a porta, és a dir, des de l’origen al final del desplaçament i no orientat al mitjà de transport que es vol utilitzar, com passa amb els serveis actuals. 

 

Optimod Lyon, creant un nou servei integrat d’informació a l’usuari

La ciutat de Lió a França ha iniciat un projecte anomenat Optimod’Lyon que té com a principal finalitat crear una plataforma que integri totes les dades dels serveis de mobilitat de la ciutat i que permeti a l’usuari planificar els seus desplaçaments amb una visió global, sense haver de centrar-se en un mitjà de transport concret. 

A part del transport de persones, el projecte també tindrà en compte el transport de mercaderies en l’àmbit urbà amb la mateixa filosofia. En el cas de les mercaderies, no només es vol oferir serveis d’informació als transportistes, sinó que es vol aprofitar la informació existent per tal de planificar i gestionar la mobilitat de mercaderies en temps real a tota la ciutat. 

El projecte compta amb 13 socis, tant d’ens públics com privats, té una durada prevista de 3 anys i un pressupost de 7M€. Amb la participació del sector privat, es vol incentivar que el projecte també serveixi per impulsar tot el sector de l’ITS a la ciutat i que serveixi com a impuls perquè les empreses desenvolupin nous serveis vinculats a l’ITS i les SmartCities.

Per tal d’obtenir tota la informació necessària per a poder planificar correctament la mobilitat en temps real, el projecte preveu utilitzar la informació existent que ja s’obté en temps real, però també explorar les noves possibilitat d’obtenir informació en temps real que sigui útil per a planificar la mobilitat a la ciutat. 

Els principals resultats que s’esperen obtenir del projecte són:

 • La previsió de l’estat del trànsit a una hora vista. Aquesta predicció del trànsit permetrà gestionar de manera preventiva tot el sistema semafòric de la ciutat per tal d’evitar els embussos i optimitzar les rutes del bus urbà i del transport de mercaderies.
   
 • La creació d’un planificador de desplaçaments amb tots els modes de transport que serà consultable mitjançant els telèfons mòbils. També es preveu que per facilitar la introducció de les dades d’origen i destí dels desplaçaments el sistema incorpori reconeixement de veu, transformant les frases de l’usuari en indicacions concretes que el sistema pugui interpretar. 
   
 • Una eina d’optimització del transport de mercaderies, que permeti als transportistes conèixer els punts de càrrega i descàrrega més propers i disponibles, triar les rutes amb menys congestió per realitzar un conducció més eficient

El projecte es preveu que tingui una durada de 3 anys, del 2012 al 2014. Durant l’any 2012 i 2013 es desplegarà la xarxa de captadors de dades de mobilitat i posteriorment s’aniran posant en funcionament els serveis. El primer que es posarà en funcionament és el planificador de desplaçaments a finals del 2013 i a finals del 2014 ho faran el sistema de predicció del trànsit i el sistema de control i gestió del transport de mercaderies. 

 

Door to door, l’estratègia per un sistema integrat de transports del govern britànic

Igual que la ciutat de Lió, el govern Britànic també creu en la importància d’assolir un sistema de transports integrat i que fomenti que es realitzin més desplaçaments de manera sostenible. Per aquest motiu ha elaborat un document anomenat Door to door, a strategy for improving sustenaible transport integration que posa les bases del que ha de ser el futur sistema integrat de transport per a tot el país. 

Aquesta estratègia es concreta en algunes actuacions claus:

 • Informació precisa, accessible i senzilla d’entendre i fàcil de vincular entre tots els mitjans de transport, cosa que facilita una visió global del desplaçament. 
 • Possibilitat de comprar tiquets orientats al desplaçament i no al mode de transport. 
   
 • Bones connexions entre mitjans de transport que facilitin la intermodalitat
   
 • Mitjans de transport més confortables i segurs. 

Com es pot veure, doncs, la integració i la intermodalitat, no només passa per sistemes d’informació a l’usuari, sinó que cal una progressiva integració de tots els serveis, tant la pròpia oferta de transport com també un tiquet únic per accedir als sistemes de transport. 

Pel que fa a la integració dels sistemes d’informació a l’usuari, que és el tema central d’aquest article, un dels aspectes en que es posa més èmfasi és en treballar amb tots els operadors actuals de serveis de transport, tant públics com privats, perquè puguin compartir la informació referent a la mobilitat i que aquesta informació es pugui compartir de manera oberta (Open Data)

Aquesta estratègia ha de facilitar que la informació de les diferents companyies es pugui anar integrant en sistemes d’informació a l’usuari en temps real més fiables i precisos. A més a més el fet que la informació es difongui com a Open Data en facilita molt la distribució i reutilització per part de tercers cosa que promou i incentiva la creació de serveis vinculats a la mobilitat. 

 

Open Data, una estratègia europea per a millorar els serveis d’informació vinculats al transport

El concepte d’Open Data parteix de la idea que certa informació d’interès general hauria de ser accessible i utilitzable per a tothom i sense cost a un cost raonable. És a dir, es tracta d’oferir a la societat aquella informació d’interès general sense restriccions ni pantents ni copyrights. 

L’Open Data s’està consolidant com un referent en l’àmbit de les administracions públiques que, com a ens propietaris d’un gran volum d’informació, estan treballant per a oferir la informació d’interès general com a Open Data. Un exemple d'Open Data a l'administració pública és el portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

En l’àmbit de la mobilitat l’Open Data també s’està convertint en un referent i les diferents administracions estan treballant per tal d’obrir aquella informació de mobilitat i transports que pot ser d’interès general. En aquest sentit, la European Cities and Regions Networking for Innovate Transport Solutions (POLIS), ha publicat un article a favor d’avançar cap a l’Open Data en el sector dels transports

Segons aquest article, una estratègia cap a l’Open Data permetrà incentivar un mercat de serveis i aplicacions que aportin un valor afegit a aquestes dades, un valor afegit que no haurà de recaure exclusivament sobre l’administració pública sinó que el sector privat i emprenedor també podrà realitzar aportacions gràcies al fet de poder disposar de les dades font. Per exemple, el departament de transports del govern britànic va publicar 30 arxius en Open Data, els quals són utilitzats actualment per uns 5.000 desenvolupadors registrats d’aplicacions mòbils.

A més a més l’article no només es centre en les administracions públiques, que per la seva pròpia raó de ser ja treballen en una estratègia d’Open Data, sinó també en les operadores de serveis de mobilitat, per tal que aquestes també ofereixin les dades d’interès públic com a Open Data. 

Tot i aquesta bona voluntat, l’article també posa de manifest que encara queden moltes barreres a vèncer en el camí d’obrir les dades, sobretot en l’àmbit empresarial. Per una banda, la majoria d’operadors de serveis de mobilitat són contraris a obrir dades per una por a facilitar informació sensible que pugui ser aprofitada pels competidors.

També es requereix una inversió inicial en estandarització i adequació de sistemes d’informació que no s’havien dissenyat per a funcionar amb dades obertes i que les empreses no situen com una prioritat en els seus pressupostos. 

Per últim és necessari que la legislació vigent en matèria de sistemes d’informació es modifiqui per a facilitar la progressiva incorporació de l’Open Data, en administració pública i sector privat.

En el següent vídeo, s’explica amb detall com l’Open Data es pot aplicar amb èxit en el sector del transport per tal de millorar els serveis que s’estan oferint actualment a la ciutadania i fer-los més atractiu i fiables

 

Cercador d'articles


Cerca per paraula:

Temàtica


Notícies de la xarxa local de carreteres


Butlletí MOBAL


T'ha interessat aquest contingut? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL i t'enviarem els articles que publiquem al teu correu electrònic

Recull de premsa2006 - 2018. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Política de privacitat